FailedConsole Output

Skipping 1,882 KB.. Full Log
285716501296418682.adam/._header.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1713128857937473431
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1713128857937473431/.sorted.vcf.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1713128857937473431/sorted.vcf
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/small.sam5397804011080673266.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3713004070213503177
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3713004070213503177/variants.lex.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3713004070213503177/variants.lex.adam/_header
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3713004070213503177/variants.lex.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3713004070213503177/variants.lex.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3713004070213503177/variants.lex.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3713004070213503177/variants.lex.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3713004070213503177/variants.lex.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3713004070213503177/variants.lex.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3713004070213503177/variants.lex.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3713004070213503177/variants.lex.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3713004070213503177/variants.lex.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3713004070213503177/variants.lex.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3713004070213503177/variants.lex.adam/._header.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/small.sam7672984901629181300.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4243558295852653466.bed
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4243558295852653466.bed/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4243558295852653466.bed/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4243558295852653466.bed/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4243558295852653466.bed/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/765192138363729782
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/765192138363729782/bqsr1.vcf.bgz
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/765192138363729782/bqsr1.vcf.bgz/.part-r-00000.bgz.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/765192138363729782/bqsr1.vcf.bgz/.part-r-00001.bgz.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/765192138363729782/bqsr1.vcf.bgz/part-r-00000.bgz
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/765192138363729782/bqsr1.vcf.bgz/part-r-00003.bgz
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/765192138363729782/bqsr1.vcf.bgz/.part-r-00003.bgz.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/765192138363729782/bqsr1.vcf.bgz/part-r-00002.bgz
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/765192138363729782/bqsr1.vcf.bgz/.part-r-00002.bgz.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/765192138363729782/bqsr1.vcf.bgz/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/765192138363729782/bqsr1.vcf.bgz/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/765192138363729782/bqsr1.vcf.bgz/part-r-00001.bgz
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7331712970395729679
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3094072839204317187
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4665252740195614796.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4665252740195614796.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4665252740195614796.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4665252740195614796.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4665252740195614796.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4665252740195614796.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4665252740195614796.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4665252740195614796.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4665252740195614796.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4665252740195614796.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4665252740195614796.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4665252740195614796.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4665252740195614796.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4665252740195614796.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4665252740195614796.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2712389463851572771.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2712389463851572771.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2712389463851572771.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2712389463851572771.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2712389463851572771.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2712389463851572771.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2712389463851572771.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2712389463851572771.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2712389463851572771.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2712389463851572771.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2712389463851572771.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2712389463851572771.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2712389463851572771.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2712389463851572771.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2712389463851572771.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3148361444509854025
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6874554309635874062
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/unordered.sam7805293281413094524.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/536119892033590570
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/536119892033590570/out.cram_head
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/536119892033590570/out.cram
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/536119892033590570/.out.cram_head.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/536119892033590570/.out.cram.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/536119892033590570/out.cram_tail
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/536119892033590570/out.cram_tail/part-r-00003.cram
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/536119892033590570/out.cram_tail/.part-r-00000.cram.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/536119892033590570/out.cram_tail/.part-r-00002.cram.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/536119892033590570/out.cram_tail/.part-r-00003.cram.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/536119892033590570/out.cram_tail/part-r-00001.cram
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/536119892033590570/out.cram_tail/part-r-00002.cram
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/536119892033590570/out.cram_tail/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/536119892033590570/out.cram_tail/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/536119892033590570/out.cram_tail/.part-r-00001.cram.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/536119892033590570/out.cram_tail/part-r-00000.cram
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1236693372932930665.interval_list
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1236693372932930665.interval_list/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1236693372932930665.interval_list/.part-00002.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1236693372932930665.interval_list/part-00002
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1236693372932930665.interval_list/part-00003
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1236693372932930665.interval_list/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1236693372932930665.interval_list/.part-00001.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1236693372932930665.interval_list/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1236693372932930665.interval_list/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1236693372932930665.interval_list/.part-00003.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1236693372932930665.interval_list/part-00001
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7076635819416121545.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7076635819416121545.adam/_header
