AbortedConsole Output

Skipping 2,037 KB.. Full Log
cikit-image-0 43% |#############         | Time: 0:00:00 17.02 MB/s
scikit-image-0 43% |#############         | Time: 0:00:00 17.03 MB/s
scikit-image-0 43% |#############         | Time: 0:00:00 17.05 MB/s
scikit-image-0 44% |#############         | Time: 0:00:00 17.06 MB/s
scikit-image-0 44% |#############         | Time: 0:00:00 17.07 MB/s
scikit-image-0 44% |#############         | Time: 0:00:00 17.08 MB/s
scikit-image-0 44% |#############         | Time: 0:00:00 17.09 MB/s
scikit-image-0 44% |#############         | Time: 0:00:00 17.10 MB/s
scikit-image-0 44% |#############         | Time: 0:00:00 17.11 MB/s
scikit-image-0 44% |#############         | Time: 0:00:00 17.12 MB/s
scikit-image-0 44% |#############         | Time: 0:00:00 17.14 MB/s
scikit-image-0 44% |#############         | Time: 0:00:00 17.15 MB/s
scikit-image-0 44% |#############         | Time: 0:00:00 17.16 MB/s
scikit-image-0 44% |#############         | Time: 0:00:00 17.17 MB/s
scikit-image-0 44% |#############         | Time: 0:00:00 17.18 MB/s
scikit-image-0 44% |#############         | Time: 0:00:00 17.19 MB/s
scikit-image-0 44% |#############         | Time: 0:00:00 17.20 MB/s
scikit-image-0 44% |#############         | Time: 0:00:00 17.21 MB/s
scikit-image-0 44% |#############         | Time: 0:00:00 17.22 MB/s
scikit-image-0 44% |#############         | Time: 0:00:00 17.23 MB/s
scikit-image-0 44% |#############         | Time: 0:00:00 17.25 MB/s
scikit-image-0 44% |#############         | Time: 0:00:00 17.26 MB/s
scikit-image-0 44% |#############         | Time: 0:00:00 17.27 MB/s
scikit-image-0 44% |#############         | Time: 0:00:00 17.28 MB/s
scikit-image-0 45% |#############         | Time: 0:00:00 17.29 MB/s
scikit-image-0 45% |#############         | Time: 0:00:00 17.30 MB/s
scikit-image-0 45% |#############         | Time: 0:00:00 17.31 MB/s
scikit-image-0 45% |##############         | Time: 0:00:00 17.32 MB/s
scikit-image-0 45% |##############         | Time: 0:00:00 17.33 MB/s
scikit-image-0 45% |##############         | Time: 0:00:00 17.34 MB/s
scikit-image-0 45% |##############         | Time: 0:00:00 17.36 MB/s
scikit-image-0 45% |##############         | Time: 0:00:00 17.37 MB/s
scikit-image-0 45% |##############         | Time: 0:00:00 17.38 MB/s
scikit-image-0 45% |##############         | Time: 0:00:00 17.39 MB/s
scikit-image-0 45% |##############         | Time: 0:00:00 17.40 MB/s
scikit-image-0 45% |##############         | Time: 0:00:00 17.41 MB/s
scikit-image-0 45% |##############         | Time: 0:00:00 17.42 MB/s
scikit-image-0 45% |##############         | Time: 0:00:00 17.43 MB/s
scikit-image-0 45% |##############         | Time: 0:00:00 17.44 MB/s
scikit-image-0 45% |##############         | Time: 0:00:00 17.45 MB/s
scikit-image-0 45% |##############         | Time: 0:00:00 17.46 MB/s
scikit-image-0 45% |##############         | Time: 0:00:00 17.48 MB/s
scikit-image-0 45% |##############         | Time: 0:00:00 17.49 MB/s
scikit-image-0 45% |##############         | Time: 0:00:00 17.50 MB/s
scikit-image-0 45% |##############         | Time: 0:00:00 17.51 MB/s
scikit-image-0 46% |##############         | Time: 0:00:00 17.52 MB/s
scikit-image-0 46% |##############         | Time: 0:00:00 17.53 MB/s
scikit-image-0 46% |##############         | Time: 0:00:00 17.55 MB/s
scikit-image-0 46% |##############         | Time: 0:00:00 17.56 MB/s
scikit-image-0 46% |##############         | Time: 0:00:00 17.57 MB/s
scikit-image-0 46% |##############         | Time: 0:00:00 17.58 MB/s
scikit-image-0 46% |##############         | Time: 0:00:00 17.59 MB/s
scikit-image-0 46% |##############         | Time: 0:00:00 17.60 MB/s
scikit-image-0 46% |##############         | Time: 0:00:00 17.62 MB/s
scikit-image-0 46% |##############         | Time: 0:00:00 17.63 MB/s
scikit-image-0 46% |##############         | Time: 0:00:00 17.64 MB/s
scikit-image-0 46% |##############         | Time: 0:00:00 17.65 MB/s
scikit-image-0 46% |##############         | Time: 0:00:00 17.66 MB/s
scikit-image-0 46% |##############         | Time: 0:00:00 17.67 MB/s
scikit-image-0 46% |##############         | Time: 0:00:00 17.68 MB/s
scikit-image-0 46% |##############         | Time: 0:00:00 17.69 MB/s
scikit-image-0 46% |##############         | Time: 0:00:00 17.71 MB/s
scikit-image-0 46% |##############         | Time: 0:00:00 17.72 MB/s
scikit-image-0 46% |##############         | Time: 0:00:00 17.73 MB/s
scikit-image-0 46% |##############         | Time: 0:00:00 17.74 MB/s
scikit-image-0 46% |##############         | Time: 0:00:00 17.75 MB/s
scikit-image-0 47% |##############         | Time: 0:00:00 17.76 MB/s
scikit-image-0 47% |##############         | Time: 0:00:00 17.77 MB/s
scikit-image-0 47% |##############         | Time: 0:00:00 17.78 MB/s
scikit-image-0 47% |##############         | Time: 0:00:00 17.80 MB/s
scikit-image-0 47% |##############         | Time: 0:00:00 17.81 MB/s
scikit-image-0 47% |##############         | Time: 0:00:00 17.82 MB/s
scikit-image-0 47% |##############         | Time: 0:00:00 17.83 MB/s
scikit-image-0 47% |##############         | Time: 0:00:00 17.84 MB/s
scikit-image-0 47% |##############         | Time: 0:00:00 17.86 MB/s
scikit-image-0 47% |##############         | Time: 0:00:00 17.87 MB/s
scikit-image-0 47% |##############         | Time: 0:00:00 17.88 MB/s
scikit-image-0 47% |##############         | Time: 0:00:00 17.89 MB/s
scikit-image-0 47% |##############         | Time: 0:00:00 17.91 MB/s
scikit-image-0 47% |##############         | Time: 0:00:00 17.92 MB/s
scikit-image-0 47% |##############         | Time: 0:00:00 17.93 MB/s
scikit-image-0 47% |##############         | Time: 0:00:00 17.94 MB/s
scikit-image-0 47% |##############         | Time: 0:00:00 17.95 MB/s
scikit-image-0 47% |##############         | Time: 0:00:00 17.97 MB/s
scikit-image-0 47% |##############         | Time: 0:00:00 17.98 MB/s
scikit-image-0 47% |##############         | Time: 0:00:00 17.99 MB/s
scikit-image-0 47% |##############         | Time: 0:00:00 18.00 MB/s
scikit-image-0 48% |##############         | Time: 0:00:00 18.01 MB/s
scikit-image-0 48% |##############         | Time: 0:00:00 18.03 MB/s
scikit-image-0 48% |##############         | Time: 0:00:00 18.04 MB/s
scikit-image-0 48% |##############         | Time: 0:00:00 18.05 MB/s
scikit-image-0 48% |##############         | Time: 0:00:00 18.06 MB/s
scikit-image-0 48% |##############         | Time: 0:00:00 18.07 MB/s
scikit-image-0 48% |##############         | Time: 0:00:00 18.09 MB/s
scikit-image-0 48% |##############         | Time: 0:00:00 18.10 MB/s
scikit-image-0 48% |###############        | Time: 0:00:00 18.11 MB/s
scikit-image-0 48% |###############        | Time: 0:00:00 18.12 MB/s
scikit-image-0 48% |###############        | Time: 0:00:00 18.14 MB/s
scikit-image-0 48% |###############        | Time: 0:00:00 18.15 MB/s
scikit-image-0 48% |###############        | Time: 0:00:00 18.16 MB/s
scikit-image-0 48% |###############        | Time: 0:00:00 18.17 MB/s
scikit-image-0 48% |###############        | Time: 0:00:00 18.18 MB/s
scikit-image-0 48% |###############        | Time: 0:00:00 18.20 MB/s
scikit-image-0 48% |###############        | Time: 0:00:00 18.21 MB/s
scikit-image-0 48% |###############        | Time: 0:00:00 17.81 MB/s
scikit-image-0 48% |###############        | Time: 0:00:00 17.82 MB/s
scikit-image-0 48% |###############        | Time: 0:00:00 17.83 MB/s
scikit-image-0 48% |###############        | Time: 0:00:00 17.84 MB/s
scikit-image-0 49% |###############        | Time: 0:00:00 17.83 MB/s
scikit-image-0 49% |###############        | Time: 0:00:00 17.83 MB/s
scikit-image-0 49% |###############        | Time: 0:00:00 17.84 MB/s
scikit-image-0 49% |###############        | Time: 0:00:00 17.85 MB/s
scikit-image-0 49% |###############        | Time: 0:00:00 17.85 MB/s
scikit-image-0 49% |###############        | Time: 0:00:00 17.86 MB/s
scikit-image-0 49% |###############        | Time: 0:00:00 17.87 MB/s
scikit-image-0 49% |###############        | Time: 0:00:00 17.88 MB/s
scikit-image-0 49% |###############        | Time: 0:00:00 17.88 MB/s
scikit-image-0 49% |###############        | Time: 0:00:00 17.89 MB/s
scikit-image-0 49% |###############        | Time: 0:00:00 17.90 MB/s
scikit-image-0 49% |###############        | Time: 0:00:00 17.91 MB/s
scikit-image-0 49% |###############        | Time: 0:00:00 17.91 MB/s
scikit-image-0 49% |###############        | Time: 0:00:00 17.92 MB/s
scikit-image-0 49% |###############        | Time: 0:00:00 17.93 MB/s
scikit-image-0 49% |###############        | Time: 0:00:00 17.94 MB/s
scikit-image-0 49% |###############        | Time: 0:00:00 17.95 MB/s
scikit-image-0 49% |###############        | Time: 0:00:00 17.96 MB/s
scikit-image-0 49% |###############        | Time: 0:00:00 17.97 MB/s
scikit-image-0 49% |###############        | Time: 0:00:00 17.98 MB/s
scikit-image-0 49% |###############        | Time: 0:00:00 17.99 MB/s
scikit-image-0 50% |###############        | Time: 0:00:00 18.00 MB/s
scikit-image-0 50% |###############        | Time: 0:00:00 18.01 MB/s
scikit-image-0 50% |###############        | Time: 0:00:00 18.02 MB/s
scikit-image-0 50% |###############        | Time: 0:00:00 18.03 MB/s
scikit-image-0 50% |###############        | Time: 0:00:00 18.04 MB/s
scikit-image-0 50% |###############        | Time: 0:00:00 18.05 MB/s
scikit-image-0 50% |###############        | Time: 0:00:00 18.06 MB/s
scikit-image-0 50% |###############        | Time: 0:00:00 18.07 MB/s
scikit-image-0 50% |###############        | Time: 0:00:00 18.08 MB/s
scikit-image-0 50% |###############        | Time: 0:00:00 18.09 MB/s
scikit-image-0 50% |###############        | Time: 0:00:00 18.10 MB/s
scikit-image-0 50% |###############        | Time: 0:00:00 18.11 MB/s
scikit-image-0 50% |###############        | Time: 0:00:00 18.12 MB/s
scikit-image-0 50% |###############        | Time: 0:00:00 18.13 MB/s
scikit-image-0 50% |###############        | Time: 0:00:00 18.14 MB/s
scikit-image-0 50% |###############        | Time: 0:00:00 18.15 MB/s
scikit-image-0 50% |###############        | Time: 0:00:00 18.16 MB/s
scikit-image-0 50% |###############        | Time: 0:00:00 18.17 MB/s
scikit-image-0 50% |###############        | Time: 0:00:00 18.18 MB/s
scikit-image-0 50% |###############        | Time: 0:00:00 18.19 MB/s
scikit-image-0 50% |###############        | Time: 0:00:00 18.20 MB/s
scikit-image-0 51% |###############        | Time: 0:00:00 18.21 MB/s
scikit-image-0 51% |###############        | Time: 0:00:00 18.22 MB/s
scikit-image-0 51% |###############        | Time: 0:00:00 18.23 MB/s
scikit-image-0 51% |###############        | Time: 0:00:00 18.24 MB/s
scikit-image-0 51% |###############        | Time: 0:00:00 18.25 MB/s
scikit-image-0 51% |###############        | Time: 0:00:00 18.26 MB/s
scikit-image-0 51% |###############        | Time: 0:00:00 18.27 MB/s
scikit-image-0 51% |###############        | Time: 0:00:00 18.28 MB/s
scikit-image-0 51% |###############        | Time: 0:00:00 18.29 MB/s
scikit-image-0 51% |###############        | Time: 0:00:00 18.30 MB/s
scikit-image-0 51% |###############        | Time: 0:00:00 18.31 MB/s
scikit-image-0 51% |###############        | Time: 0:00:00 18.32 MB/s
scikit-image-0 51% |###############        | Time: 0:00:00 18.33 MB/s
scikit-image-0 51% |################        | Time: 0:00:00 18.34 MB/s
scikit-image-0 51% |################        | Time: 0:00:00 18.35 MB/s
scikit-image-0 51% |################        | Time: 0:00:00 18.36 MB/s
scikit-image-0 51% |################        | Time: 0:00:00 18.37 MB/s
scikit-image-0 51% |################        | Time: 0:00:00 18.38 MB/s
scikit-image-0 51% |################        | Time: 0:00:00 18.39 MB/s
scikit-image-0 51% |################        | Time: 0:00:00 18.40 MB/s
scikit-image-0 51% |################        | Time: 0:00:00 18.41 MB/s
scikit-image-0 52% |################        | Time: 0:00:00 18.42 MB/s
scikit-image-0 52% |################        | Time: 0:00:00 18.42 MB/s
scikit-image-0 52% |################        | Time: 0:00:00 18.43 MB/s
scikit-image-0 52% |################        | Time: 0:00:00 18.44 MB/s
scikit-image-0 52% |################        | Time: 0:00:00 18.46 MB/s
scikit-image-0 52% |################        | Time: 0:00:00 18.47 MB/s
scikit-image-0 52% |################        | Time: 0:00:00 18.48 MB/s
scikit-image-0 52% |################        | Time: 0:00:00 18.49 MB/s
scikit-image-0 52% |################        | Time: 0:00:00 18.50 MB/s
scikit-image-0 52% |################        | Time: 0:00:00 18.51 MB/s
scikit-image-0 52% |################        | Time: 0:00:00 18.51 MB/s
scikit-image-0 52% |################        | Time: 0:00:00 18.52 MB/s
scikit-image-0 52% |################        | Time: 0:00:00 18.53 MB/s
scikit-image-0 52% |################        | Time: 0:00:00 18.54 MB/s
scikit-image-0 52% |################        | Time: 0:00:00 18.56 MB/s
scikit-image-0 52% |################        | Time: 0:00:00 18.56 MB/s
scikit-image-0 52% |################        | Time: 0:00:00 18.58 MB/s
scikit-image-0 52% |################        | Time: 0:00:00 18.58 MB/s
scikit-image-0 52% |################        | Time: 0:00:00 18.59 MB/s
scikit-image-0 52% |################        | Time: 0:00:00 18.60 MB/s
scikit-image-0 52% |################        | Time: 0:00:00 18.61 MB/s
scikit-image-0 53% |################        | Time: 0:00:00 18.62 MB/s
scikit-image-0 53% |################        | Time: 0:00:00 18.63 MB/s
scikit-image-0 53% |################        | Time: 0:00:00 18.64 MB/s
scikit-image-0 53% |################        | Time: 0:00:00 18.65 MB/s
scikit-image-0 53% |################        | Time: 0:00:00 18.66 MB/s
scikit-image-0 53% |################        | Time: 0:00:00 18.67 MB/s
scikit-image-0 53% |################        | Time: 0:00:00 18.68 MB/s
scikit-image-0 53% |################        | Time: 0:00:00 18.69 MB/s
scikit-image-0 53% |################        | Time: 0:00:00 18.70 MB/s
scikit-image-0 53% |################        | Time: 0:00:00 18.71 MB/s
scikit-image-0 53% |################        | Time: 0:00:00 18.72 MB/s
scikit-image-0 53% |################        | Time: 0:00:00 18.73 MB/s
scikit-image-0 53% |################        | Time: 0:00:00 18.74 MB/s
scikit-image-0 53% |################        | Time: 0:00:00 18.75 MB/s
scikit-image-0 53% |################        | Time: 0:00:00 18.76 MB/s
scikit-image-0 53% |################        | Time: 0:00:00 18.77 MB/s
scikit-image-0 53% |################        | Time: 0:00:00 18.78 MB/s
scikit-image-0 53% |################        | Time: 0:00:00 18.79 MB/s
scikit-image-0 53% |################        | Time: 0:00:00 18.80 MB/s
scikit-image-0 53% |################        | Time: 0:00:00 18.81 MB/s
scikit-image-0 53% |################        | Time: 0:00:00 18.82 MB/s
scikit-image-0 54% |################        | Time: 0:00:00 18.83 MB/s
scikit-image-0 54% |################        | Time: 0:00:00 18.84 MB/s
scikit-image-0 54% |################        | Time: 0:00:00 18.85 MB/s
scikit-image-0 54% |################        | Time: 0:00:00 18.87 MB/s
scikit-image-0 54% |################        | Time: 0:00:00 18.88 MB/s
scikit-image-0 54% |################        | Time: 0:00:00 18.89 MB/s
scikit-image-0 54% |################        | Time: 0:00:00 18.90 MB/s
scikit-image-0 54% |################        | Time: 0:00:00 18.91 MB/s
scikit-image-0 54% |################        | Time: 0:00:00 18.92 MB/s
scikit-image-0 54% |################        | Time: 0:00:00 18.93 MB/s
scikit-image-0 54% |################        | Time: 0:00:00 18.94 MB/s
scikit-image-0 54% |################        | Time: 0:00:00 18.95 MB/s
scikit-image-0 54% |################        | Time: 0:00:00 18.96 MB/s
scikit-image-0 54% |################        | Time: 0:00:00 18.97 MB/s
scikit-image-0 54% |################        | Time: 0:00:00 18.98 MB/s
scikit-image-0 54% |################        | Time: 0:00:00 18.99 MB/s
scikit-image-0 54% |################        | Time: 0:00:00 19.00 MB/s
scikit-image-0 54% |################        | Time: 0:00:00 19.01 MB/s
scikit-image-0 54% |#################       | Time: 0:00:00 19.02 MB/s
scikit-image-0 54% |#################       | Time: 0:00:00 19.03 MB/s
scikit-image-0 54% |#################       | Time: 0:00:00 19.04 MB/s
scikit-image-0 55% |#################       | Time: 0:00:00 19.05 MB/s
scikit-image-0 55% |#################       | Time: 0:00:00 19.06 MB/s
scikit-image-0 55% |#################       | Time: 0:00:00 19.07 MB/s
scikit-image-0 55% |#################       | Time: 0:00:00 19.09 MB/s
scikit-image-0 55% |#################       | Time: 0:00:00 19.10 MB/s
scikit-image-0 55% |#################       | Time: 0:00:00 19.11 MB/s
scikit-image-0 55% |#################       | Time: 0:00:00 19.12 MB/s
scikit-image-0 55% |#################       | Time: 0:00:00 19.13 MB/s
scikit-image-0 55% |#################       | Time: 0:00:00 19.14 MB/s
scikit-image-0 55% |#################       | Time: 0:00:00 19.15 MB/s
scikit-image-0 55% |#################       | Time: 0:00:00 19.16 MB/s
scikit-image-0 55% |#################       | Time: 0:00:00 19.17 MB/s
scikit-image-0 55% |#################       | Time: 0:00:00 19.18 MB/s
scikit-image-0 55% |#################       | Time: 0:00:00 19.19 MB/s
scikit-image-0 55% |#################       | Time: 0:00:00 19.21 MB/s
scikit-image-0 55% |#################       | Time: 0:00:00 19.22 MB/s
scikit-image-0 55% |#################       | Time: 0:00:00 19.23 MB/s
scikit-image-0 55% |#################       | Time: 0:00:00 19.24 MB/s
scikit-image-0 55% |#################       | Time: 0:00:01 19.25 MB/s
scikit-image-0 55% |#################       | Time: 0:00:01 19.26 MB/s
scikit-image-0 55% |#################       | Time: 0:00:01 19.27 MB/s
scikit-image-0 56% |#################       | Time: 0:00:01 19.28 MB/s
scikit-image-0 56% |#################       | Time: 0:00:01 19.29 MB/s
scikit-image-0 56% |#################       | Time: 0:00:01 19.30 MB/s
scikit-image-0 56% |#################       | Time: 0:00:01 19.32 MB/s
scikit-image-0 56% |#################       | Time: 0:00:01 19.33 MB/s
scikit-image-0 56% |#################       | Time: 0:00:01 19.34 MB/s
scikit-image-0 56% |#################       | Time: 0:00:01 19.35 MB/s
scikit-image-0 56% |#################       | Time: 0:00:01 19.36 MB/s
scikit-image-0 56% |#################       | Time: 0:00:01 19.37 MB/s
scikit-image-0 56% |#################       | Time: 0:00:01 19.21 MB/s
scikit-image-0 56% |#################       | Time: 0:00:01 19.22 MB/s
scikit-image-0 56% |#################       | Time: 0:00:01 19.23 MB/s
scikit-image-0 56% |#################       | Time: 0:00:01 19.24 MB/s
scikit-image-0 56% |#################       | Time: 0:00:01 19.25 MB/s
scikit-image-0 56% |#################       | Time: 0:00:01 19.26 MB/s
scikit-image-0 56% |#################       | Time: 0:00:01 19.27 MB/s
scikit-image-0 56% |#################       | Time: 0:00:01 19.28 MB/s
scikit-image-0 56% |#################       | Time: 0:00:01 19.29 MB/s
scikit-image-0 56% |#################       | Time: 0:00:01 19.30 MB/s
scikit-image-0 56% |#################       | Time: 0:00:01 19.30 MB/s
scikit-image-0 56% |#################       | Time: 0:00:01 19.31 MB/s
scikit-image-0 57% |#################       | Time: 0:00:01 19.32 MB/s
scikit-image-0 57% |#################       | Time: 0:00:01 19.32 MB/s
scikit-image-0 57% |#################       | Time: 0:00:01 19.33 MB/s
scikit-image-0 57% |#################       | Time: 0:00:01 19.34 MB/s
scikit-image-0 57% |#################       | Time: 0:00:01 19.35 MB/s
scikit-image-0 57% |#################       | Time: 0:00:01 19.35 MB/s
scikit-image-0 57% |#################       | Time: 0:00:01 19.36 MB/s
scikit-image-0 57% |#################       | Time: 0:00:01 19.37 MB/s
scikit-image-0 57% |#################       | Time: 0:00:01 19.37 MB/s
scikit-image-0 57% |#################       | Time: 0:00:01 19.38 MB/s
scikit-image-0 57% |#################       | Time: 0:00:01 19.39 MB/s
scikit-image-0 57% |#################       | Time: 0:00:01 19.40 MB/s
scikit-image-0 57% |#################       | Time: 0:00:01 19.40 MB/s
scikit-image-0 57% |#################       | Time: 0:00:01 19.41 MB/s
scikit-image-0 57% |#################       | Time: 0:00:01 19.41 MB/s
scikit-image-0 57% |#################       | Time: 0:00:01 19.42 MB/s
scikit-image-0 57% |#################       | Time: 0:00:01 19.43 MB/s
scikit-image-0 57% |#################       | Time: 0:00:01 19.44 MB/s
scikit-image-0 57% |#################       | Time: 0:00:01 19.44 MB/s
scikit-image-0 57% |#################       | Time: 0:00:01 19.45 MB/s
scikit-image-0 57% |#################       | Time: 0:00:01 19.46 MB/s
scikit-image-0 58% |#################       | Time: 0:00:01 19.46 MB/s
scikit-image-0 58% |##################       | Time: 0:00:01 19.47 MB/s
scikit-image-0 58% |##################       | Time: 0:00:01 19.48 MB/s
scikit-image-0 58% |##################       | Time: 0:00:01 19.49 MB/s
scikit-image-0 58% |##################       | Time: 0:00:01 19.50 MB/s
scikit-image-0 58% |##################       | Time: 0:00:01 19.51 MB/s
scikit-image-0 58% |##################       | Time: 0:00:01 19.52 MB/s
scikit-image-0 58% |##################       | Time: 0:00:01 19.53 MB/s
scikit-image-0 58% |##################       | Time: 0:00:01 19.54 MB/s
scikit-image-0 58% |##################       | Time: 0:00:01 19.55 MB/s
scikit-image-0 58% |##################       | Time: 0:00:01 19.56 MB/s
scikit-image-0 58% |##################       | Time: 0:00:01 19.56 MB/s
scikit-image-0 58% |##################       | Time: 0:00:01 19.57 MB/s
scikit-image-0 58% |##################       | Time: 0:00:01 19.58 MB/s
scikit-image-0 58% |##################       | Time: 0:00:01 19.59 MB/s
scikit-image-0 58% |##################       | Time: 0:00:01 19.60 MB/s
scikit-image-0 58% |##################       | Time: 0:00:01 19.61 MB/s
scikit-image-0 58% |##################       | Time: 0:00:01 19.62 MB/s
scikit-image-0 58% |##################       | Time: 0:00:01 19.63 MB/s
scikit-image-0 58% |##################       | Time: 0:00:01 19.64 MB/s
scikit-image-0 58% |##################       | Time: 0:00:01 19.65 MB/s
scikit-image-0 59% |##################       | Time: 0:00:01 19.65 MB/s
scikit-image-0 59% |##################       | Time: 0:00:01 19.66 MB/s
scikit-image-0 59% |##################       | Time: 0:00:01 19.67 MB/s
scikit-image-0 59% |##################       | Time: 0:00:01 19.68 MB/s
scikit-image-0 59% |##################       | Time: 0:00:01 19.69 MB/s
scikit-image-0 59% |##################       | Time: 0:00:01 19.70 MB/s
scikit-image-0 59% |##################       | Time: 0:00:01 19.71 MB/s
scikit-image-0 59% |##################       | Time: 0:00:01 19.72 MB/s
scikit-image-0 59% |##################       | Time: 0:00:01 19.73 MB/s
scikit-image-0 59% |##################       | Time: 0:00:01 19.73 MB/s
scikit-image-0 59% |##################       | Time: 0:00:01 19.74 MB/s
scikit-image-0 59% |##################       | Time: 0:00:01 19.75 MB/s
scikit-image-0 59% |##################       | Time: 0:00:01 19.76 MB/s
scikit-image-0 59% |##################       | Time: 0:00:01 19.77 MB/s
scikit-image-0 59% |##################       | Time: 0:00:01 19.78 MB/s
scikit-image-0 59% |##################       | Time: 0:00:01 19.79 MB/s
scikit-image-0 59% |##################       | Time: 0:00:01 19.80 MB/s
scikit-image-0 59% |##################       | Time: 0:00:01 19.81 MB/s
scikit-image-0 59% |##################       | Time: 0:00:01 19.82 MB/s
scikit-image-0 59% |##################       | Time: 0:00:01 19.82 MB/s
scikit-image-0 59% |##################       | Time: 0:00:01 19.83 MB/s
scikit-image-0 60% |##################       | Time: 0:00:01 19.84 MB/s
scikit-image-0 60% |##################       | Time: 0:00:01 19.85 MB/s
scikit-image-0 60% |##################       | Time: 0:00:01 19.87 MB/s
scikit-image-0 60% |##################       | Time: 0:00:01 19.87 MB/s
scikit-image-0 60% |##################       | Time: 0:00:01 19.88 MB/s
scikit-image-0 60% |##################       | Time: 0:00:01 19.89 MB/s
scikit-image-0 60% |##################       | Time: 0:00:01 19.90 MB/s
scikit-image-0 60% |##################       | Time: 0:00:01 19.91 MB/s
scikit-image-0 60% |##################       | Time: 0:00:01 19.93 MB/s
scikit-image-0 60% |##################       | Time: 0:00:01 19.94 MB/s
scikit-image-0 60% |##################       | Time: 0:00:01 19.95 MB/s
scikit-image-0 60% |##################       | Time: 0:00:01 19.96 MB/s
scikit-image-0 60% |##################       | Time: 0:00:01 19.97 MB/s
scikit-image-0 60% |##################       | Time: 0:00:01 19.98 MB/s
scikit-image-0 60% |##################       | Time: 0:00:01 19.99 MB/s
scikit-image-0 60% |##################       | Time: 0:00:01 20.00 MB/s
scikit-image-0 60% |##################       | Time: 0:00:01 20.01 MB/s
scikit-image-0 60% |##################       | Time: 0:00:01 20.02 MB/s
scikit-image-0 60% |##################       | Time: 0:00:01 20.03 MB/s
scikit-image-0 60% |##################       | Time: 0:00:01 20.04 MB/s
scikit-image-0 60% |##################       | Time: 0:00:01 20.05 MB/s
scikit-image-0 61% |##################       | Time: 0:00:01 20.06 MB/s
scikit-image-0 61% |##################       | Time: 0:00:01 20.07 MB/s
scikit-image-0 61% |##################       | Time: 0:00:01 20.08 MB/s
scikit-image-0 61% |##################       | Time: 0:00:01 20.09 MB/s
scikit-image-0 61% |##################       | Time: 0:00:01 20.10 MB/s
scikit-image-0 61% |##################       | Time: 0:00:01 20.11 MB/s
scikit-image-0 61% |###################      | Time: 0:00:01 20.12 MB/s
scikit-image-0 61% |###################      | Time: 0:00:01 20.13 MB/s
scikit-image-0 61% |###################      | Time: 0:00:01 20.14 MB/s
scikit-image-0 61% |###################      | Time: 0:00:01 20.15 MB/s
scikit-image-0 61% |###################      | Time: 0:00:01 20.16 MB/s
scikit-image-0 61% |###################      | Time: 0:00:01 20.17 MB/s
scikit-image-0 61% |###################      | Time: 0:00:01 20.18 MB/s
scikit-image-0 61% |###################      | Time: 0:00:01 20.19 MB/s
scikit-image-0 61% |###################      | Time: 0:00:01 20.20 MB/s
scikit-image-0 61% |###################      | Time: 0:00:01 20.21 MB/s
scikit-image-0 61% |###################      | Time: 0:00:01 19.90 MB/s
scikit-image-0 61% |###################      | Time: 0:00:01 19.90 MB/s
scikit-image-0 61% |###################      | Time: 0:00:01 19.91 MB/s
scikit-image-0 61% |###################      | Time: 0:00:01 19.92 MB/s
scikit-image-0 61% |###################      | Time: 0:00:01 19.92 MB/s
scikit-image-0 62% |###################      | Time: 0:00:01 19.93 MB/s
scikit-image-0 62% |###################      | Time: 0:00:01 19.94 MB/s
scikit-image-0 62% |###################      | Time: 0:00:01 19.95 MB/s
scikit-image-0 62% |###################      | Time: 0:00:01 19.95 MB/s
scikit-image-0 62% |###################      | Time: 0:00:01 19.96 MB/s
scikit-image-0 62% |###################      | Time: 0:00:01 19.97 MB/s
scikit-image-0 62% |###################      | Time: 0:00:01 19.98 MB/s
scikit-image-0 62% |###################      | Time: 0:00:01 19.99 MB/s
scikit-image-0 62% |###################      | Time: 0:00:01 20.00 MB/s
scikit-image-0 62% |###################      | Time: 0:00:01 19.96 MB/s
scikit-image-0 62% |###################      | Time: 0:00:01 19.96 MB/s
scikit-image-0 62% |###################      | Time: 0:00:01 19.97 MB/s
scikit-image-0 62% |###################      | Time: 0:00:01 19.97 MB/s
scikit-image-0 62% |###################      | Time: 0:00:01 19.98 MB/s
scikit-image-0 62% |###################      | Time: 0:00:01 19.99 MB/s
scikit-image-0 62% |###################      | Time: 0:00:01 20.00 MB/s
scikit-image-0 62% |###################      | Time: 0:00:01 20.01 MB/s
scikit-image-0 62% |###################      | Time: 0:00:01 20.02 MB/s
scikit-image-0 62% |###################      | Time: 0:00:01 20.03 MB/s
scikit-image-0 62% |###################      | Time: 0:00:01 20.03 MB/s
scikit-image-0 62% |###################      | Time: 0:00:01 20.04 MB/s
scikit-image-0 63% |###################      | Time: 0:00:01 20.05 MB/s
scikit-image-0 63% |###################      | Time: 0:00:01 20.06 MB/s
scikit-image-0 63% |###################      | Time: 0:00:01 20.07 MB/s
scikit-image-0 63% |###################      | Time: 0:00:01 20.08 MB/s
scikit-image-0 63% |###################      | Time: 0:00:01 20.09 MB/s
scikit-image-0 63% |###################      | Time: 0:00:01 20.09 MB/s
scikit-image-0 63% |###################      | Time: 0:00:01 20.10 MB/s
scikit-image-0 63% |###################      | Time: 0:00:01 20.11 MB/s
scikit-image-0 63% |###################      | Time: 0:00:01 20.12 MB/s
scikit-image-0 63% |###################      | Time: 0:00:01 20.13 MB/s
scikit-image-0 63% |###################      | Time: 0:00:01 20.14 MB/s
scikit-image-0 63% |###################      | Time: 0:00:01 20.14 MB/s
scikit-image-0 63% |###################      | Time: 0:00:01 20.15 MB/s
scikit-image-0 63% |###################      | Time: 0:00:01 20.16 MB/s
scikit-image-0 63% |###################      | Time: 0:00:01 20.17 MB/s
scikit-image-0 63% |###################      | Time: 0:00:01 20.18 MB/s
scikit-image-0 63% |###################      | Time: 0:00:01 20.19 MB/s
scikit-image-0 63% |###################      | Time: 0:00:01 20.20 MB/s
scikit-image-0 63% |###################      | Time: 0:00:01 20.21 MB/s
scikit-image-0 63% |###################      | Time: 0:00:01 20.22 MB/s
scikit-image-0 63% |###################      | Time: 0:00:01 20.23 MB/s
scikit-image-0 64% |###################      | Time: 0:00:01 20.23 MB/s
scikit-image-0 64% |###################      | Time: 0:00:01 20.24 MB/s
scikit-image-0 64% |###################      | Time: 0:00:01 20.25 MB/s
scikit-image-0 64% |###################      | Time: 0:00:01 20.26 MB/s
scikit-image-0 64% |###################      | Time: 0:00:01 20.27 MB/s
scikit-image-0 64% |###################      | Time: 0:00:01 20.28 MB/s
scikit-image-0 64% |###################      | Time: 0:00:01 20.29 MB/s
scikit-image-0 64% |###################      | Time: 0:00:01 20.29 MB/s
scikit-image-0 64% |###################      | Time: 0:00:01 20.30 MB/s
scikit-image-0 64% |###################      | Time: 0:00:01 20.31 MB/s
scikit-image-0 64% |###################      | Time: 0:00:01 20.32 MB/s
scikit-image-0 64% |####################      | Time: 0:00:01 20.33 MB/s
scikit-image-0 64% |####################      | Time: 0:00:01 20.34 MB/s
scikit-image-0 64% |####################      | Time: 0:00:01 20.35 MB/s
scikit-image-0 64% |####################      | Time: 0:00:01 20.35 MB/s
scikit-image-0 64% |####################      | Time: 0:00:01 20.36 MB/s
scikit-image-0 64% |####################      | Time: 0:00:01 20.37 MB/s
scikit-image-0 64% |####################      | Time: 0:00:01 20.38 MB/s
scikit-image-0 64% |####################      | Time: 0:00:01 20.39 MB/s
scikit-image-0 64% |####################      | Time: 0:00:01 20.40 MB/s
scikit-image-0 64% |####################      | Time: 0:00:01 20.40 MB/s
scikit-image-0 65% |####################      | Time: 0:00:01 20.41 MB/s
scikit-image-0 65% |####################      | Time: 0:00:01 20.42 MB/s
scikit-image-0 65% |####################      | Time: 0:00:01 20.43 MB/s
scikit-image-0 65% |####################      | Time: 0:00:01 20.44 MB/s
scikit-image-0 65% |####################      | Time: 0:00:01 20.45 MB/s
scikit-image-0 65% |####################      | Time: 0:00:01 20.46 MB/s
scikit-image-0 65% |####################      | Time: 0:00:01 20.47 MB/s
scikit-image-0 65% |####################      | Time: 0:00:01 20.48 MB/s
scikit-image-0 65% |####################      | Time: 0:00:01 20.48 MB/s
scikit-image-0 65% |####################      | Time: 0:00:01 20.49 MB/s
scikit-image-0 65% |####################      | Time: 0:00:01 20.50 MB/s
scikit-image-0 65% |####################      | Time: 0:00:01 20.51 MB/s
scikit-image-0 65% |####################      | Time: 0:00:01 20.52 MB/s
scikit-image-0 65% |####################      | Time: 0:00:01 20.53 MB/s
scikit-image-0 65% |####################      | Time: 0:00:01 20.54 MB/s
scikit-image-0 65% |####################      | Time: 0:00:01 20.55 MB/s
scikit-image-0 65% |####################      | Time: 0:00:01 20.56 MB/s
scikit-image-0 65% |####################      | Time: 0:00:01 20.56 MB/s
scikit-image-0 65% |####################      | Time: 0:00:01 20.57 MB/s
scikit-image-0 65% |####################      | Time: 0:00:01 20.58 MB/s
scikit-image-0 65% |####################      | Time: 0:00:01 20.59 MB/s
scikit-image-0 66% |####################      | Time: 0:00:01 20.60 MB/s
scikit-image-0 66% |####################      | Time: 0:00:01 20.61 MB/s
scikit-image-0 66% |####################      | Time: 0:00:01 20.62 MB/s
scikit-image-0 66% |####################      | Time: 0:00:01 20.63 MB/s
scikit-image-0 66% |####################      | Time: 0:00:01 20.63 MB/s
scikit-image-0 66% |####################      | Time: 0:00:01 20.64 MB/s
scikit-image-0 66% |####################      | Time: 0:00:01 20.65 MB/s
scikit-image-0 66% |####################      | Time: 0:00:01 20.66 MB/s
scikit-image-0 66% |####################      | Time: 0:00:01 20.67 MB/s
scikit-image-0 66% |####################      | Time: 0:00:01 20.68 MB/s
scikit-image-0 66% |####################      | Time: 0:00:01 20.69 MB/s
scikit-image-0 66% |####################      | Time: 0:00:01 20.70 MB/s
scikit-image-0 66% |####################      | Time: 0:00:01 20.71 MB/s
scikit-image-0 66% |####################      | Time: 0:00:01 20.72 MB/s
scikit-image-0 66% |####################      | Time: 0:00:01 20.73 MB/s
scikit-image-0 66% |####################      | Time: 0:00:01 20.74 MB/s
scikit-image-0 66% |####################      | Time: 0:00:01 20.75 MB/s
scikit-image-0 66% |####################      | Time: 0:00:01 20.76 MB/s
scikit-image-0 66% |####################      | Time: 0:00:01 20.77 MB/s
scikit-image-0 66% |####################      | Time: 0:00:01 20.78 MB/s
scikit-image-0 66% |####################      | Time: 0:00:01 20.79 MB/s
scikit-image-0 67% |####################      | Time: 0:00:01 20.80 MB/s
scikit-image-0 67% |####################      | Time: 0:00:01 20.81 MB/s
scikit-image-0 67% |####################      | Time: 0:00:01 20.82 MB/s
scikit-image-0 67% |####################      | Time: 0:00:01 20.83 MB/s
scikit-image-0 67% |####################      | Time: 0:00:01 20.84 MB/s
scikit-image-0 67% |####################      | Time: 0:00:01 20.84 MB/s
scikit-image-0 67% |####################      | Time: 0:00:01 20.85 MB/s
scikit-image-0 67% |####################      | Time: 0:00:01 20.86 MB/s
scikit-image-0 67% |####################      | Time: 0:00:01 20.87 MB/s
scikit-image-0 67% |####################      | Time: 0:00:01 20.88 MB/s
scikit-image-0 67% |####################      | Time: 0:00:01 20.89 MB/s
scikit-image-0 67% |####################      | Time: 0:00:01 20.90 MB/s
scikit-image-0 67% |####################      | Time: 0:00:01 20.45 MB/s
scikit-image-0 67% |####################      | Time: 0:00:01 20.45 MB/s
scikit-image-0 67% |####################      | Time: 0:00:01 20.46 MB/s
scikit-image-0 67% |####################      | Time: 0:00:01 20.46 MB/s
scikit-image-0 67% |#####################     | Time: 0:00:01 20.47 MB/s
scikit-image-0 67% |#####################     | Time: 0:00:01 20.47 MB/s
scikit-image-0 67% |#####################     | Time: 0:00:01 20.48 MB/s
scikit-image-0 67% |#####################     | Time: 0:00:01 20.48 MB/s
scikit-image-0 67% |#####################     | Time: 0:00:01 20.49 MB/s
scikit-image-0 68% |#####################     | Time: 0:00:01 20.50 MB/s
scikit-image-0 68% |#####################     | Time: 0:00:01 20.46 MB/s
scikit-image-0 68% |#####################     | Time: 0:00:01 20.47 MB/s
scikit-image-0 68% |#####################     | Time: 0:00:01 20.47 MB/s
scikit-image-0 68% |#####################     | Time: 0:00:01 20.47 MB/s
scikit-image-0 68% |#####################     | Time: 0:00:01 20.47 MB/s
scikit-image-0 68% |#####################     | Time: 0:00:01 20.48 MB/s
scikit-image-0 68% |#####################     | Time: 0:00:01 20.48 MB/s
scikit-image-0 68% |#####################     | Time: 0:00:01 20.48 MB/s
scikit-image-0 68% |#####################     | Time: 0:00:01 20.49 MB/s
scikit-image-0 68% |#####################     | Time: 0:00:01 20.49 MB/s
scikit-image-0 68% |#####################     | Time: 0:00:01 20.49 MB/s
scikit-image-0 68% |#####################     | Time: 0:00:01 20.50 MB/s
scikit-image-0 68% |#####################     | Time: 0:00:01 20.51 MB/s
scikit-image-0 68% |#####################     | Time: 0:00:01 20.52 MB/s
scikit-image-0 68% |#####################     | Time: 0:00:01 20.52 MB/s
scikit-image-0 68% |#####################     | Time: 0:00:01 20.53 MB/s
scikit-image-0 68% |#####################     | Time: 0:00:01 20.54 MB/s
scikit-image-0 68% |#####################     | Time: 0:00:01 20.55 MB/s
scikit-image-0 68% |#####################     | Time: 0:00:01 20.56 MB/s
scikit-image-0 68% |#####################     | Time: 0:00:01 20.57 MB/s
scikit-image-0 69% |#####################     | Time: 0:00:01 20.58 MB/s
scikit-image-0 69% |#####################     | Time: 0:00:01 20.59 MB/s
scikit-image-0 69% |#####################     | Time: 0:00:01 20.60 MB/s
scikit-image-0 69% |#####################     | Time: 0:00:01 20.60 MB/s
scikit-image-0 69% |#####################     | Time: 0:00:01 20.61 MB/s
scikit-image-0 69% |#####################     | Time: 0:00:01 20.62 MB/s
scikit-image-0 69% |#####################     | Time: 0:00:01 20.63 MB/s
scikit-image-0 69% |#####################     | Time: 0:00:01 20.64 MB/s
scikit-image-0 69% |#####################     | Time: 0:00:01 20.65 MB/s
scikit-image-0 69% |#####################     | Time: 0:00:01 20.66 MB/s
scikit-image-0 69% |#####################     | Time: 0:00:01 20.67 MB/s
scikit-image-0 69% |#####################     | Time: 0:00:01 20.67 MB/s
scikit-image-0 69% |#####################     | Time: 0:00:01 20.68 MB/s
scikit-image-0 69% |#####################     | Time: 0:00:01 20.69 MB/s
scikit-image-0 69% |#####################     | Time: 0:00:01 20.70 MB/s
scikit-image-0 69% |#####################     | Time: 0:00:01 20.71 MB/s
scikit-image-0 69% |#####################     | Time: 0:00:01 20.71 MB/s
scikit-image-0 69% |#####################     | Time: 0:00:01 20.72 MB/s
scikit-image-0 69% |#####################     | Time: 0:00:01 20.73 MB/s
scikit-image-0 69% |#####################     | Time: 0:00:01 20.74 MB/s
scikit-image-0 69% |#####################     | Time: 0:00:01 20.74 MB/s
scikit-image-0 70% |#####################     | Time: 0:00:01 20.75 MB/s
scikit-image-0 70% |#####################     | Time: 0:00:01 20.76 MB/s
scikit-image-0 70% |#####################     | Time: 0:00:01 20.77 MB/s
scikit-image-0 70% |#####################     | Time: 0:00:01 20.78 MB/s
scikit-image-0 70% |#####################     | Time: 0:00:01 20.78 MB/s
scikit-image-0 70% |#####################     | Time: 0:00:01 20.79 MB/s
scikit-image-0 70% |#####################     | Time: 0:00:01 20.80 MB/s
scikit-image-0 70% |#####################     | Time: 0:00:01 20.81 MB/s
scikit-image-0 70% |#####################     | Time: 0:00:01 20.82 MB/s
scikit-image-0 70% |#####################     | Time: 0:00:01 20.83 MB/s
scikit-image-0 70% |#####################     | Time: 0:00:01 20.83 MB/s
scikit-image-0 70% |#####################     | Time: 0:00:01 20.84 MB/s
scikit-image-0 70% |#####################     | Time: 0:00:01 20.85 MB/s
scikit-image-0 70% |#####################     | Time: 0:00:01 20.86 MB/s
scikit-image-0 70% |#####################     | Time: 0:00:01 20.87 MB/s
scikit-image-0 70% |#####################     | Time: 0:00:01 20.87 MB/s
scikit-image-0 70% |#####################     | Time: 0:00:01 20.88 MB/s
scikit-image-0 70% |#####################     | Time: 0:00:01 20.89 MB/s
scikit-image-0 70% |#####################     | Time: 0:00:01 20.90 MB/s
scikit-image-0 70% |#####################     | Time: 0:00:01 20.90 MB/s
scikit-image-0 70% |#####################     | Time: 0:00:01 20.91 MB/s
scikit-image-0 71% |######################     | Time: 0:00:01 20.92 MB/s
scikit-image-0 71% |######################     | Time: 0:00:01 20.93 MB/s
scikit-image-0 71% |######################     | Time: 0:00:01 20.94 MB/s
scikit-image-0 71% |######################     | Time: 0:00:01 20.95 MB/s
scikit-image-0 71% |######################     | Time: 0:00:01 20.95 MB/s
scikit-image-0 71% |######################     | Time: 0:00:01 20.96 MB/s
scikit-image-0 71% |######################     | Time: 0:00:01 20.97 MB/s
scikit-image-0 71% |######################     | Time: 0:00:01 20.98 MB/s
scikit-image-0 71% |######################     | Time: 0:00:01 20.99 MB/s
scikit-image-0 71% |######################     | Time: 0:00:01 21.00 MB/s
scikit-image-0 71% |######################     | Time: 0:00:01 21.01 MB/s
scikit-image-0 71% |######################     | Time: 0:00:01 21.02 MB/s
scikit-image-0 71% |######################     | Time: 0:00:01 21.03 MB/s
scikit-image-0 71% |######################     | Time: 0:00:01 21.03 MB/s
scikit-image-0 71% |######################     | Time: 0:00:01 21.04 MB/s
scikit-image-0 71% |######################     | Time: 0:00:01 21.05 MB/s
scikit-image-0 71% |######################     | Time: 0:00:01 21.06 MB/s
scikit-image-0 71% |######################     | Time: 0:00:01 21.07 MB/s
scikit-image-0 71% |######################     | Time: 0:00:01 21.08 MB/s
scikit-image-0 71% |######################     | Time: 0:00:01 21.09 MB/s
scikit-image-0 71% |######################     | Time: 0:00:01 21.10 MB/s
scikit-image-0 72% |######################     | Time: 0:00:01 21.11 MB/s
scikit-image-0 72% |######################     | Time: 0:00:01 20.57 MB/s
scikit-image-0 72% |######################     | Time: 0:00:01 20.57 MB/s
scikit-image-0 72% |######################     | Time: 0:00:01 20.58 MB/s
scikit-image-0 72% |######################     | Time: 0:00:01 20.58 MB/s
scikit-image-0 72% |######################     | Time: 0:00:01 20.59 MB/s
scikit-image-0 72% |######################     | Time: 0:00:01 20.59 MB/s
scikit-image-0 72% |######################     | Time: 0:00:01 20.60 MB/s
scikit-image-0 72% |######################     | Time: 0:00:01 20.60 MB/s
scikit-image-0 72% |######################     | Time: 0:00:01 20.61 MB/s
scikit-image-0 72% |######################     | Time: 0:00:01 20.62 MB/s
scikit-image-0 72% |######################     | Time: 0:00:01 20.62 MB/s
scikit-image-0 72% |######################     | Time: 0:00:01 20.63 MB/s
scikit-image-0 72% |######################     | Time: 0:00:01 20.64 MB/s
scikit-image-0 72% |######################     | Time: 0:00:01 20.64 MB/s
scikit-image-0 72% |######################     | Time: 0:00:01 20.65 MB/s
scikit-image-0 72% |######################     | Time: 0:00:01 20.65 MB/s
scikit-image-0 72% |######################     | Time: 0:00:01 20.66 MB/s
scikit-image-0 72% |######################     | Time: 0:00:01 20.66 MB/s
scikit-image-0 72% |######################     | Time: 0:00:01 20.66 MB/s
scikit-image-0 72% |######################     | Time: 0:00:01 20.67 MB/s
scikit-image-0 73% |######################     | Time: 0:00:01 20.67 MB/s
scikit-image-0 73% |######################     | Time: 0:00:01 20.68 MB/s
scikit-image-0 73% |######################     | Time: 0:00:01 20.68 MB/s
scikit-image-0 73% |######################     | Time: 0:00:01 20.69 MB/s
scikit-image-0 73% |######################     | Time: 0:00:01 20.70 MB/s
scikit-image-0 73% |######################     | Time: 0:00:01 20.70 MB/s
scikit-image-0 73% |######################     | Time: 0:00:01 20.71 MB/s
scikit-image-0 73% |######################     | Time: 0:00:01 20.71 MB/s
scikit-image-0 73% |######################     | Time: 0:00:01 20.72 MB/s
scikit-image-0 73% |######################     | Time: 0:00:01 20.73 MB/s
scikit-image-0 73% |######################     | Time: 0:00:01 20.74 MB/s
scikit-image-0 73% |######################     | Time: 0:00:01 20.74 MB/s
scikit-image-0 73% |######################     | Time: 0:00:01 20.75 MB/s
scikit-image-0 73% |######################     | Time: 0:00:01 20.76 MB/s
scikit-image-0 73% |######################     | Time: 0:00:01 20.76 MB/s
scikit-image-0 73% |######################     | Time: 0:00:01 20.77 MB/s
scikit-image-0 73% |######################     | Time: 0:00:01 20.78 MB/s
scikit-image-0 73% |######################     | Time: 0:00:01 20.79 MB/s
scikit-image-0 73% |######################     | Time: 0:00:01 20.79 MB/s
scikit-image-0 73% |######################     | Time: 0:00:01 20.80 MB/s
scikit-image-0 73% |######################     | Time: 0:00:01 20.81 MB/s
scikit-image-0 74% |######################     | Time: 0:00:01 20.81 MB/s
scikit-image-0 74% |######################     | Time: 0:00:01 20.82 MB/s
scikit-image-0 74% |######################     | Time: 0:00:01 20.83 MB/s
scikit-image-0 74% |######################     | Time: 0:00:01 20.83 MB/s
scikit-image-0 74% |#######################    | Time: 0:00:01 20.84 MB/s
scikit-image-0 74% |#######################    | Time: 0:00:01 20.85 MB/s
scikit-image-0 74% |#######################    | Time: 0:00:01 20.86 MB/s
scikit-image-0 74% |#######################    | Time: 0:00:01 20.86 MB/s
scikit-image-0 74% |#######################    | Time: 0:00:01 20.87 MB/s
scikit-image-0 74% |#######################    | Time: 0:00:01 20.88 MB/s
scikit-image-0 74% |#######################    | Time: 0:00:01 20.89 MB/s
scikit-image-0 74% |#######################    | Time: 0:00:01 20.89 MB/s
scikit-image-0 74% |#######################    | Time: 0:00:01 20.90 MB/s
scikit-image-0 74% |#######################    | Time: 0:00:01 20.91 MB/s
scikit-image-0 74% |#######################    | Time: 0:00:01 20.91 MB/s
scikit-image-0 74% |#######################    | Time: 0:00:01 20.92 MB/s
scikit-image-0 74% |#######################    | Time: 0:00:01 20.93 MB/s
scikit-image-0 74% |#######################    | Time: 0:00:01 20.94 MB/s
scikit-image-0 74% |#######################    | Time: 0:00:01 20.94 MB/s
scikit-image-0 74% |#######################    | Time: 0:00:01 20.95 MB/s
scikit-image-0 74% |#######################    | Time: 0:00:01 20.96 MB/s
scikit-image-0 75% |#######################    | Time: 0:00:01 20.96 MB/s
scikit-image-0 75% |#######################    | Time: 0:00:01 20.97 MB/s
scikit-image-0 75% |#######################    | Time: 0:00:01 20.98 MB/s
scikit-image-0 75% |#######################    | Time: 0:00:01 20.99 MB/s
scikit-image-0 75% |#######################    | Time: 0:00:01 20.99 MB/s
scikit-image-0 75% |#######################    | Time: 0:00:01 21.00 MB/s
scikit-image-0 75% |#######################    | Time: 0:00:01 21.01 MB/s
scikit-image-0 75% |#######################    | Time: 0:00:01 21.02 MB/s
scikit-image-0 75% |#######################    | Time: 0:00:01 21.02 MB/s
scikit-image-0 75% |#######################    | Time: 0:00:01 21.03 MB/s
scikit-image-0 75% |#######################    | Time: 0:00:01 21.04 MB/s
scikit-image-0 75% |#######################    | Time: 0:00:01 21.04 MB/s
scikit-image-0 75% |#######################    | Time: 0:00:01 21.05 MB/s
scikit-image-0 75% |#######################    | Time: 0:00:01 21.06 MB/s
scikit-image-0 75% |#######################    | Time: 0:00:01 21.07 MB/s
scikit-image-0 75% |#######################    | Time: 0:00:01 21.08 MB/s
scikit-image-0 75% |#######################    | Time: 0:00:01 21.08 MB/s
scikit-image-0 75% |#######################    | Time: 0:00:01 21.09 MB/s
scikit-image-0 75% |#######################    | Time: 0:00:01 21.10 MB/s
scikit-image-0 75% |#######################    | Time: 0:00:01 21.10 MB/s
scikit-image-0 75% |#######################    | Time: 0:00:01 21.11 MB/s
scikit-image-0 76% |#######################    | Time: 0:00:01 21.12 MB/s
scikit-image-0 76% |#######################    | Time: 0:00:01 21.13 MB/s
scikit-image-0 76% |#######################    | Time: 0:00:01 21.13 MB/s
scikit-image-0 76% |#######################    | Time: 0:00:01 21.14 MB/s
scikit-image-0 76% |#######################    | Time: 0:00:01 21.15 MB/s
scikit-image-0 76% |#######################    | Time: 0:00:01 21.16 MB/s
scikit-image-0 76% |#######################    | Time: 0:00:01 21.16 MB/s
scikit-image-0 76% |#######################    | Time: 0:00:01 21.17 MB/s
scikit-image-0 76% |#######################    | Time: 0:00:01 21.18 MB/s
scikit-image-0 76% |#######################    | Time: 0:00:01 21.18 MB/s
scikit-image-0 76% |#######################    | Time: 0:00:01 21.19 MB/s
scikit-image-0 76% |#######################    | Time: 0:00:01 21.20 MB/s
scikit-image-0 76% |#######################    | Time: 0:00:01 21.21 MB/s
scikit-image-0 76% |#######################    | Time: 0:00:01 21.21 MB/s
scikit-image-0 76% |#######################    | Time: 0:00:01 21.22 MB/s
scikit-image-0 76% |#######################    | Time: 0:00:01 21.23 MB/s
scikit-image-0 76% |#######################    | Time: 0:00:01 21.23 MB/s
scikit-image-0 76% |#######################    | Time: 0:00:01 21.24 MB/s
scikit-image-0 76% |#######################    | Time: 0:00:01 21.25 MB/s
scikit-image-0 76% |#######################    | Time: 0:00:01 21.26 MB/s
scikit-image-0 76% |#######################    | Time: 0:00:01 21.26 MB/s
scikit-image-0 77% |#######################    | Time: 0:00:01 21.27 MB/s
scikit-image-0 77% |#######################    | Time: 0:00:01 21.28 MB/s
scikit-image-0 77% |#######################    | Time: 0:00:01 21.29 MB/s
scikit-image-0 77% |#######################    | Time: 0:00:01 21.29 MB/s
scikit-image-0 77% |#######################    | Time: 0:00:01 21.30 MB/s
scikit-image-0 77% |#######################    | Time: 0:00:01 21.31 MB/s
scikit-image-0 77% |#######################    | Time: 0:00:01 21.32 MB/s
scikit-image-0 77% |#######################    | Time: 0:00:01 21.33 MB/s
scikit-image-0 77% |#######################    | Time: 0:00:01 21.34 MB/s
scikit-image-0 77% |########################    | Time: 0:00:01 21.34 MB/s
scikit-image-0 77% |########################    | Time: 0:00:01 21.35 MB/s
scikit-image-0 77% |########################    | Time: 0:00:01 21.36 MB/s
scikit-image-0 77% |########################    | Time: 0:00:01 21.37 MB/s
scikit-image-0 77% |########################    | Time: 0:00:01 21.38 MB/s
scikit-image-0 77% |########################    | Time: 0:00:01 21.38 MB/s
scikit-image-0 77% |########################    | Time: 0:00:01 21.39 MB/s
scikit-image-0 77% |########################    | Time: 0:00:01 21.40 MB/s
scikit-image-0 77% |########################    | Time: 0:00:01 21.41 MB/s
scikit-image-0 77% |########################    | Time: 0:00:01 21.42 MB/s
scikit-image-0 77% |########################    | Time: 0:00:01 21.42 MB/s
scikit-image-0 77% |########################    | Time: 0:00:01 21.43 MB/s
scikit-image-0 78% |########################    | Time: 0:00:01 21.44 MB/s
scikit-image-0 78% |########################    | Time: 0:00:01 21.45 MB/s
scikit-image-0 78% |########################    | Time: 0:00:01 21.46 MB/s
scikit-image-0 78% |########################    | Time: 0:00:01 21.47 MB/s
scikit-image-0 78% |########################    | Time: 0:00:01 21.47 MB/s
scikit-image-0 78% |########################    | Time: 0:00:01 21.48 MB/s
scikit-image-0 78% |########################    | Time: 0:00:01 21.49 MB/s
scikit-image-0 78% |########################    | Time: 0:00:01 21.50 MB/s
scikit-image-0 78% |########################    | Time: 0:00:01 21.50 MB/s
scikit-image-0 78% |########################    | Time: 0:00:01 21.51 MB/s
scikit-image-0 78% |########################    | Time: 0:00:01 21.52 MB/s
scikit-image-0 78% |########################    | Time: 0:00:01 21.53 MB/s
scikit-image-0 78% |########################    | Time: 0:00:01 21.54 MB/s
scikit-image-0 78% |########################    | Time: 0:00:01 21.24 MB/s
scikit-image-0 78% |########################    | Time: 0:00:01 21.24 MB/s
scikit-image-0 78% |########################    | Time: 0:00:01 21.25 MB/s
scikit-image-0 78% |########################    | Time: 0:00:01 21.26 MB/s
scikit-image-0 78% |########################    | Time: 0:00:01 21.26 MB/s
scikit-image-0 78% |########################    | Time: 0:00:01 21.26 MB/s
scikit-image-0 78% |########################    | Time: 0:00:01 21.27 MB/s
scikit-image-0 78% |########################    | Time: 0:00:01 21.27 MB/s
scikit-image-0 78% |########################    | Time: 0:00:01 21.28 MB/s
scikit-image-0 79% |########################    | Time: 0:00:01 21.28 MB/s
scikit-image-0 79% |########################    | Time: 0:00:01 21.29 MB/s
scikit-image-0 79% |########################    | Time: 0:00:01 21.29 MB/s
scikit-image-0 79% |########################    | Time: 0:00:01 21.30 MB/s
scikit-image-0 79% |########################    | Time: 0:00:01 21.30 MB/s
scikit-image-0 79% |########################    | Time: 0:00:01 21.31 MB/s
scikit-image-0 79% |########################    | Time: 0:00:01 21.31 MB/s
scikit-image-0 79% |########################    | Time: 0:00:01 21.32 MB/s
scikit-image-0 79% |########################    | Time: 0:00:01 21.32 MB/s
scikit-image-0 79% |########################    | Time: 0:00:01 21.33 MB/s
scikit-image-0 79% |########################    | Time: 0:00:01 21.34 MB/s
scikit-image-0 79% |########################    | Time: 0:00:01 21.34 MB/s
scikit-image-0 79% |########################    | Time: 0:00:01 21.35 MB/s
scikit-image-0 79% |########################    | Time: 0:00:01 21.36 MB/s
scikit-image-0 79% |########################    | Time: 0:00:01 21.36 MB/s
scikit-image-0 79% |########################    | Time: 0:00:01 21.37 MB/s
scikit-image-0 79% |########################    | Time: 0:00:01 21.38 MB/s
scikit-image-0 79% |########################    | Time: 0:00:01 21.38 MB/s
scikit-image-0 79% |########################    | Time: 0:00:01 21.39 MB/s
scikit-image-0 79% |########################    | Time: 0:00:01 21.40 MB/s
scikit-image-0 79% |########################    | Time: 0:00:01 21.40 MB/s
scikit-image-0 80% |########################    | Time: 0:00:01 21.41 MB/s
scikit-image-0 80% |########################    | Time: 0:00:01 21.42 MB/s
scikit-image-0 80% |########################    | Time: 0:00:01 21.42 MB/s
scikit-image-0 80% |########################    | Time: 0:00:01 21.43 MB/s
scikit-image-0 80% |########################    | Time: 0:00:01 21.42 MB/s
scikit-image-0 80% |########################    | Time: 0:00:01 21.43 MB/s
scikit-image-0 80% |########################    | Time: 0:00:01 21.44 MB/s
scikit-image-0 80% |########################    | Time: 0:00:01 21.44 MB/s
scikit-image-0 80% |########################    | Time: 0:00:01 21.45 MB/s
scikit-image-0 80% |########################    | Time: 0:00:01 21.45 MB/s
scikit-image-0 80% |########################    | Time: 0:00:01 21.46 MB/s
scikit-image-0 80% |########################    | Time: 0:00:01 21.47 MB/s
scikit-image-0 80% |########################    | Time: 0:00:01 21.47 MB/s
scikit-image-0 80% |#########################   | Time: 0:00:01 21.48 MB/s
scikit-image-0 80% |#########################   | Time: 0:00:01 21.49 MB/s
scikit-image-0 80% |#########################   | Time: 0:00:01 21.49 MB/s
scikit-image-0 80% |#########################   | Time: 0:00:01 21.50 MB/s
scikit-image-0 80% |#########################   | Time: 0:00:01 21.51 MB/s
scikit-image-0 80% |#########################   | Time: 0:00:01 21.51 MB/s
scikit-image-0 80% |#########################   | Time: 0:00:01 21.52 MB/s
scikit-image-0 80% |#########################   | Time: 0:00:01 21.52 MB/s
scikit-image-0 81% |#########################   | Time: 0:00:01 21.53 MB/s
scikit-image-0 81% |#########################   | Time: 0:00:01 21.54 MB/s
scikit-image-0 81% |#########################   | Time: 0:00:01 21.54 MB/s
scikit-image-0 81% |#########################   | Time: 0:00:01 21.55 MB/s
scikit-image-0 81% |#########################   | Time: 0:00:01 21.56 MB/s
scikit-image-0 81% |#########################   | Time: 0:00:01 21.57 MB/s
scikit-image-0 81% |#########################   | Time: 0:00:01 21.57 MB/s
scikit-image-0 81% |#########################   | Time: 0:00:01 21.58 MB/s
scikit-image-0 81% |#########################   | Time: 0:00:01 21.59 MB/s
scikit-image-0 81% |#########################   | Time: 0:00:01 21.59 MB/s
scikit-image-0 81% |#########################   | Time: 0:00:01 21.60 MB/s
scikit-image-0 81% |#########################   | Time: 0:00:01 21.61 MB/s
scikit-image-0 81% |#########################   | Time: 0:00:01 21.62 MB/s
scikit-image-0 81% |#########################   | Time: 0:00:01 21.62 MB/s
scikit-image-0 81% |#########################   | Time: 0:00:01 21.63 MB/s
scikit-image-0 81% |#########################   | Time: 0:00:01 21.64 MB/s
scikit-image-0 81% |#########################   | Time: 0:00:01 21.64 MB/s
scikit-image-0 81% |#########################   | Time: 0:00:01 21.65 MB/s
scikit-image-0 81% |#########################   | Time: 0:00:01 21.66 MB/s
scikit-image-0 81% |#########################   | Time: 0:00:01 21.66 MB/s
scikit-image-0 81% |#########################   | Time: 0:00:01 21.67 MB/s
scikit-image-0 82% |#########################   | Time: 0:00:01 21.67 MB/s
scikit-image-0 82% |#########################   | Time: 0:00:01 21.68 MB/s
scikit-image-0 82% |#########################   | Time: 0:00:01 21.69 MB/s
scikit-image-0 82% |#########################   | Time: 0:00:01 21.69 MB/s
scikit-image-0 82% |#########################   | Time: 0:00:01 21.70 MB/s
scikit-image-0 82% |#########################   | Time: 0:00:01 21.71 MB/s
scikit-image-0 82% |#########################   | Time: 0:00:01 21.72 MB/s
scikit-image-0 82% |#########################   | Time: 0:00:01 21.73 MB/s
scikit-image-0 82% |#########################   | Time: 0:00:01 21.73 MB/s
scikit-image-0 82% |#########################   | Time: 0:00:01 21.74 MB/s
scikit-image-0 82% |#########################   | Time: 0:00:01 21.75 MB/s
scikit-image-0 82% |#########################   | Time: 0:00:01 21.76 MB/s
scikit-image-0 82% |#########################   | Time: 0:00:01 21.76 MB/s
scikit-image-0 82% |#########################   | Time: 0:00:01 21.77 MB/s
scikit-image-0 82% |#########################   | Time: 0:00:01 21.78 MB/s
scikit-image-0 82% |#########################   | Time: 0:00:01 21.79 MB/s
scikit-image-0 82% |#########################   | Time: 0:00:01 21.80 MB/s
scikit-image-0 82% |#########################   | Time: 0:00:01 21.80 MB/s
scikit-image-0 82% |#########################   | Time: 0:00:01 21.81 MB/s
scikit-image-0 82% |#########################   | Time: 0:00:01 21.82 MB/s
scikit-image-0 82% |#########################   | Time: 0:00:01 21.83 MB/s
scikit-image-0 83% |#########################   | Time: 0:00:01 21.83 MB/s
scikit-image-0 83% |#########################   | Time: 0:00:01 21.84 MB/s
scikit-image-0 83% |#########################   | Time: 0:00:01 21.85 MB/s
scikit-image-0 83% |#########################   | Time: 0:00:01 21.86 MB/s
scikit-image-0 83% |#########################   | Time: 0:00:01 21.86 MB/s
scikit-image-0 83% |#########################   | Time: 0:00:01 21.87 MB/s
scikit-image-0 83% |#########################   | Time: 0:00:01 21.88 MB/s
scikit-image-0 83% |#########################   | Time: 0:00:01 21.35 MB/s
scikit-image-0 83% |#########################   | Time: 0:00:01 21.35 MB/s
scikit-image-0 83% |#########################   | Time: 0:00:01 21.35 MB/s
scikit-image-0 83% |#########################   | Time: 0:00:01 21.36 MB/s
scikit-image-0 83% |#########################   | Time: 0:00:01 21.36 MB/s
scikit-image-0 83% |#########################   | Time: 0:00:01 21.37 MB/s
scikit-image-0 83% |#########################   | Time: 0:00:01 21.37 MB/s
scikit-image-0 83% |#########################   | Time: 0:00:01 21.38 MB/s
scikit-image-0 83% |#########################   | Time: 0:00:01 21.38 MB/s
scikit-image-0 83% |#########################   | Time: 0:00:01 21.39 MB/s
scikit-image-0 83% |#########################   | Time: 0:00:01 21.39 MB/s
scikit-image-0 83% |##########################   | Time: 0:00:01 21.40 MB/s
scikit-image-0 83% |##########################   | Time: 0:00:01 21.40 MB/s
scikit-image-0 83% |##########################   | Time: 0:00:01 21.41 MB/s
scikit-image-0 84% |##########################   | Time: 0:00:01 21.41 MB/s
scikit-image-0 84% |##########################   | Time: 0:00:01 21.42 MB/s
scikit-image-0 84% |##########################   | Time: 0:00:01 21.43 MB/s
scikit-image-0 84% |##########################   | Time: 0:00:01 21.43 MB/s
scikit-image-0 84% |##########################   | Time: 0:00:01 21.44 MB/s
scikit-image-0 84% |##########################   | Time: 0:00:01 21.44 MB/s
scikit-image-0 84% |##########################   | Time: 0:00:01 21.45 MB/s
scikit-image-0 84% |##########################   | Time: 0:00:01 21.46 MB/s
scikit-image-0 84% |##########################   | Time: 0:00:01 21.46 MB/s
scikit-image-0 84% |##########################   | Time: 0:00:01 21.47 MB/s
scikit-image-0 84% |##########################   | Time: 0:00:01 21.47 MB/s
scikit-image-0 84% |##########################   | Time: 0:00:01 21.48 MB/s
scikit-image-0 84% |##########################   | Time: 0:00:01 21.49 MB/s
scikit-image-0 84% |##########################   | Time: 0:00:01 21.50 MB/s
scikit-image-0 84% |##########################   | Time: 0:00:01 21.48 MB/s
scikit-image-0 84% |##########################   | Time: 0:00:01 21.48 MB/s
scikit-image-0 84% |##########################   | Time: 0:00:01 21.49 MB/s
scikit-image-0 84% |##########################   | Time: 0:00:01 21.49 MB/s
scikit-image-0 84% |##########################   | Time: 0:00:01 21.50 MB/s
scikit-image-0 84% |##########################   | Time: 0:00:01 21.51 MB/s
scikit-image-0 84% |##########################   | Time: 0:00:01 21.51 MB/s
scikit-image-0 85% |##########################   | Time: 0:00:01 21.52 MB/s
scikit-image-0 85% |##########################   | Time: 0:00:01 21.52 MB/s
scikit-image-0 85% |##########################   | Time: 0:00:01 21.53 MB/s
scikit-image-0 85% |##########################   | Time: 0:00:01 21.53 MB/s
scikit-image-0 85% |##########################   | Time: 0:00:01 21.54 MB/s
scikit-image-0 85% |##########################   | Time: 0:00:01 21.55 MB/s
scikit-image-0 85% |##########################   | Time: 0:00:01 21.55 MB/s
scikit-image-0 85% |##########################   | Time: 0:00:01 21.56 MB/s
scikit-image-0 85% |##########################   | Time: 0:00:01 21.56 MB/s
scikit-image-0 85% |##########################   | Time: 0:00:01 21.57 MB/s
scikit-image-0 85% |##########################   | Time: 0:00:01 21.58 MB/s
scikit-image-0 85% |##########################   | Time: 0:00:01 21.58 MB/s
scikit-image-0 85% |##########################   | Time: 0:00:01 21.59 MB/s
scikit-image-0 85% |##########################   | Time: 0:00:01 21.59 MB/s
scikit-image-0 85% |##########################   | Time: 0:00:01 21.60 MB/s
scikit-image-0 85% |##########################   | Time: 0:00:01 21.61 MB/s
scikit-image-0 85% |##########################   | Time: 0:00:01 21.62 MB/s
scikit-image-0 85% |##########################   | Time: 0:00:01 21.62 MB/s
scikit-image-0 85% |##########################   | Time: 0:00:01 21.63 MB/s
scikit-image-0 85% |##########################   | Time: 0:00:01 21.63 MB/s
scikit-image-0 85% |##########################   | Time: 0:00:01 21.64 MB/s
scikit-image-0 86% |##########################   | Time: 0:00:01 21.64 MB/s
scikit-image-0 86% |##########################   | Time: 0:00:01 21.65 MB/s
scikit-image-0 86% |##########################   | Time: 0:00:01 21.66 MB/s
scikit-image-0 86% |##########################   | Time: 0:00:01 21.66 MB/s
scikit-image-0 86% |##########################   | Time: 0:00:01 21.67 MB/s
scikit-image-0 86% |##########################   | Time: 0:00:01 21.68 MB/s
scikit-image-0 86% |##########################   | Time: 0:00:01 21.68 MB/s
scikit-image-0 86% |##########################   | Time: 0:00:01 21.69 MB/s
scikit-image-0 86% |##########################   | Time: 0:00:01 21.69 MB/s
scikit-image-0 86% |##########################   | Time: 0:00:01 21.70 MB/s
scikit-image-0 86% |##########################   | Time: 0:00:01 21.71 MB/s
scikit-image-0 86% |##########################   | Time: 0:00:01 21.72 MB/s
scikit-image-0 86% |##########################   | Time: 0:00:01 21.72 MB/s
scikit-image-0 86% |##########################   | Time: 0:00:01 21.73 MB/s
scikit-image-0 86% |##########################   | Time: 0:00:01 21.74 MB/s
scikit-image-0 86% |##########################   | Time: 0:00:01 21.74 MB/s
scikit-image-0 86% |##########################   | Time: 0:00:01 21.75 MB/s
scikit-image-0 86% |##########################   | Time: 0:00:01 21.76 MB/s
scikit-image-0 86% |##########################   | Time: 0:00:01 21.77 MB/s
scikit-image-0 86% |##########################   | Time: 0:00:01 21.77 MB/s
scikit-image-0 86% |##########################   | Time: 0:00:01 21.78 MB/s
scikit-image-0 87% |##########################   | Time: 0:00:01 21.79 MB/s
scikit-image-0 87% |##########################   | Time: 0:00:01 21.79 MB/s
scikit-image-0 87% |###########################  | Time: 0:00:01 21.80 MB/s
scikit-image-0 87% |###########################  | Time: 0:00:01 21.81 MB/s
scikit-image-0 87% |###########################  | Time: 0:00:01 21.81 MB/s
scikit-image-0 87% |###########################  | Time: 0:00:01 21.82 MB/s
scikit-image-0 87% |###########################  | Time: 0:00:01 21.83 MB/s
scikit-image-0 87% |###########################  | Time: 0:00:01 21.84 MB/s
scikit-image-0 87% |###########################  | Time: 0:00:01 21.84 MB/s
scikit-image-0 87% |###########################  | Time: 0:00:01 21.85 MB/s
scikit-image-0 87% |###########################  | Time: 0:00:01 21.86 MB/s
scikit-image-0 87% |###########################  | Time: 0:00:01 21.86 MB/s
scikit-image-0 87% |###########################  | Time: 0:00:01 21.87 MB/s
scikit-image-0 87% |###########################  | Time: 0:00:01 21.88 MB/s
scikit-image-0 87% |###########################  | Time: 0:00:01 21.89 MB/s
scikit-image-0 87% |###########################  | Time: 0:00:01 21.89 MB/s
scikit-image-0 87% |###########################  | Time: 0:00:01 21.90 MB/s
scikit-image-0 87% |###########################  | Time: 0:00:01 21.91 MB/s
scikit-image-0 87% |###########################  | Time: 0:00:01 21.92 MB/s
scikit-image-0 87% |###########################  | Time: 0:00:01 21.50 MB/s
scikit-image-0 87% |###########################  | Time: 0:00:01 21.50 MB/s
scikit-image-0 88% |###########################  | Time: 0:00:01 21.51 MB/s
scikit-image-0 88% |###########################  | Time: 0:00:01 21.51 MB/s
scikit-image-0 88% |###########################  | Time: 0:00:01 21.52 MB/s
scikit-image-0 88% |###########################  | Time: 0:00:01 21.52 MB/s
scikit-image-0 88% |###########################  | Time: 0:00:01 21.53 MB/s
scikit-image-0 88% |###########################  | Time: 0:00:01 21.53 MB/s
scikit-image-0 88% |###########################  | Time: 0:00:01 21.54 MB/s
scikit-image-0 88% |###########################  | Time: 0:00:01 21.54 MB/s
scikit-image-0 88% |###########################  | Time: 0:00:01 21.54 MB/s
scikit-image-0 88% |###########################  | Time: 0:00:01 21.55 MB/s
scikit-image-0 88% |###########################  | Time: 0:00:01 21.55 MB/s
scikit-image-0 88% |###########################  | Time: 0:00:01 21.56 MB/s
scikit-image-0 88% |###########################  | Time: 0:00:01 21.56 MB/s
scikit-image-0 88% |###########################  | Time: 0:00:01 21.56 MB/s
scikit-image-0 88% |###########################  | Time: 0:00:01 21.57 MB/s
scikit-image-0 88% |###########################  | Time: 0:00:01 21.57 MB/s
scikit-image-0 88% |###########################  | Time: 0:00:01 21.58 MB/s
scikit-image-0 88% |###########################  | Time: 0:00:01 21.58 MB/s
scikit-image-0 88% |###########################  | Time: 0:00:01 21.58 MB/s
scikit-image-0 88% |###########################  | Time: 0:00:01 21.59 MB/s
scikit-image-0 88% |###########################  | Time: 0:00:01 21.59 MB/s
scikit-image-0 89% |###########################  | Time: 0:00:01 21.60 MB/s
scikit-image-0 89% |###########################  | Time: 0:00:01 21.60 MB/s
scikit-image-0 89% |###########################  | Time: 0:00:01 21.61 MB/s
scikit-image-0 89% |###########################  | Time: 0:00:01 21.62 MB/s
scikit-image-0 89% |###########################  | Time: 0:00:01 21.62 MB/s
scikit-image-0 89% |###########################  | Time: 0:00:01 21.63 MB/s
scikit-image-0 89% |###########################  | Time: 0:00:01 21.63 MB/s
scikit-image-0 89% |###########################  | Time: 0:00:01 21.64 MB/s
scikit-image-0 89% |###########################  | Time: 0:00:01 21.65 MB/s
scikit-image-0 89% |###########################  | Time: 0:00:01 21.65 MB/s
scikit-image-0 89% |###########################  | Time: 0:00:01 21.66 MB/s
scikit-image-0 89% |###########################  | Time: 0:00:01 21.66 MB/s
scikit-image-0 89% |###########################  | Time: 0:00:01 21.67 MB/s
scikit-image-0 89% |###########################  | Time: 0:00:01 21.68 MB/s
scikit-image-0 89% |###########################  | Time: 0:00:01 21.68 MB/s
scikit-image-0 89% |###########################  | Time: 0:00:01 21.69 MB/s
scikit-image-0 89% |###########################  | Time: 0:00:01 21.69 MB/s
scikit-image-0 89% |###########################  | Time: 0:00:01 21.70 MB/s
scikit-image-0 89% |###########################  | Time: 0:00:01 21.70 MB/s
scikit-image-0 89% |###########################  | Time: 0:00:01 21.71 MB/s
scikit-image-0 89% |###########################  | Time: 0:00:01 21.71 MB/s
scikit-image-0 90% |###########################  | Time: 0:00:01 21.72 MB/s
scikit-image-0 90% |###########################  | Time: 0:00:01 21.73 MB/s
scikit-image-0 90% |###########################  | Time: 0:00:01 21.73 MB/s
scikit-image-0 90% |###########################  | Time: 0:00:01 21.74 MB/s
scikit-image-0 90% |###########################  | Time: 0:00:01 21.74 MB/s
scikit-image-0 90% |###########################  | Time: 0:00:01 21.75 MB/s
scikit-image-0 90% |###########################  | Time: 0:00:01 21.76 MB/s
scikit-image-0 90% |############################  | Time: 0:00:01 21.76 MB/s
scikit-image-0 90% |############################  | Time: 0:00:01 21.77 MB/s
scikit-image-0 90% |############################  | Time: 0:00:01 21.77 MB/s
scikit-image-0 90% |############################  | Time: 0:00:01 21.78 MB/s
scikit-image-0 90% |############################  | Time: 0:00:01 21.79 MB/s
scikit-image-0 90% |############################  | Time: 0:00:01 21.79 MB/s
scikit-image-0 90% |############################  | Time: 0:00:01 21.80 MB/s
scikit-image-0 90% |############################  | Time: 0:00:01 21.80 MB/s
scikit-image-0 90% |############################  | Time: 0:00:01 21.81 MB/s
scikit-image-0 90% |############################  | Time: 0:00:01 21.81 MB/s
scikit-image-0 90% |############################  | Time: 0:00:01 21.82 MB/s
scikit-image-0 90% |############################  | Time: 0:00:01 21.82 MB/s
scikit-image-0 90% |############################  | Time: 0:00:01 21.83 MB/s
scikit-image-0 90% |############################  | Time: 0:00:01 21.84 MB/s
scikit-image-0 91% |############################  | Time: 0:00:01 21.84 MB/s
scikit-image-0 91% |############################  | Time: 0:00:01 21.85 MB/s
scikit-image-0 91% |############################  | Time: 0:00:01 21.85 MB/s
scikit-image-0 91% |############################  | Time: 0:00:01 21.86 MB/s
scikit-image-0 91% |############################  | Time: 0:00:01 21.87 MB/s
scikit-image-0 91% |############################  | Time: 0:00:01 21.87 MB/s
scikit-image-0 91% |############################  | Time: 0:00:01 21.88 MB/s
scikit-image-0 91% |############################  | Time: 0:00:01 21.88 MB/s
scikit-image-0 91% |############################  | Time: 0:00:01 21.89 MB/s
scikit-image-0 91% |############################  | Time: 0:00:01 21.90 MB/s
scikit-image-0 91% |############################  | Time: 0:00:01 21.90 MB/s
scikit-image-0 91% |############################  | Time: 0:00:01 21.91 MB/s
scikit-image-0 91% |############################  | Time: 0:00:01 21.91 MB/s
scikit-image-0 91% |############################  | Time: 0:00:01 21.92 MB/s
scikit-image-0 91% |############################  | Time: 0:00:01 21.92 MB/s
scikit-image-0 91% |############################  | Time: 0:00:01 21.93 MB/s
scikit-image-0 91% |############################  | Time: 0:00:01 21.94 MB/s
scikit-image-0 91% |############################  | Time: 0:00:01 21.94 MB/s
scikit-image-0 91% |############################  | Time: 0:00:01 21.95 MB/s
scikit-image-0 91% |############################  | Time: 0:00:01 21.96 MB/s
scikit-image-0 91% |############################  | Time: 0:00:01 21.96 MB/s
scikit-image-0 92% |############################  | Time: 0:00:01 21.97 MB/s
scikit-image-0 92% |############################  | Time: 0:00:01 21.97 MB/s
scikit-image-0 92% |############################  | Time: 0:00:01 21.98 MB/s
scikit-image-0 92% |############################  | Time: 0:00:01 21.99 MB/s
scikit-image-0 92% |############################  | Time: 0:00:01 21.99 MB/s
scikit-image-0 92% |############################  | Time: 0:00:01 22.00 MB/s
scikit-image-0 92% |############################  | Time: 0:00:01 22.01 MB/s
scikit-image-0 92% |############################  | Time: 0:00:01 22.01 MB/s
scikit-image-0 92% |############################  | Time: 0:00:01 22.02 MB/s
scikit-image-0 92% |############################  | Time: 0:00:01 22.02 MB/s
scikit-image-0 92% |############################  | Time: 0:00:01 22.03 MB/s
scikit-image-0 92% |############################  | Time: 0:00:01 22.04 MB/s
scikit-image-0 92% |############################  | Time: 0:00:01 22.05 MB/s
scikit-image-0 92% |############################  | Time: 0:00:01 22.05 MB/s
scikit-image-0 92% |############################  | Time: 0:00:01 22.06 MB/s
scikit-image-0 92% |############################  | Time: 0:00:01 22.06 MB/s
scikit-image-0 92% |############################  | Time: 0:00:01 22.07 MB/s
scikit-image-0 92% |############################  | Time: 0:00:01 22.08 MB/s
scikit-image-0 92% |############################  | Time: 0:00:01 22.08 MB/s
scikit-image-0 92% |############################  | Time: 0:00:01 22.09 MB/s
scikit-image-0 92% |############################  | Time: 0:00:01 22.09 MB/s
scikit-image-0 93% |############################  | Time: 0:00:01 22.10 MB/s
scikit-image-0 93% |############################  | Time: 0:00:01 22.11 MB/s
scikit-image-0 93% |############################  | Time: 0:00:01 22.11 MB/s
scikit-image-0 93% |############################  | Time: 0:00:01 22.12 MB/s
scikit-image-0 93% |############################  | Time: 0:00:01 22.12 MB/s
scikit-image-0 93% |############################  | Time: 0:00:01 22.13 MB/s
scikit-image-0 93% |############################  | Time: 0:00:01 22.14 MB/s
scikit-image-0 93% |############################  | Time: 0:00:01 22.14 MB/s
scikit-image-0 93% |############################  | Time: 0:00:01 22.15 MB/s
scikit-image-0 93% |############################  | Time: 0:00:01 22.15 MB/s
scikit-image-0 93% |############################  | Time: 0:00:01 22.16 MB/s
scikit-image-0 93% |############################# | Time: 0:00:01 22.16 MB/s
scikit-image-0 93% |############################# | Time: 0:00:01 22.17 MB/s
scikit-image-0 93% |############################# | Time: 0:00:01 22.18 MB/s
scikit-image-0 93% |############################# | Time: 0:00:01 22.18 MB/s
scikit-image-0 93% |############################# | Time: 0:00:01 22.19 MB/s
scikit-image-0 93% |############################# | Time: 0:00:01 22.19 MB/s
scikit-image-0 93% |############################# | Time: 0:00:01 22.20 MB/s
scikit-image-0 93% |############################# | Time: 0:00:01 22.21 MB/s
scikit-image-0 93% |############################# | Time: 0:00:01 22.21 MB/s
scikit-image-0 93% |############################# | Time: 0:00:01 22.22 MB/s
scikit-image-0 94% |############################# | Time: 0:00:01 22.23 MB/s
scikit-image-0 94% |############################# | Time: 0:00:01 22.23 MB/s
scikit-image-0 94% |############################# | Time: 0:00:01 22.24 MB/s
scikit-image-0 94% |############################# | Time: 0:00:01 22.24 MB/s
scikit-image-0 94% |############################# | Time: 0:00:01 22.25 MB/s
scikit-image-0 94% |############################# | Time: 0:00:01 22.26 MB/s
scikit-image-0 94% |############################# | Time: 0:00:01 22.26 MB/s
scikit-image-0 94% |############################# | Time: 0:00:01 22.27 MB/s
scikit-image-0 94% |############################# | Time: 0:00:01 22.27 MB/s
scikit-image-0 94% |############################# | Time: 0:00:01 22.28 MB/s
scikit-image-0 94% |############################# | Time: 0:00:01 22.28 MB/s
scikit-image-0 94% |############################# | Time: 0:00:01 22.29 MB/s
scikit-image-0 94% |############################# | Time: 0:00:01 22.30 MB/s
scikit-image-0 94% |############################# | Time: 0:00:01 22.30 MB/s
scikit-image-0 94% |############################# | Time: 0:00:01 22.31 MB/s
scikit-image-0 94% |############################# | Time: 0:00:01 22.32 MB/s
scikit-image-0 94% |############################# | Time: 0:00:01 22.32 MB/s
scikit-image-0 94% |############################# | Time: 0:00:01 22.33 MB/s
scikit-image-0 94% |############################# | Time: 0:00:01 22.33 MB/s
scikit-image-0 94% |############################# | Time: 0:00:01 22.34 MB/s
scikit-image-0 94% |############################# | Time: 0:00:01 22.35 MB/s
scikit-image-0 95% |############################# | Time: 0:00:01 22.35 MB/s
scikit-image-0 95% |############################# | Time: 0:00:01 22.36 MB/s
scikit-image-0 95% |############################# | Time: 0:00:01 22.36 MB/s
scikit-image-0 95% |############################# | Time: 0:00:01 22.37 MB/s
scikit-image-0 95% |############################# | Time: 0:00:01 22.37 MB/s
scikit-image-0 95% |############################# | Time: 0:00:01 22.38 MB/s
scikit-image-0 95% |############################# | Time: 0:00:01 22.39 MB/s
scikit-image-0 95% |############################# | Time: 0:00:01 22.39 MB/s
scikit-image-0 95% |############################# | Time: 0:00:01 22.40 MB/s
scikit-image-0 95% |############################# | Time: 0:00:01 22.40 MB/s
scikit-image-0 95% |############################# | Time: 0:00:01 22.41 MB/s
scikit-image-0 95% |############################# | Time: 0:00:01 22.42 MB/s
scikit-image-0 95% |############################# | Time: 0:00:01 22.42 MB/s
scikit-image-0 95% |############################# | Time: 0:00:01 22.43 MB/s
scikit-image-0 95% |############################# | Time: 0:00:01 22.43 MB/s
scikit-image-0 95% |############################# | Time: 0:00:01 22.44 MB/s
scikit-image-0 95% |############################# | Time: 0:00:01 22.45 MB/s
scikit-image-0 95% |############################# | Time: 0:00:01 22.45 MB/s
scikit-image-0 95% |############################# | Time: 0:00:01 22.46 MB/s
scikit-image-0 95% |############################# | Time: 0:00:01 22.46 MB/s
scikit-image-0 95% |############################# | Time: 0:00:01 22.47 MB/s
scikit-image-0 96% |############################# | Time: 0:00:01 22.47 MB/s
scikit-image-0 96% |############################# | Time: 0:00:01 22.48 MB/s
scikit-image-0 96% |############################# | Time: 0:00:01 22.49 MB/s
scikit-image-0 96% |############################# | Time: 0:00:01 22.49 MB/s
scikit-image-0 96% |############################# | Time: 0:00:01 22.50 MB/s
scikit-image-0 96% |############################# | Time: 0:00:01 22.51 MB/s
scikit-image-0 96% |############################# | Time: 0:00:01 22.51 MB/s
scikit-image-0 96% |############################# | Time: 0:00:01 22.52 MB/s
scikit-image-0 96% |############################# | Time: 0:00:01 22.52 MB/s
scikit-image-0 96% |############################# | Time: 0:00:01 22.53 MB/s
scikit-image-0 96% |############################# | Time: 0:00:01 22.54 MB/s
scikit-image-0 96% |############################# | Time: 0:00:01 22.54 MB/s
scikit-image-0 96% |############################# | Time: 0:00:01 22.55 MB/s
scikit-image-0 96% |############################# | Time: 0:00:01 22.55 MB/s
scikit-image-0 96% |############################# | Time: 0:00:01 22.56 MB/s
scikit-image-0 96% |############################# | Time: 0:00:01 22.57 MB/s
scikit-image-0 96% |############################## | Time: 0:00:01 22.57 MB/s
scikit-image-0 96% |############################## | Time: 0:00:01 22.58 MB/s
scikit-image-0 96% |############################## | Time: 0:00:01 22.58 MB/s
scikit-image-0 96% |############################## | Time: 0:00:01 22.59 MB/s
scikit-image-0 96% |############################## | Time: 0:00:01 22.60 MB/s
scikit-image-0 97% |############################## | Time: 0:00:01 22.60 MB/s
scikit-image-0 97% |############################## | Time: 0:00:01 22.61 MB/s
scikit-image-0 97% |############################## | Time: 0:00:01 22.61 MB/s
scikit-image-0 97% |############################## | Time: 0:00:01 22.62 MB/s
scikit-image-0 97% |############################## | Time: 0:00:01 22.62 MB/s
scikit-image-0 97% |############################## | Time: 0:00:01 22.63 MB/s
scikit-image-0 97% |############################## | Time: 0:00:01 22.64 MB/s
scikit-image-0 97% |############################## | Time: 0:00:01 22.64 MB/s
scikit-image-0 97% |############################## | Time: 0:00:01 22.65 MB/s
scikit-image-0 97% |############################## | Time: 0:00:01 22.65 MB/s
scikit-image-0 97% |############################## | Time: 0:00:01 22.66 MB/s
scikit-image-0 97% |############################## | Time: 0:00:01 22.67 MB/s
scikit-image-0 97% |############################## | Time: 0:00:01 22.67 MB/s
scikit-image-0 97% |############################## | Time: 0:00:01 22.68 MB/s
scikit-image-0 97% |############################## | Time: 0:00:01 22.68 MB/s
scikit-image-0 97% |############################## | Time: 0:00:01 22.69 MB/s
scikit-image-0 97% |############################## | Time: 0:00:01 22.70 MB/s
scikit-image-0 97% |############################## | Time: 0:00:01 22.70 MB/s
scikit-image-0 97% |############################## | Time: 0:00:01 22.71 MB/s
scikit-image-0 97% |############################## | Time: 0:00:01 22.71 MB/s
scikit-image-0 97% |############################## | Time: 0:00:01 22.72 MB/s
scikit-image-0 98% |############################## | Time: 0:00:01 22.73 MB/s
scikit-image-0 98% |############################## | Time: 0:00:01 22.73 MB/s
scikit-image-0 98% |############################## | Time: 0:00:01 22.74 MB/s
scikit-image-0 98% |############################## | Time: 0:00:01 22.74 MB/s
scikit-image-0 98% |############################## | Time: 0:00:01 22.75 MB/s
scikit-image-0 98% |############################## | Time: 0:00:01 22.76 MB/s
scikit-image-0 98% |############################## | Time: 0:00:01 22.76 MB/s
scikit-image-0 98% |############################## | Time: 0:00:01 22.77 MB/s
scikit-image-0 98% |############################## | Time: 0:00:01 22.77 MB/s
scikit-image-0 98% |############################## | Time: 0:00:01 22.78 MB/s
scikit-image-0 98% |############################## | Time: 0:00:01 22.79 MB/s
scikit-image-0 98% |############################## | Time: 0:00:01 22.79 MB/s
scikit-image-0 98% |############################## | Time: 0:00:01 22.80 MB/s
scikit-image-0 98% |############################## | Time: 0:00:01 22.81 MB/s
scikit-image-0 98% |############################## | Time: 0:00:01 22.81 MB/s
scikit-image-0 98% |############################## | Time: 0:00:01 22.82 MB/s
scikit-image-0 98% |############################## | Time: 0:00:01 22.83 MB/s
scikit-image-0 98% |############################## | Time: 0:00:01 22.84 MB/s
scikit-image-0 98% |############################## | Time: 0:00:01 22.84 MB/s
scikit-image-0 98% |############################## | Time: 0:00:01 22.85 MB/s
scikit-image-0 98% |############################## | Time: 0:00:01 22.85 MB/s
scikit-image-0 99% |############################## | Time: 0:00:01 22.86 MB/s
scikit-image-0 99% |############################## | Time: 0:00:01 22.87 MB/s
scikit-image-0 99% |############################## | Time: 0:00:01 22.87 MB/s
scikit-image-0 99% |############################## | Time: 0:00:01 22.88 MB/s
scikit-image-0 99% |############################## | Time: 0:00:01 22.89 MB/s
scikit-image-0 99% |############################## | Time: 0:00:01 22.89 MB/s
scikit-image-0 99% |############################## | Time: 0:00:01 22.90 MB/s
scikit-image-0 99% |############################## | Time: 0:00:01 22.91 MB/s
scikit-image-0 99% |############################## | Time: 0:00:01 22.91 MB/s
scikit-image-0 99% |############################## | Time: 0:00:01 22.92 MB/s
scikit-image-0 99% |############################## | Time: 0:00:01 22.93 MB/s
scikit-image-0 99% |############################## | Time: 0:00:01 22.93 MB/s
scikit-image-0 99% |############################## | Time: 0:00:01 22.94 MB/s
scikit-image-0 99% |############################## | Time: 0:00:01 22.95 MB/s
scikit-image-0 99% |############################## | Time: 0:00:01 22.95 MB/s
scikit-image-0 99% |############################## | Time: 0:00:01 22.96 MB/s
scikit-image-0 99% |############################## | Time: 0:00:01 22.97 MB/s
scikit-image-0 99% |############################## | Time: 0:00:01 22.97 MB/s
scikit-image-0 99% |############################## | Time: 0:00:01 22.98 MB/s
scikit-image-0 99% |############################## | Time: 0:00:01 22.99 MB/s
scikit-image-0 99% |############################## | Time: 0:00:01 22.99 MB/s
scikit-image-0 100% |###############################| Time: 0:00:01 23.00 MB/s
scikit-image-0 100% |###############################| Time: 0:00:01 22.99 MB/s
seaborn-0.7.1-  0% |               | ETA: --:--:--  0.00 B/s
seaborn-0.7.1-  5% |#               | Time: 0:00:00 21.33 MB/s
seaborn-0.7.1- 11% |###              | Time: 0:00:00 24.13 MB/s
seaborn-0.7.1- 17% |#####             | Time: 0:00:00 25.68 MB/s
seaborn-0.7.1- 23% |#######            | Time: 0:00:00 26.47 MB/s
seaborn-0.7.1- 29% |#########           | Time: 0:00:00 26.97 MB/s
seaborn-0.7.1- 34% |##########           | Time: 0:00:00 27.69 MB/s
seaborn-0.7.1- 40% |############          | Time: 0:00:00 28.17 MB/s
seaborn-0.7.1- 46% |##############         | Time: 0:00:00  1.64 MB/s
seaborn-0.7.1- 52% |################        | Time: 0:00:00  1.82 MB/s
seaborn-0.7.1- 58% |##################       | Time: 0:00:00  2.01 MB/s
seaborn-0.7.1- 63% |###################      | Time: 0:00:00  2.19 MB/s
seaborn-0.7.1- 69% |#####################     | Time: 0:00:00  2.38 MB/s
seaborn-0.7.1- 75% |#######################    | Time: 0:00:00  2.56 MB/s
seaborn-0.7.1- 81% |#########################   | Time: 0:00:00  2.74 MB/s
seaborn-0.7.1- 87% |###########################  | Time: 0:00:00  2.92 MB/s
seaborn-0.7.1- 93% |############################  | Time: 0:00:00  3.09 MB/s
seaborn-0.7.1- 98% |############################## | Time: 0:00:00  3.26 MB/s
seaborn-0.7.1- 100% |###############################| Time: 0:00:00  3.29 MB/s
seaborn-0.7.1- 100% |###############################| Time: 0:00:00  3.27 MB/s
s3transfer-0.2  0% |               | ETA: --:--:--  0.00 B/s
s3transfer-0.2 17% |#####             | Time: 0:00:00 23.01 MB/s
s3transfer-0.2 35% |##########           | Time: 0:00:00 25.42 MB/s
s3transfer-0.2 52% |################        | Time: 0:00:00 26.80 MB/s
s3transfer-0.2 70% |#####################     | Time: 0:00:00 27.43 MB/s
s3transfer-0.2 88% |###########################  | Time: 0:00:00 28.06 MB/s
s3transfer-0.2 100% |###############################| Time: 0:00:00 27.02 MB/s
s3transfer-0.2 100% |###############################| Time: 0:00:00 24.69 MB/s
spyder-3.1.4-p  0% |               | ETA: --:--:--  0.00 B/s
spyder-3.1.4-p  0% |                | Time: 0:00:00 23.89 MB/s
spyder-3.1.4-p  0% |                | Time: 0:00:00 26.71 MB/s
spyder-3.1.4-p  1% |                | Time: 0:00:00 11.73 MB/s
spyder-3.1.4-p  1% |                | Time: 0:00:00 10.65 MB/s
spyder-3.1.4-p  2% |                | Time: 0:00:00 10.66 MB/s
spyder-3.1.4-p  2% |                | Time: 0:00:00 11.80 MB/s
spyder-3.1.4-p  3% |#               | Time: 0:00:00  1.36 MB/s
spyder-3.1.4-p  3% |#               | Time: 0:00:00  1.34 MB/s
spyder-3.1.4-p  4% |#               | Time: 0:00:00  1.49 MB/s
spyder-3.1.4-p  4% |#               | Time: 0:00:00  1.65 MB/s
spyder-3.1.4-p  5% |#               | Time: 0:00:00  1.80 MB/s
spyder-3.1.4-p  5% |#               | Time: 0:00:00  1.95 MB/s
spyder-3.1.4-p  6% |#               | Time: 0:00:00  2.11 MB/s
spyder-3.1.4-p  6% |##               | Time: 0:00:00  2.26 MB/s
spyder-3.1.4-p  7% |##               | Time: 0:00:00  2.40 MB/s
spyder-3.1.4-p  7% |##               | Time: 0:00:00  2.55 MB/s
spyder-3.1.4-p  8% |##               | Time: 0:00:00  2.67 MB/s
spyder-3.1.4-p  8% |##               | Time: 0:00:00  2.81 MB/s
spyder-3.1.4-p  9% |##               | Time: 0:00:00  2.94 MB/s
spyder-3.1.4-p  9% |##               | Time: 0:00:00  3.08 MB/s
spyder-3.1.4-p  9% |###              | Time: 0:00:00  1.73 MB/s
spyder-3.1.4-p 10% |###              | Time: 0:00:00  1.80 MB/s
spyder-3.1.4-p 10% |###              | Time: 0:00:00  1.86 MB/s
spyder-3.1.4-p 11% |###              | Time: 0:00:00  1.94 MB/s
spyder-3.1.4-p 11% |###              | Time: 0:00:00  2.01 MB/s
spyder-3.1.4-p 12% |###              | Time: 0:00:00  2.08 MB/s
spyder-3.1.4-p 12% |###              | Time: 0:00:00  2.14 MB/s
spyder-3.1.4-p 13% |####              | Time: 0:00:00  2.21 MB/s
spyder-3.1.4-p 13% |####              | Time: 0:00:00  2.27 MB/s
spyder-3.1.4-p 14% |####              | Time: 0:00:00  2.34 MB/s
spyder-3.1.4-p 14% |####              | Time: 0:00:00  2.39 MB/s
spyder-3.1.4-p 15% |####              | Time: 0:00:00  2.46 MB/s
spyder-3.1.4-p 15% |####              | Time: 0:00:00  2.51 MB/s
spyder-3.1.4-p 16% |#####             | Time: 0:00:00  2.59 MB/s
spyder-3.1.4-p 16% |#####             | Time: 0:00:00  2.62 MB/s
spyder-3.1.4-p 17% |#####             | Time: 0:00:00  2.69 MB/s
spyder-3.1.4-p 17% |#####             | Time: 0:00:00  2.75 MB/s
spyder-3.1.4-p 18% |#####             | Time: 0:00:00  2.81 MB/s
spyder-3.1.4-p 18% |#####             | Time: 0:00:00  2.86 MB/s
spyder-3.1.4-p 19% |#####             | Time: 0:00:00  2.92 MB/s
spyder-3.1.4-p 19% |######             | Time: 0:00:00  2.95 MB/s
spyder-3.1.4-p 19% |######             | Time: 0:00:00  3.01 MB/s
spyder-3.1.4-p 20% |######             | Time: 0:00:00  3.07 MB/s
spyder-3.1.4-p 20% |######             | Time: 0:00:00  3.14 MB/s
spyder-3.1.4-p 21% |######             | Time: 0:00:00  3.12 MB/s
spyder-3.1.4-p 21% |######             | Time: 0:00:00  3.18 MB/s
spyder-3.1.4-p 22% |######             | Time: 0:00:00  3.24 MB/s
spyder-3.1.4-p 22% |#######            | Time: 0:00:00  3.30 MB/s
spyder-3.1.4-p 23% |#######            | Time: 0:00:00  3.36 MB/s
spyder-3.1.4-p 23% |#######            | Time: 0:00:00  3.42 MB/s
spyder-3.1.4-p 24% |#######            | Time: 0:00:00  3.26 MB/s
spyder-3.1.4-p 24% |#######            | Time: 0:00:00  3.31 MB/s
spyder-3.1.4-p 25% |#######            | Time: 0:00:00  3.35 MB/s
spyder-3.1.4-p 25% |#######            | Time: 0:00:00  3.41 MB/s
spyder-3.1.4-p 26% |########            | Time: 0:00:00  3.45 MB/s
spyder-3.1.4-p 26% |########            | Time: 0:00:00  3.50 MB/s
spyder-3.1.4-p 27% |########            | Time: 0:00:00  3.51 MB/s
spyder-3.1.4-p 27% |########            | Time: 0:00:00  3.56 MB/s
spyder-3.1.4-p 28% |########            | Time: 0:00:00  3.61 MB/s
spyder-3.1.4-p 28% |########            | Time: 0:00:00  3.66 MB/s
spyder-3.1.4-p 29% |#########           | Time: 0:00:00  3.65 MB/s
spyder-3.1.4-p 29% |#########           | Time: 0:00:00  3.70 MB/s
spyder-3.1.4-p 29% |#########           | Time: 0:00:00  3.70 MB/s
spyder-3.1.4-p 30% |#########           | Time: 0:00:00  3.76 MB/s
spyder-3.1.4-p 30% |#########           | Time: 0:00:00  3.81 MB/s
spyder-3.1.4-p 31% |#########           | Time: 0:00:00  3.86 MB/s
spyder-3.1.4-p 31% |#########           | Time: 0:00:00  3.91 MB/s
spyder-3.1.4-p 32% |##########           | Time: 0:00:00  3.97 MB/s
spyder-3.1.4-p 32% |##########           | Time: 0:00:00  4.00 MB/s
spyder-3.1.4-p 33% |##########           | Time: 0:00:00  4.04 MB/s
spyder-3.1.4-p 33% |##########           | Time: 0:00:00  4.09 MB/s
spyder-3.1.4-p 34% |##########           | Time: 0:00:00  4.14 MB/s
spyder-3.1.4-p 34% |##########           | Time: 0:00:00  4.17 MB/s
spyder-3.1.4-p 35% |##########           | Time: 0:00:00  4.22 MB/s
spyder-3.1.4-p 35% |###########          | Time: 0:00:00  4.24 MB/s
spyder-3.1.4-p 36% |###########          | Time: 0:00:00  4.29 MB/s
spyder-3.1.4-p 36% |###########          | Time: 0:00:00  4.31 MB/s
spyder-3.1.4-p 37% |###########          | Time: 0:00:00  4.36 MB/s
spyder-3.1.4-p 37% |###########          | Time: 0:00:00  4.38 MB/s
spyder-3.1.4-p 38% |###########          | Time: 0:00:00  4.43 MB/s
spyder-3.1.4-p 38% |###########          | Time: 0:00:00  4.44 MB/s
spyder-3.1.4-p 39% |############          | Time: 0:00:00  4.49 MB/s
spyder-3.1.4-p 39% |############          | Time: 0:00:00  4.52 MB/s
spyder-3.1.4-p 39% |############          | Time: 0:00:00  4.55 MB/s
spyder-3.1.4-p 40% |############          | Time: 0:00:00  4.58 MB/s
spyder-3.1.4-p 40% |############          | Time: 0:00:00  4.63 MB/s
spyder-3.1.4-p 41% |############          | Time: 0:00:00  4.65 MB/s
spyder-3.1.4-p 41% |############          | Time: 0:00:00  4.69 MB/s
spyder-3.1.4-p 42% |#############         | Time: 0:00:00  4.70 MB/s
spyder-3.1.4-p 42% |#############         | Time: 0:00:00  4.74 MB/s
spyder-3.1.4-p 43% |#############         | Time: 0:00:00  4.77 MB/s
spyder-3.1.4-p 43% |#############         | Time: 0:00:00  4.82 MB/s
spyder-3.1.4-p 44% |#############         | Time: 0:00:00  4.83 MB/s
spyder-3.1.4-p 44% |#############         | Time: 0:00:00  4.88 MB/s
spyder-3.1.4-p 45% |##############         | Time: 0:00:00  4.89 MB/s
spyder-3.1.4-p 45% |##############         | Time: 0:00:00  4.93 MB/s
spyder-3.1.4-p 46% |##############         | Time: 0:00:00  4.92 MB/s
spyder-3.1.4-p 46% |##############         | Time: 0:00:00  4.96 MB/s
spyder-3.1.4-p 47% |##############         | Time: 0:00:00  5.01 MB/s
spyder-3.1.4-p 47% |##############         | Time: 0:00:00  5.05 MB/s
spyder-3.1.4-p 48% |##############         | Time: 0:00:00  4.96 MB/s
spyder-3.1.4-p 48% |###############        | Time: 0:00:00  5.00 MB/s
spyder-3.1.4-p 49% |###############        | Time: 0:00:00  5.04 MB/s
spyder-3.1.4-p 49% |###############        | Time: 0:00:00  5.08 MB/s
spyder-3.1.4-p 49% |###############        | Time: 0:00:00  5.12 MB/s
spyder-3.1.4-p 50% |###############        | Time: 0:00:00  5.16 MB/s
spyder-3.1.4-p 50% |###############        | Time: 0:00:00  5.10 MB/s
spyder-3.1.4-p 51% |###############        | Time: 0:00:00  5.14 MB/s
spyder-3.1.4-p 51% |################        | Time: 0:00:00  5.15 MB/s
spyder-3.1.4-p 52% |################        | Time: 0:00:00  5.19 MB/s
spyder-3.1.4-p 52% |################        | Time: 0:00:00  5.22 MB/s
spyder-3.1.4-p 53% |################        | Time: 0:00:00  5.26 MB/s
spyder-3.1.4-p 53% |################        | Time: 0:00:00  5.27 MB/s
spyder-3.1.4-p 54% |################        | Time: 0:00:00  5.31 MB/s
spyder-3.1.4-p 54% |################        | Time: 0:00:00  5.34 MB/s
spyder-3.1.4-p 55% |#################       | Time: 0:00:00  5.38 MB/s
spyder-3.1.4-p 55% |#################       | Time: 0:00:00  5.33 MB/s
spyder-3.1.4-p 56% |#################       | Time: 0:00:00  5.37 MB/s
spyder-3.1.4-p 56% |#################       | Time: 0:00:00  5.41 MB/s
spyder-3.1.4-p 57% |#################       | Time: 0:00:00  5.44 MB/s
spyder-3.1.4-p 57% |#################       | Time: 0:00:00  5.48 MB/s
spyder-3.1.4-p 58% |##################       | Time: 0:00:00  5.52 MB/s
spyder-3.1.4-p 58% |##################       | Time: 0:00:00  5.55 MB/s
spyder-3.1.4-p 59% |##################       | Time: 0:00:00  5.59 MB/s
spyder-3.1.4-p 59% |##################       | Time: 0:00:00  5.63 MB/s
spyder-3.1.4-p 59% |##################       | Time: 0:00:00  5.67 MB/s
spyder-3.1.4-p 60% |##################       | Time: 0:00:00  5.70 MB/s
spyder-3.1.4-p 60% |##################       | Time: 0:00:00  5.74 MB/s
spyder-3.1.4-p 61% |###################      | Time: 0:00:00  5.78 MB/s
spyder-3.1.4-p 61% |###################      | Time: 0:00:00  5.81 MB/s
spyder-3.1.4-p 62% |###################      | Time: 0:00:00  5.85 MB/s
spyder-3.1.4-p 62% |###################      | Time: 0:00:00  5.89 MB/s
spyder-3.1.4-p 63% |###################      | Time: 0:00:00  5.92 MB/s
spyder-3.1.4-p 63% |###################      | Time: 0:00:00  5.96 MB/s
spyder-3.1.4-p 64% |###################      | Time: 0:00:00  6.00 MB/s
spyder-3.1.4-p 64% |####################      | Time: 0:00:00  6.03 MB/s
spyder-3.1.4-p 65% |####################      | Time: 0:00:00  6.07 MB/s
spyder-3.1.4-p 65% |####################      | Time: 0:00:00  6.10 MB/s
spyder-3.1.4-p 66% |####################      | Time: 0:00:00  6.14 MB/s
spyder-3.1.4-p 66% |####################      | Time: 0:00:00  6.18 MB/s
spyder-3.1.4-p 67% |####################      | Time: 0:00:00  6.21 MB/s
spyder-3.1.4-p 67% |####################      | Time: 0:00:00  6.25 MB/s
spyder-3.1.4-p 68% |#####################     | Time: 0:00:00  6.29 MB/s
spyder-3.1.4-p 68% |#####################     | Time: 0:00:00  6.32 MB/s
spyder-3.1.4-p 69% |#####################     | Time: 0:00:00  6.36 MB/s
spyder-3.1.4-p 69% |#####################     | Time: 0:00:00  6.40 MB/s
spyder-3.1.4-p 69% |#####################     | Time: 0:00:00  6.44 MB/s
spyder-3.1.4-p 70% |#####################     | Time: 0:00:00  6.46 MB/s
spyder-3.1.4-p 70% |#####################     | Time: 0:00:00  6.39 MB/s
spyder-3.1.4-p 71% |######################     | Time: 0:00:00  6.42 MB/s
spyder-3.1.4-p 71% |######################     | Time: 0:00:00  6.46 MB/s
spyder-3.1.4-p 72% |######################     | Time: 0:00:00  6.49 MB/s
spyder-3.1.4-p 72% |######################     | Time: 0:00:00  6.53 MB/s
spyder-3.1.4-p 73% |######################     | Time: 0:00:00  6.56 MB/s
spyder-3.1.4-p 73% |######################     | Time: 0:00:00  6.59 MB/s
spyder-3.1.4-p 74% |#######################    | Time: 0:00:00  6.63 MB/s
spyder-3.1.4-p 74% |#######################    | Time: 0:00:00  6.66 MB/s
spyder-3.1.4-p 75% |#######################    | Time: 0:00:00  6.70 MB/s
spyder-3.1.4-p 75% |#######################    | Time: 0:00:00  6.73 MB/s
spyder-3.1.4-p 76% |#######################    | Time: 0:00:00  6.77 MB/s
spyder-3.1.4-p 76% |#######################    | Time: 0:00:00  6.80 MB/s
spyder-3.1.4-p 77% |#######################    | Time: 0:00:00  6.83 MB/s
spyder-3.1.4-p 77% |########################    | Time: 0:00:00  6.87 MB/s
spyder-3.1.4-p 78% |########################    | Time: 0:00:00  6.90 MB/s
spyder-3.1.4-p 78% |########################    | Time: 0:00:00  6.94 MB/s
spyder-3.1.4-p 79% |########################    | Time: 0:00:00  6.97 MB/s
spyder-3.1.4-p 79% |########################    | Time: 0:00:00  7.01 MB/s
spyder-3.1.4-p 79% |########################    | Time: 0:00:00  7.04 MB/s
spyder-3.1.4-p 80% |########################    | Time: 0:00:00  7.07 MB/s
spyder-3.1.4-p 80% |#########################   | Time: 0:00:00  7.11 MB/s
spyder-3.1.4-p 81% |#########################   | Time: 0:00:00  7.14 MB/s
spyder-3.1.4-p 81% |#########################   | Time: 0:00:00  7.17 MB/s
spyder-3.1.4-p 82% |#########################   | Time: 0:00:00  7.21 MB/s
spyder-3.1.4-p 82% |#########################   | Time: 0:00:00  7.24 MB/s
spyder-3.1.4-p 83% |#########################   | Time: 0:00:00  7.27 MB/s
spyder-3.1.4-p 83% |#########################   | Time: 0:00:00  7.31 MB/s
spyder-3.1.4-p 84% |##########################   | Time: 0:00:00  7.34 MB/s
spyder-3.1.4-p 84% |##########################   | Time: 0:00:00  7.38 MB/s
spyder-3.1.4-p 85% |##########################   | Time: 0:00:00  7.41 MB/s
spyder-3.1.4-p 85% |##########################   | Time: 0:00:00  7.44 MB/s
spyder-3.1.4-p 86% |##########################   | Time: 0:00:00  7.48 MB/s
spyder-3.1.4-p 86% |##########################   | Time: 0:00:00  7.51 MB/s
spyder-3.1.4-p 87% |###########################  | Time: 0:00:00  7.55 MB/s
spyder-3.1.4-p 87% |###########################  | Time: 0:00:00  7.58 MB/s
spyder-3.1.4-p 88% |###########################  | Time: 0:00:00  7.61 MB/s
spyder-3.1.4-p 88% |###########################  | Time: 0:00:00  7.65 MB/s
spyder-3.1.4-p 89% |###########################  | Time: 0:00:00  7.67 MB/s
spyder-3.1.4-p 89% |###########################  | Time: 0:00:00  7.70 MB/s
spyder-3.1.4-p 89% |###########################  | Time: 0:00:00  7.73 MB/s
spyder-3.1.4-p 90% |############################  | Time: 0:00:00  7.77 MB/s
spyder-3.1.4-p 90% |############################  | Time: 0:00:00  7.80 MB/s
spyder-3.1.4-p 91% |############################  | Time: 0:00:00  7.83 MB/s
spyder-3.1.4-p 91% |############################  | Time: 0:00:00  7.86 MB/s
spyder-3.1.4-p 92% |############################  | Time: 0:00:00  7.90 MB/s
spyder-3.1.4-p 92% |############################  | Time: 0:00:00  7.91 MB/s
spyder-3.1.4-p 93% |############################  | Time: 0:00:00  7.95 MB/s
spyder-3.1.4-p 93% |############################# | Time: 0:00:00  7.98 MB/s
spyder-3.1.4-p 94% |############################# | Time: 0:00:00  8.01 MB/s
spyder-3.1.4-p 94% |############################# | Time: 0:00:00  8.04 MB/s
spyder-3.1.4-p 95% |############################# | Time: 0:00:00  8.08 MB/s
spyder-3.1.4-p 95% |############################# | Time: 0:00:00  8.10 MB/s
spyder-3.1.4-p 96% |############################# | Time: 0:00:00  8.13 MB/s
spyder-3.1.4-p 96% |############################# | Time: 0:00:00  8.14 MB/s
spyder-3.1.4-p 97% |############################## | Time: 0:00:00  8.18 MB/s
spyder-3.1.4-p 97% |############################## | Time: 0:00:00  8.21 MB/s
spyder-3.1.4-p 98% |############################## | Time: 0:00:00  8.24 MB/s
spyder-3.1.4-p 98% |############################## | Time: 0:00:00  8.20 MB/s
spyder-3.1.4-p 99% |############################## | Time: 0:00:00  8.24 MB/s
spyder-3.1.4-p 99% |############################## | Time: 0:00:00  8.27 MB/s
spyder-3.1.4-p 99% |############################## | Time: 0:00:00  8.30 MB/s
spyder-3.1.4-p 100% |###############################| Time: 0:00:00  8.30 MB/s
spyder-3.1.4-p 100% |###############################| Time: 0:00:00  8.29 MB/s
vega-0.4.4-py3  0% |               | ETA: --:--:--  0.00 B/s
vega-0.4.4-py3  1% |                | Time: 0:00:00 20.87 MB/s
vega-0.4.4-py3  3% |#               | Time: 0:00:00 23.92 MB/s
vega-0.4.4-py3  5% |#               | Time: 0:00:00  3.27 MB/s
vega-0.4.4-py3  6% |##               | Time: 0:00:00  2.00 MB/s
vega-0.4.4-py3  8% |##               | Time: 0:00:00  2.45 MB/s
vega-0.4.4-py3 10% |###              | Time: 0:00:00  2.89 MB/s
vega-0.4.4-py3 11% |###              | Time: 0:00:00  2.51 MB/s
vega-0.4.4-py3 13% |####              | Time: 0:00:00  2.83 MB/s
vega-0.4.4-py3 15% |####              | Time: 0:00:00  2.55 MB/s
vega-0.4.4-py3 17% |#####             | Time: 0:00:00  2.25 MB/s
vega-0.4.4-py3 18% |#####             | Time: 0:00:00  2.45 MB/s
vega-0.4.4-py3 20% |######             | Time: 0:00:00  2.66 MB/s
vega-0.4.4-py3 22% |######             | Time: 0:00:00  2.54 MB/s
vega-0.4.4-py3 23% |#######            | Time: 0:00:00  2.71 MB/s
vega-0.4.4-py3 25% |#######            | Time: 0:00:00  2.53 MB/s
vega-0.4.4-py3 27% |########            | Time: 0:00:00  2.36 MB/s
vega-0.4.4-py3 29% |########            | Time: 0:00:00  2.50 MB/s
vega-0.4.4-py3 30% |#########           | Time: 0:00:00  2.63 MB/s
vega-0.4.4-py3 32% |##########           | Time: 0:00:00  2.52 MB/s
vega-0.4.4-py3 34% |##########           | Time: 0:00:00  2.39 MB/s
vega-0.4.4-py3 35% |###########          | Time: 0:00:00  2.50 MB/s
vega-0.4.4-py3 37% |###########          | Time: 0:00:00  2.61 MB/s
vega-0.4.4-py3 39% |############          | Time: 0:00:00  2.47 MB/s
vega-0.4.4-py3 40% |############          | Time: 0:00:00  2.48 MB/s
vega-0.4.4-py3 42% |#############         | Time: 0:00:00  2.57 MB/s
vega-0.4.4-py3 44% |#############         | Time: 0:00:00  2.67 MB/s
vega-0.4.4-py3 46% |##############         | Time: 0:00:00  2.59 MB/s
vega-0.4.4-py3 47% |##############         | Time: 0:00:00  2.53 MB/s
vega-0.4.4-py3 49% |###############        | Time: 0:00:00  2.61 MB/s
vega-0.4.4-py3 51% |###############        | Time: 0:00:00  2.69 MB/s
vega-0.4.4-py3 52% |################        | Time: 0:00:00  2.66 MB/s
vega-0.4.4-py3 54% |################        | Time: 0:00:00  2.74 MB/s
vega-0.4.4-py3 56% |#################       | Time: 0:00:00  2.68 MB/s
vega-0.4.4-py3 58% |#################       | Time: 0:00:00  2.76 MB/s
vega-0.4.4-py3 59% |##################       | Time: 0:00:00  2.57 MB/s
vega-0.4.4-py3 61% |###################      | Time: 0:00:00  2.63 MB/s
vega-0.4.4-py3 63% |###################      | Time: 0:00:00  2.70 MB/s
vega-0.4.4-py3 64% |####################      | Time: 0:00:00  2.76 MB/s
vega-0.4.4-py3 66% |####################      | Time: 0:00:00  2.74 MB/s
vega-0.4.4-py3 68% |#####################     | Time: 0:00:00  2.80 MB/s
vega-0.4.4-py3 69% |#####################     | Time: 0:00:00  2.75 MB/s
vega-0.4.4-py3 71% |######################     | Time: 0:00:00  2.81 MB/s
vega-0.4.4-py3 73% |######################     | Time: 0:00:00  2.79 MB/s
vega-0.4.4-py3 75% |#######################    | Time: 0:00:00  2.75 MB/s
vega-0.4.4-py3 76% |#######################    | Time: 0:00:00  2.80 MB/s
vega-0.4.4-py3 78% |########################    | Time: 0:00:00  2.86 MB/s
vega-0.4.4-py3 80% |########################    | Time: 0:00:00  2.82 MB/s
vega-0.4.4-py3 81% |#########################   | Time: 0:00:00  2.87 MB/s
vega-0.4.4-py3 83% |#########################   | Time: 0:00:00  2.86 MB/s
vega-0.4.4-py3 85% |##########################   | Time: 0:00:00  2.91 MB/s
vega-0.4.4-py3 87% |##########################   | Time: 0:00:00  2.87 MB/s
vega-0.4.4-py3 88% |###########################  | Time: 0:00:00  2.82 MB/s
vega-0.4.4-py3 90% |############################  | Time: 0:00:00  2.87 MB/s
vega-0.4.4-py3 92% |############################  | Time: 0:00:00  2.92 MB/s
vega-0.4.4-py3 93% |############################# | Time: 0:00:00  2.91 MB/s
vega-0.4.4-py3 95% |############################# | Time: 0:00:00  2.96 MB/s
vega-0.4.4-py3 97% |############################## | Time: 0:00:00  3.01 MB/s
vega-0.4.4-py3 98% |############################## | Time: 0:00:00  3.05 MB/s
vega-0.4.4-py3 100% |###############################| Time: 0:00:00  3.08 MB/s
vega-0.4.4-py3 100% |###############################| Time: 0:00:00  3.08 MB/s
widgetsnbexten  0% |               | ETA: --:--:--  0.00 B/s
widgetsnbexten  1% |                | Time: 0:00:00 21.82 MB/s
widgetsnbexten  3% |#               | Time: 0:00:00 24.64 MB/s
widgetsnbexten  5% |#               | Time: 0:00:00 25.93 MB/s
widgetsnbexten  7% |##               | Time: 0:00:00 27.03 MB/s
widgetsnbexten  9% |##               | Time: 0:00:00 18.02 MB/s
widgetsnbexten 10% |###              | Time: 0:00:00 18.97 MB/s
widgetsnbexten 12% |###              | Time: 0:00:00 19.42 MB/s
widgetsnbexten 14% |####              | Time: 0:00:00 16.30 MB/s
widgetsnbexten 16% |#####             | Time: 0:00:00 16.99 MB/s
widgetsnbexten 18% |#####             | Time: 0:00:00 17.72 MB/s
widgetsnbexten 20% |######             | Time: 0:00:00 16.35 MB/s
widgetsnbexten 21% |######             | Time: 0:00:00 12.60 MB/s
widgetsnbexten 23% |#######            | Time: 0:00:00 13.24 MB/s
widgetsnbexten 25% |#######            | Time: 0:00:00 13.92 MB/s
widgetsnbexten 27% |########            | Time: 0:00:00 14.61 MB/s
widgetsnbexten 29% |#########           | Time: 0:00:00 15.27 MB/s
widgetsnbexten 31% |#########           | Time: 0:00:00 15.16 MB/s
widgetsnbexten 32% |##########           | Time: 0:00:00 14.18 MB/s
widgetsnbexten 34% |##########           | Time: 0:00:00 14.64 MB/s
widgetsnbexten 36% |###########          | Time: 0:00:00 15.10 MB/s
widgetsnbexten 38% |###########          | Time: 0:00:00 12.95 MB/s
widgetsnbexten 40% |############          | Time: 0:00:00 13.33 MB/s
widgetsnbexten 42% |#############         | Time: 0:00:00 13.72 MB/s
widgetsnbexten 43% |#############         | Time: 0:00:00 12.53 MB/s
widgetsnbexten 45% |##############         | Time: 0:00:00 12.80 MB/s
widgetsnbexten 47% |##############         | Time: 0:00:00 13.10 MB/s
widgetsnbexten 49% |###############        | Time: 0:00:00 13.41 MB/s
widgetsnbexten 51% |###############        | Time: 0:00:00 13.62 MB/s
widgetsnbexten 53% |################        | Time: 0:00:00 13.89 MB/s
widgetsnbexten 54% |#################       | Time: 0:00:00 14.17 MB/s
widgetsnbexten 56% |#################       | Time: 0:00:00 13.77 MB/s
widgetsnbexten 58% |##################       | Time: 0:00:00 14.00 MB/s
widgetsnbexten 60% |##################       | Time: 0:00:00 14.05 MB/s
widgetsnbexten 62% |###################      | Time: 0:00:00 13.33 MB/s
widgetsnbexten 64% |###################      | Time: 0:00:00 13.58 MB/s
widgetsnbexten 65% |####################      | Time: 0:00:00 13.85 MB/s
widgetsnbexten 67% |####################      | Time: 0:00:00 13.95 MB/s
widgetsnbexten 69% |#####################     | Time: 0:00:00 14.21 MB/s
widgetsnbexten 71% |######################     | Time: 0:00:00 13.65 MB/s
widgetsnbexten 73% |######################     | Time: 0:00:00 13.88 MB/s
widgetsnbexten 74% |#######################    | Time: 0:00:00 13.74 MB/s
widgetsnbexten 76% |#######################    | Time: 0:00:00 13.96 MB/s
widgetsnbexten 78% |########################    | Time: 0:00:00 12.97 MB/s
widgetsnbexten 80% |########################    | Time: 0:00:00 12.81 MB/s
widgetsnbexten 82% |#########################   | Time: 0:00:00 12.98 MB/s
widgetsnbexten 84% |##########################   | Time: 0:00:00 13.18 MB/s
widgetsnbexten 85% |##########################   | Time: 0:00:00 13.27 MB/s
widgetsnbexten 87% |###########################  | Time: 0:00:00 13.46 MB/s
widgetsnbexten 89% |###########################  | Time: 0:00:00 13.30 MB/s
widgetsnbexten 91% |############################  | Time: 0:00:00 13.46 MB/s
widgetsnbexten 93% |############################  | Time: 0:00:00 12.82 MB/s
widgetsnbexten 95% |############################# | Time: 0:00:00 12.97 MB/s
widgetsnbexten 96% |############################## | Time: 0:00:00 13.13 MB/s
widgetsnbexten 98% |############################## | Time: 0:00:00 13.30 MB/s
widgetsnbexten 100% |###############################| Time: 0:00:00 13.39 MB/s
widgetsnbexten 100% |###############################| Time: 0:00:00 13.34 MB/s
altair-1.2.1-p  0% |               | ETA: --:--:--  0.00 B/s
altair-1.2.1-p 18% |#####             | Time: 0:00:00 22.98 MB/s
altair-1.2.1-p 37% |###########          | Time: 0:00:00 24.96 MB/s
altair-1.2.1-p 56% |#################       | Time: 0:00:00 25.61 MB/s
altair-1.2.1-p 74% |#######################    | Time: 0:00:00 25.24 MB/s
altair-1.2.1-p 93% |############################  | Time: 0:00:00 26.14 MB/s
altair-1.2.1-p 100% |###############################| Time: 0:00:00 24.55 MB/s
altair-1.2.1-p 100% |###############################| Time: 0:00:00 22.50 MB/s
boto3-1.10.7-p  0% |               | ETA: --:--:--  0.00 B/s
boto3-1.10.7-p 23% |#######            | Time: 0:00:00 22.23 MB/s
boto3-1.10.7-p 46% |##############         | Time: 0:00:00 25.01 MB/s
boto3-1.10.7-p 69% |#####################     | Time: 0:00:00 26.06 MB/s
boto3-1.10.7-p 93% |############################  | Time: 0:00:00 26.57 MB/s
boto3-1.10.7-p 100% |###############################| Time: 0:00:00 24.23 MB/s
boto3-1.10.7-p 100% |###############################| Time: 0:00:00 21.80 MB/s
ipywidgets-6.0  0% |               | ETA: --:--:--  0.00 B/s
ipywidgets-6.0 23% |#######            | Time: 0:00:00 22.23 MB/s
ipywidgets-6.0 47% |##############         | Time: 0:00:00 24.79 MB/s
ipywidgets-6.0 71% |######################     | Time: 0:00:00 26.20 MB/s
ipywidgets-6.0 95% |############################# | Time: 0:00:00 27.27 MB/s
ipywidgets-6.0 100% |###############################| Time: 0:00:00 24.40 MB/s
ipywidgets-6.0 100% |###############################| Time: 0:00:00 21.88 MB/s
folium-0.5.0-p  0% |               | ETA: --:--:--  0.00 B/s
folium-0.5.0-p 35% |##########           | Time: 0:00:00 18.90 MB/s
folium-0.5.0-p 70% |#####################     | Time: 0:00:00 23.99 MB/s
folium-0.5.0-p 100% |###############################| Time: 0:00:00 27.30 MB/s
folium-0.5.0-p 100% |###############################| Time: 0:00:00 23.87 MB/s
jupyter-1.0.0-  0% |               | ETA: --:--:--  0.00 B/s
jupyter-1.0.0- 100% |###############################| Time: 0:00:00  7.15 MB/s
jupyter-1.0.0- 100% |###############################| Time: 0:00:00  4.40 MB/s
s3fs-0.3.5-py_  0% |               | ETA: --:--:--  0.00 B/s
s3fs-0.3.5-py_ 80% |########################    | Time: 0:00:00 21.96 MB/s
s3fs-0.3.5-py_ 100% |###############################| Time: 0:00:00 16.22 MB/s
s3fs-0.3.5-py_ 100% |###############################| Time: 0:00:00 12.60 MB/s
distributed-1.  0% |               | ETA: --:--:--  0.00 B/s
distributed-1.  2% |                | Time: 0:00:00 22.66 MB/s
distributed-1.  5% |#               | Time: 0:00:00 25.17 MB/s
distributed-1.  8% |##               | Time: 0:00:00  4.50 MB/s
distributed-1. 11% |###              | Time: 0:00:00  3.14 MB/s
distributed-1. 14% |####              | Time: 0:00:00  3.80 MB/s
distributed-1. 17% |#####             | Time: 0:00:00  1.39 MB/s
distributed-1. 20% |######             | Time: 0:00:00  1.61 MB/s
distributed-1. 23% |#######            | Time: 0:00:00  1.82 MB/s
distributed-1. 25% |########            | Time: 0:00:00  1.84 MB/s
distributed-1. 28% |########            | Time: 0:00:00  2.02 MB/s
distributed-1. 31% |#########           | Time: 0:00:00  1.96 MB/s
distributed-1. 34% |##########           | Time: 0:00:00  2.12 MB/s
distributed-1. 37% |###########          | Time: 0:00:00  2.05 MB/s
distributed-1. 40% |############          | Time: 0:00:00  2.01 MB/s
distributed-1. 43% |#############         | Time: 0:00:00  2.14 MB/s
distributed-1. 46% |##############         | Time: 0:00:00  2.27 MB/s
distributed-1. 49% |###############        | Time: 0:00:00  2.26 MB/s
distributed-1. 51% |################        | Time: 0:00:00  2.38 MB/s
distributed-1. 54% |#################       | Time: 0:00:00  2.26 MB/s
distributed-1. 57% |#################       | Time: 0:00:00  2.37 MB/s
distributed-1. 60% |##################       | Time: 0:00:00  2.25 MB/s
distributed-1. 63% |###################      | Time: 0:00:00  2.35 MB/s
distributed-1. 66% |####################      | Time: 0:00:00  2.34 MB/s
distributed-1. 69% |#####################     | Time: 0:00:00  2.35 MB/s
distributed-1. 72% |######################     | Time: 0:00:00  2.44 MB/s
distributed-1. 75% |#######################    | Time: 0:00:00  2.42 MB/s
distributed-1. 77% |###############Collecting arrow==0.12.0
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/90/48/7ecfce4f2830f59dfacbb2b5a31e3ff1112b731a413724be40f57faa4450/arrow-0.12.0.tar.gz (89kB)
Collecting attrdict==2.0.0
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/35/bb/bac3e42ae04bc082c28cd8186bfb5b50fb240a4f7419f876c683125ccc8b/attrdict-2.0.0.tar.gz
Requirement already satisfied: backports.shutil-get-terminal-size==1.0.0 in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages
Collecting cachetools==2.0.1
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ac/e8/5492fd5ada0b05a1bc485bcb634b559acdec59383eef5c4203b5e22be296/cachetools-2.0.1-py2.py3-none-any.whl
Collecting certifi==2017.11.5
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/29/9b/25ef61e948321296f029f53c9f67cc2b54e224db509eb67ce17e0df6044a/certifi-2017.11.5-py2.py3-none-any.whl (330kB)
Collecting cheroot==5.10.0
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/07/c4/061cc1f6f2cea860f7f6858ad87e3311b8f1e4f0612e353523905060a74f/cheroot-5.10.0-py2.py3-none-any.whl (61kB)
Collecting enum34==1.1.6
 Cache entry deserialization failed, entry ignored
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/af/42/cb9355df32c69b553e72a2e28daee25d1611d2c0d9c272aa1d34204205b2/enum34-1.1.6-py3-none-any.whl
Requirement already satisfied: et-xmlfile==1.0.1 in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages
Collecting future==0.16.0
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/00/2b/8d082ddfed935f3608cc61140df6dcbf0edea1bc3ab52fb6c29ae3e81e85/future-0.16.0.tar.gz (824kB)
Collecting geojson==2.3.0
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/1c/59/5d8f40aa03591d68fa6bf99268810c66a0fbc82b9598e40822f3fd9149d2/geojson-2.3.0-py2.py3-none-any.whl
Collecting google-auth==1.2.1
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/25/1d/e56a53fe3bfd5b3ebeda9b3bf1e4e2512fec98c35c521d381bd525714df5/google_auth-1.2.1-py2.py3-none-any.whl (61kB)
Requirement already satisfied: ipython-genutils==0.2.0 in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages
Collecting jaraco.classes==1.4.3
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/e7/31/0e6a137a2e63bcc525ed795bfc2845bac734cb648d3d44ad53007c7ecfed/jaraco.classes-1.4.3-py2.py3-none-any.whl
Collecting jsonpickle==0.9.5
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/4d/83/aa23ea62c1d4da27ca94f0f1ae56c622cdcf4501832a57ff8ffa55a3d83f/jsonpickle-0.9.5.tar.gz (65kB)
Requirement already satisfied: jupyter-client==5.0.1 in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages
Requirement already satisfied: jupyter-console==5.1.0 in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages
Requirement already satisfied: jupyter-core==4.3.0 in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages
Collecting jwcrypto==0.4.2
 Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/08/58/39cd800f07535025a01a3b85839a11b51f42ef4ea7380dd513f9046b779c/jwcrypto-0.4.2-py2.py3-none-any.whl
Collecting portend==2.2
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/16/20/d98f22a2a5b1d7f5ab3a38154f7a1dd87846f2c5881f4b6929bdd1624e72/portend-2.2-py2.py3-none-any.whl
Requirement already satisfied: prompt-toolkit==1.0.14 in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages
Collecting pyasn1==0.4.2
 Cache entry deserialization failed, entry ignored
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ba/fe/02e3e2ee243966b143657fb8bd6bc97595841163b6d8c26820944acaec4d/pyasn1-0.4.2-py2.py3-none-any.whl (71kB)
Collecting pyasn1-modules==0.2.1
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/e9/51/bcd96bf6231d4b2cc5e023c511bee86637ba375c44a6f9d1b4b7ad1ce4b9/pyasn1_modules-0.2.1-py2.py3-none-any.whl (60kB)
Collecting pyfcm==1.4.3
Collecting pygeocoder==1.2.5
Collecting pykml==0.1.3
Collecting pymongo==3.5.1
 Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/10/b3/2a3dd782a8bc51d6a715ed1db8d1851271ab454a8da67c462f7ecab16356/pymongo-3.5.1-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl
Collecting python-crontab==2.2.7
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/c8/9c/ed693b55d7bc1cea6088ff9fd4384b86876a8842e266932371f3bdba6843/python-crontab-2.2.7.tar.gz (44kB)
Collecting requests-toolbelt==0.8.0
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/97/8a/d710f792d6f6ecc089c5e55b66e66c3f2f35516a1ede5a8f54c13350ffb0/requests_toolbelt-0.8.0-py2.py3-none-any.whl (54kB)
Requirement already satisfied: rope-py3k==0.9.4.post1 in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages
Collecting rsa==3.4.2
 Cache entry deserialization failed, entry ignored
 Cache entry deserialization failed, entry ignored
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/e1/ae/baedc9cb175552e95f3395c43055a6a5e125ae4d48a1d7a924baca83e92e/rsa-3.4.2-py2.py3-none-any.whl (46kB)
Requirement already satisfied: tables==3.3.0 in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages
Collecting tempora==1.9
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/57/45/56a0cdcffb2e6ff7160254773ea313548f063dc1f35ee729b9fb669d39fb/tempora-1.9-py2.py3-none-any.whl
Collecting urllib3==1.22
 Cache entry deserialization failed, entry ignored
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/63/cb/6965947c13a94236f6d4b8223e21beb4d576dc72e8130bd7880f600839b8/urllib3-1.22-py2.py3-none-any.whl (132kB)
Collecting utm==0.4.2
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/92/d9/8bdb3d477dcaf75e1a1021772892f729a055787a08aa472582c5d35a0b36/utm-0.4.2.tar.gz
Collecting xmltodict==0.11.0
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/42/a9/7e99652c6bc619d19d58cdd8c47560730eb5825d43a7e25db2e1d776ceb7/xmltodict-0.11.0-py2.py3-none-any.whl
Requirement already satisfied: python-dateutil in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages (from arrow==0.12.0)
Requirement already satisfied: six in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages (from attrdict==2.0.0)
Requirement already satisfied: pyzmq>=13 in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages (from jupyter-client==5.0.1)
Requirement already satisfied: traitlets in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages (from jupyter-client==5.0.1)
Requirement already satisfied: ipykernel in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages (from jupyter-console==5.1.0)
Requirement already satisfied: pygments in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages (from jupyter-console==5.1.0)
Requirement already satisfied: ipython in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages (from jupyter-console==5.1.0)
Requirement already satisfied: cryptography>=1.5 in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages (from jwcrypto==0.4.2)
Requirement already satisfied: wcwidth in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages (from prompt-toolkit==1.0.14)
Requirement already satisfied: requests in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages (from pyfcm==1.4.3)
Requirement already satisfied: lxml>=2.2.6 in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages (from pykml==0.1.3)
Requirement already satisfied: numpy>=1.8.0 in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages (from tables==3.3.0)
Requirement already satisfied: numexpr>=2.5.2 in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages (from tables==3.3.0)
Requirement already satisfied: pytz in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages (from tempora==1.9)
Requirement already satisfied: decorator in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages (from traitlets->jupyter-client==5.0.1)
Requirement already satisfied: tornado>=4.0 in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages (from ipykernel->jupyter-console==5.1.0)
Requirement already satisfied: pexpect; sys_platform != "win32" in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages (from ipython->jupyter-console==5.1.0)
Requirement already satisfied: pickleshare in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages (from ipython->jupyter-console==5.1.0)
Requirement already satisfied: setuptools>=18.5 in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages/setuptools-27.2.0-py3.6.egg (from ipython->jupyter-console==5.1.0)
Requirement already satisfied: simplegeneric>0.8 in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages (from ipython->jupyter-console==5.1.0)
Requirement already satisfied: idna>=2.1 in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages (from cryptography>=1.5->jwcrypto==0.4.2)
Requirement already satisfied: asn1crypto>=0.21.0 in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages (from cryptography>=1.5->jwcrypto==0.4.2)
Requirement already satisfied: packaging in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages (from cryptography>=1.5->jwcrypto==0.4.2)
Requirement already satisfied: cffi>=1.4.1 in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages (from cryptography>=1.5->jwcrypto==0.4.2)
Requirement already satisfied: pyparsing in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages (from packaging->cryptography>=1.5->jwcrypto==0.4.2)
Requirement already satisfied: pycparser in /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages (from cffi>=1.4.1->cryptography>=1.5->jwcrypto==0.4.2)
Building wheels for collected packages: arrow, attrdict, future, jsonpickle, python-crontab, utm
 Running setup.py bdist_wheel for arrow: started
 Running setup.py bdist_wheel for arrow: finished with status 'done'
 Stored in directory: /home/jenkins/.cache/pip/wheels/f7/63/8d/b8b714a7808530bb49fad5a28bb12b5a4f7cd8d9d9aa074d8b
 Running setup.py bdist_wheel for attrdict: started
 Running setup.py bdist_wheel for attrdict: finished with status 'done'
 Stored in directory: /home/jenkins/.cache/pip/wheels/5d/38/d6/303964f4b7e7dc2ef8d00dc028c0e357942fd5a2f34cf6dd30
 Running setup.py bdist_wheel for future: started
 Running setup.py bdist_wheel for future: finished with status 'done'
 Stored in directory: /home/jenkins/.cache/pip/wheels/bf/c9/a3/c538d90ef17cf7823fa51fc701a7a7a910a80f6a405bf15b1a
 Running setup.py bdist_wheel for jsonpickle: started
 Running setup.py bdist_wheel for jsonpickle: finished with status 'done'
 Stored in directory: /home/jenkins/.cache/pip/wheels/30/19/5e/254ed8a934d3f7ecb70fb38b8bb7374038cc3b56db496d4f5c
 Running setup.py bdist_wheel for python-crontab: started
 Running setup.py bdist_wheel for python-crontab: finished with status 'done'
 Stored in directory: /home/jenkins/.cache/pip/wheels/cf/28/8b/aec2d2b8b5379c454b1b719a35e0bacd4d2b236ee3c617b601
 Running setup.py bdist_wheel for utm: started
 Running setup.py bdist_wheel for utm: finished with status 'done'
 Stored in directory: /home/jenkins/.cache/pip/wheels/1d/2d/5a/4c6320941f607ffefd353e1bb715e33a250a59f835cf0fbdd8
Successfully built arrow attrdict future jsonpickle python-crontab utm
Installing collected packages: arrow, attrdict, cachetools, certifi, cheroot, enum34, future, geojson, pyasn1, rsa, pyasn1-modules, google-auth, jaraco.classes, jsonpickle, jwcrypto, tempora, portend, requests-toolbelt, pyfcm, pygeocoder, pykml, pymongo, python-crontab, urllib3, utm, xmltodict
 Found existing installation: certifi 2019.9.11
  Uninstalling certifi-2019.9.11:
   Successfully uninstalled certifi-2019.9.11
 Found existing installation: urllib3 1.25.6
  Uninstalling urllib3-1.25.6:
   Successfully uninstalled urllib3-1.25.6
Successfully installed arrow-0.12.0 attrdict-2.0.0 cachetools-2.0.1 certifi-2017.11.5 cheroot-5.10.0 enum34-1.1.6 future-0.16.0 geojson-2.3.0 google-auth-1.2.1 jaraco.classes-1.4.3 jsonpickle-0.9.5 jwcrypto-0.4.2 portend-2.2 pyasn1-0.4.2 pyasn1-modules-0.2.1 pyfcm-1.4.3 pygeocoder-1.2.5 pykml-0.1.3 pymongo-3.5.1 python-crontab-2.2.7 requests-toolbelt-0.8.0 rsa-3.4.2 tempora-1.9 urllib3-1.22 utm-0.4.2 xmltodict-0.11.0
#########    | Time: 0:00:00  2.50 MB/s
distributed-1. 80% |#########################   | Time: 0:00:00  2.59 MB/s
distributed-1. 83% |#########################   | Time: 0:00:00  2.62 MB/s
distributed-1. 86% |##########################   | Time: 0:00:00  2.70 MB/s
distributed-1. 89% |###########################  | Time: 0:00:00  2.71 MB/s
distributed-1. 92% |############################  | Time: 0:00:00  2.79 MB/s
distributed-1. 95% |############################# | Time: 0:00:00  2.87 MB/s
distributed-1. 98% |############################## | Time: 0:00:00  2.94 MB/s
distributed-1. 100% |###############################| Time: 0:00:00  2.99 MB/s
distributed-1. 100% |###############################| Time: 0:00:00  2.99 MB/s
anaconda-4.4.0  0% |               | ETA: --:--:--  0.00 B/s
anaconda-4.4.0 100% |###############################| Time: 0:00:00  8.15 MB/s
anaconda-4.4.0 100% |###############################| Time: 0:00:00  5.35 MB/s
Installing /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages/vega/static -> jupyter-vega
Making directory: /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/share/jupyter/nbextensions/jupyter-vega/
Copying: /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages/vega/static/index.js -> /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/share/jupyter/nbextensions/jupyter-vega/index.js
Copying: /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages/vega/static/vega.js -> /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/share/jupyter/nbextensions/jupyter-vega/vega.js
Copying: /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages/vega/static/index.js.map -> /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/share/jupyter/nbextensions/jupyter-vega/index.js.map
Copying: /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages/vega/static/vega-lite.html -> /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/share/jupyter/nbextensions/jupyter-vega/vega-lite.html
Copying: /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/lib/python3.6/site-packages/vega/static/vega.html -> /tmp/tmp.l6g0WfRI7B/share/jupyter/nbextensions/jupyter-vega/vega.html
- Validating: OK

  To initialize this nbextension in the browser every time the notebook (or other app) loads:
  
     jupyter nbextension enable vega --py --sys-prefix
  

#
# To activate this environment, use:
# > source activate /tmp/tmp.l6g0WfRI7B
#
# To deactivate an active environment, use:
# > source deactivate
#

Cache entry deserialization failed, entry ignored
Collecting six
 Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/73/fb/00a976f728d0d1fecfe898238ce23f502a721c0ac0ecfedb80e0d88c64e9/six-1.12.0-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: six
 Found existing installation: six 1.10.0
  DEPRECATION: Uninstalling a distutils installed project (six) has been deprecated and will be removed in a future version. This is due to the fact that uninstalling a distutils project will only partially uninstall the project.
  Uninstalling six-1.10.0:
   Successfully uninstalled six-1.10.0
Successfully installed six-1.12.0
You are using pip version 9.0.1, however version 19.3.1 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEE/home/jenkins/workspace/e-mission-server-prb/emission/analysis/config.py:18: ResourceWarning: unclosed file <_io.TextIOWrapper name='conf/analysis/debug.conf.json' mode='r' encoding='UTF-8'>
 config_data = get_config_data()
/home/jenkins/workspace/e-mission-server-prb/emission/tests/analysisTests/intakeTests/TestPipelineRealData.py:347: ResourceWarning: unclosed file <_io.TextIOWrapper name='emission/tests/data/real_examples/shankari_2016-08-05.ground_truth' mode='r' encoding='UTF-8'>
 ground_truth = json.load(open(dataFile+".ground_truth"), object_hook=bju.object_hook)
EEEEEEEE/home/jenkins/workspace/e-mission-server-prb/emission/tests/analysisTests/intakeTests/TestPipelineRealData.py:495: ResourceWarning: unclosed file <_io.TextIOWrapper name='emission/tests/data/real_examples/shankari_2016-08-910.ground_truth' mode='r' encoding='UTF-8'>
 object_hook=bju.object_hook)
EE/home/jenkins/workspace/e-mission-server-prb/emission/tests/analysisTests/intakeTests/TestPipelineRealData.py:573: ResourceWarning: unclosed file <_io.TextIOWrapper name='emission/tests/data/real_examples/shankari_2016-08-910.ground_truth' mode='r' encoding='UTF-8'>
 object_hook=bju.object_hook)
EEEE/home/jenkins/workspace/e-mission-server-prb/emission/tests/analysisTests/intakeTests/TestPipelineRealData.py:535: ResourceWarning: unclosed file <_io.TextIOWrapper name='emission/tests/data/real_examples/iphone_2016-02-22.ground_truth' mode='r' encoding='UTF-8'>
 ground_truth = json.load(open(dataFile+".ground_truth"), object_hook=bju.object_hook)
EE/home/jenkins/workspace/e-mission-server-prb/emission/tests/analysisTests/intakeTests/TestPipelineRealData.py:638: ResourceWarning: unclosed file <_io.TextIOWrapper name='emission/tests/data/real_examples/iphone_2016-02-22.ground_truth' mode='r' encoding='UTF-8'>
 ground_truth = json.load(open(dataFile+".ground_truth"), object_hook=bju.object_hook)
EEEE/home/jenkins/workspace/e-mission-server-prb/emission/tests/analysisTests/intakeTests/TestPipelineRealData.py:374: ResourceWarning: unclosed file <_io.TextIOWrapper name='emission/tests/data/real_examples/gabe_2016-06-15.ground_truth' mode='r' encoding='UTF-8'>
 ground_truth = json.load(open(dataFile+".ground_truth"), object_hook=bju.object_hook)
EE/home/jenkins/workspace/e-mission-server-prb/emission/tests/analysisTests/intakeTests/TestPipelineRealData.py:431: ResourceWarning: unclosed file <_io.TextIOWrapper name='emission/tests/data/real_examples/shankari_2015-08-23.ground_truth' mode='r' encoding='UTF-8'>
 ground_truth = json.load(open("emission/tests/data/real_examples/shankari_2015-08-23.ground_truth"), object_hook=bju.object_hook)
EE/home/jenkins/workspace/e-mission-server-prb/emission/tests/analysisTests/intakeTests/TestPipelineRealData.py:476: ResourceWarning: unclosed file <_io.TextIOWrapper name='emission/tests/data/real_examples/sunil_2016-07-20.ground_truth' mode='r' encoding='UTF-8'>
 ground_truth = json.load(open("emission/tests/data/real_examples/sunil_2016-07-20.ground_truth"), object_hook=bju.object_hook)
EE/home/jenkins/workspace/e-mission-server-prb/emission/tests/analysisTests/intakeTests/TestPipelineRealData.py:792: ResourceWarning: unclosed file <_io.TextIOWrapper name='emission/tests/data/real_examples/another_speed_assertion_failure.jan-16.ground_truth' mode='r' encoding='UTF-8'>
 ground_truth = json.load(open("emission/tests/data/real_examples/another_speed_assertion_failure.jan-16.ground_truth"), object_hook=bju.object_hook)
EE/home/jenkins/workspace/e-mission-server-prb/emission/tests/analysisTests/intakeTests/TestPipelineRealData.py:611: ResourceWarning: unclosed file <_io.TextIOWrapper name='emission/tests/data/real_examples/shankari_2016-07-22.ground_truth' mode='r' encoding='UTF-8'>
 ground_truth_1 = json.load(open(dataFile_1+".ground_truth"), object_hook=bju.object_hook)
/home/jenkins/workspace/e-mission-server-prb/emission/tests/analysisTests/intakeTests/TestPipelineRealData.py:612: ResourceWarning: unclosed file <_io.TextIOWrapper name='emission/tests/data/real_examples/shankari_2016-07-25.ground_truth' mode='r' encoding='UTF-8'>
 ground_truth_2 = json.load(open(dataFile_2+".ground_truth"), object_hook=bju.object_hook)
EE/home/jenkins/workspace/e-mission-server-prb/emission/tests/analysisTests/intakeTests/TestPipelineRealData.py:388: ResourceWarning: unclosed file <_io.TextIOWrapper name='emission/tests/data/real_examples/shankari_2016-independence_day.ground_truth' mode='r' encoding='UTF-8'>
 ground_truth = json.load(open("emission/tests/data/real_examples/shankari_2016-independence_day.ground_truth"), object_hook=bju.object_hook)
EE/home/jenkins/workspace/e-mission-server-prb/emission/tests/analysisTests/intakeTests/TestPipelineRealData.py:416: ResourceWarning: unclosed file <_io.TextIOWrapper name='emission/tests/data/real_examples/shankari_2016-independence_day.ground_truth' mode='r' encoding='UTF-8'>
 ground_truth = json.load(open("emission/tests/data/real_examples/shankari_2016-independence_day.ground_truth"), object_hook=bju.object_hook)
EE/home/jenkins/workspace/e-mission-server-prb/emission/tests/analysisTests/intakeTests/TestPipelineRealData.py:402: ResourceWarning: unclosed file <_io.TextIOWrapper name='emission/tests/data/real_examples/shankari_2016-independence_day.ground_truth' mode='r' encoding='UTF-8'>
 ground_truth = json.load(open("emission/tests/data/real_examples/shankari_2016-independence_day.ground_truth"), object_hook=bju.object_hook)
EEEEEE/home/jenkins/workspace/e-mission-server-prb/emission/tests/analysisTests/intakeTests/TestPipelineRealData.py:676: ResourceWarning: unclosed file <_io.TextIOWrapper name='emission/tests/data/real_examples/issue_436_assertion_error.ground_truth' mode='r' encoding='UTF-8'>
 ground_truth = json.load(open(dataFile+".ground_truth"), object_hook=bju.object_hook)
EE/home/jenkins/workspace/e-mission-server-prb/emission/tests/analysisTests/intakeTests/TestPipelineRealData.py:778: ResourceWarning: unclosed file <_io.TextIOWrapper name='emission/tests/data/real_examples/test_overriden_mode_hack.jul-31.ground_truth' mode='r' encoding='UTF-8'>
 ground_truth = json.load(open("emission/tests/data/real_examples/test_overriden_mode_hack.jul-31.ground_truth"), object_hook=bju.object_hook)
EE/home/jenkins/workspace/e-mission-server-prb/emission/tests/analysisTests/intakeTests/TestPipelineRealData.py:446: ResourceWarning: unclosed file <_io.TextIOWrapper name='emission/tests/data/real_examples/shankari_2015-07-22.ground_truth' mode='r' encoding='UTF-8'>
 ground_truth = json.load(open("emission/tests/data/real_examples/shankari_2015-07-22.ground_truth"), object_hook=bju.object_hook)
EE/home/jenkins/workspace/e-mission-server-prb/emission/tests/analysisTests/intakeTests/TestPipelineRealData.py:361: ResourceWarning: unclosed file <_io.TextIOWrapper name='emission/tests/data/real_examples/sunil_2016-07-27.ground_truth' mode='r' encoding='UTF-8'>
 ground_truth = json.load(open(dataFile+".ground_truth"), object_hook=bju.object_hook)
EE/home/jenkins/workspace/e-mission-server-prb/emission/tests/analysisTests/intakeTests/TestPipelineRealData.py:764: ResourceWarning: unclosed file <_io.TextIOWrapper name='emission/tests/data/real_examples/shankari_single_positional_indexer.dec-12.ground_truth' mode='r' encoding='UTF-8'>
 ground_truth = json.load(open("emission/tests/data/real_examples/shankari_single_positional_indexer.dec-12.ground_truth"), object_hook=bju.object_hook)
EE/home/jenkins/workspace/e-mission-server-prb/emission/tests/analysisTests/intakeTests/TestPipelineRealData.py:461: ResourceWarning: unclosed file <_io.TextIOWrapper name='emission/tests/data/real_examples/shankari_2016-09-03.ground_truth' mode='r' encoding='UTF-8'>
 ground_truth = json.load(open("emission/tests/data/real_examples/shankari_2016-09-03.ground_truth"), object_hook=bju.object_hook)
EE/home/jenkins/workspace/e-mission-server-prb/emission/tests/analysisTests/intakeTests/TestPipelineRealData.py:740: ResourceWarning: unclosed file <_io.TextIOWrapper name='emission/tests/data/real_examples/shankari_2016-01-12.ground_truth' mode='r' encoding='UTF-8'>
 ground_truth_1 = json.load(open(dataFile_1+".ground_truth"), object_hook=bju.object_hook)
/home/jenkins/workspace/e-mission-server-prb/emission/tests/analysisTests/intakeTests/TestPipelineRealData.py:741: ResourceWarning: unclosed file <_io.TextIOWrapper name='emission/tests/data/real_examples/shankari_2016-01-13.ground_truth' mode='r' encoding='UTF-8'>
 ground_truth_2 = json.load(open(dataFile_2+".ground_truth"), object_hook=bju.object_hook)
EE/home/jenkins/workspace/e-mission-server-prb/emission/tests/analysisTests/intakeTests/TestPipelineRealData.py:714: ResourceWarning: unclosed file <_io.TextIOWrapper name='emission/tests/data/real_examples/shankari_2016-01-12.ground_truth' mode='r' encoding='UTF-8'>
 ground_truth_1 = json.load(open(dataFile_1+".ground_truth"), object_hook=bju.object_hook)
/home/jenkins/workspace/e-mission-server-prb/emission/tests/analysisTests/intakeTests/TestPipelineRealData.py:715: ResourceWarning: unclosed file <_io.TextIOWrapper name='emission/tests/data/real_examples/shankari_2016-01-13.ground_truth' mode='r' encoding='UTF-8'>
 ground_truth_2 = json.load(open(dataFile_2+".ground_truth"), object_hook=bju.object_hook)
EEEE.........EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE/home/jenkins/workspace/e-mission-server-prb/emission/tests/coreTests/TestBase.py:64: DeprecationWarning: Please use assertEqual instead.
 self.assertEquals(test_tw.valid, TestEnum.B)
../home/jenkins/workspace/e-mission-server-prb/emission/tests/coreTests/TestBase.py:124: DeprecationWarning: Please use assertRaisesRegex instead.
 with self.assertRaisesRegexp(AttributeError, ".*read-only.*"):
............./home/jenkins/workspace/e-mission-server-prb/emission/tests/coreTests/TestEntry.py:74: DeprecationWarning: Please use assertEqual instead.
 self.assertEquals(entry.metadata.key, 'background/motion_activity')
...EEEBuild timed out (after 60 minutes). Marking the build as aborted.
Build was aborted
./runAllTests.sh: line 9:  989 Terminated       PYTHONPATH=. python -m unittest discover -s emission/tests -p Test*
Removing environment from /tmp/tmp.l6g0WfRI7B
Test FAILed.
Refer to this link for build results (access rights to CI server needed): 
https://amplab.cs.berkeley.edu/jenkins//job/e-mission-server-prb/1146/
Test FAILed.
Finished: ABORTED