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7076635819416121545.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7076635819416121545.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7076635819416121545.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7076635819416121545.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7076635819416121545.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7076635819416121545.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7076635819416121545.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7076635819416121545.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7076635819416121545.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7076635819416121545.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7076635819416121545.adam/._header.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite881180420015940199fragments.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite881180420015940199fragments.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite881180420015940199fragments.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite881180420015940199fragments.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite881180420015940199fragments.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite881180420015940199fragments.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite881180420015940199fragments.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite881180420015940199fragments.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite881180420015940199fragments.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite881180420015940199fragments.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite881180420015940199fragments.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite881180420015940199fragments.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite881180420015940199fragments.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite881180420015940199fragments.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite881180420015940199fragments.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6385310111190422280.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6385310111190422280.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6385310111190422280.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6385310111190422280.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6385310111190422280.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6385310111190422280.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6385310111190422280.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6385310111190422280.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6385310111190422280.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6385310111190422280.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6385310111190422280.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6385310111190422280.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6385310111190422280.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6385310111190422280.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6385310111190422280.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1946615625136405112
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite413045272203356996.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite413045272203356996.adam/_header
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite413045272203356996.adam/part-00000-bcc2b441-815a-41e9-97a6-ae91e4f4bc72-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite413045272203356996.adam/.part-00000-bcc2b441-815a-41e9-97a6-ae91e4f4bc72-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite413045272203356996.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite413045272203356996.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite413045272203356996.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite413045272203356996.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite413045272203356996.adam/._header.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/random.vcf7465802365944638538.vcf
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite5797943671457776834.narrowPeak
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite5797943671457776834.narrowPeak/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite5797943671457776834.narrowPeak/.part-00002.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite5797943671457776834.narrowPeak/part-00002
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite5797943671457776834.narrowPeak/part-00003
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite5797943671457776834.narrowPeak/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite5797943671457776834.narrowPeak/.part-00001.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite5797943671457776834.narrowPeak/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite5797943671457776834.narrowPeak/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite5797943671457776834.narrowPeak/.part-00003.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite5797943671457776834.narrowPeak/part-00001
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2836458502253378726.bed
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2836458502253378726.bed/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2836458502253378726.bed/.part-00002.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2836458502253378726.bed/part-00002
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2836458502253378726.bed/part-00003
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2836458502253378726.bed/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2836458502253378726.bed/.part-00001.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2836458502253378726.bed/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2836458502253378726.bed/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2836458502253378726.bed/.part-00003.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2836458502253378726.bed/part-00001
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite55872804424299448
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/.FeatureDatasetFunctionsSuite2291225718877137597.narrowPeak.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6560301745209918608
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4155352093219085384
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1012741365612409896.bed
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1012741365612409896.bed/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1012741365612409896.bed/.part-00002.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1012741365612409896.bed/part-00002
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1012741365612409896.bed/part-00003
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1012741365612409896.bed/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1012741365612409896.bed/.part-00001.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1012741365612409896.bed/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1012741365612409896.bed/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1012741365612409896.bed/.part-00003.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1012741365612409896.bed/part-00001
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8528285880021178378.bed
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8528285880021178378.bed/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8528285880021178378.bed/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8528285880021178378.bed/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8528285880021178378.bed/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8950474985989293878.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8950474985989293878.adam/_header
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8950474985989293878.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8950474985989293878.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8950474985989293878.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8950474985989293878.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8950474985989293878.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8950474985989293878.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8950474985989293878.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8950474985989293878.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8950474985989293878.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8950474985989293878.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8950474985989293878.adam/._header.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2948956226287236744.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2948956226287236744.adam/_header
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2948956226287236744.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2948956226287236744.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2948956226287236744.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2948956226287236744.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2948956226287236744.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2948956226287236744.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2948956226287236744.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2948956226287236744.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2948956226287236744.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2948956226287236744.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2948956226287236744.adam/._header.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8892925965498646374.bed
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8892925965498646374.bed/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8892925965498646374.bed/.part-00002.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8892925965498646374.bed/part-00002
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8892925965498646374.bed/part-00003
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8892925965498646374.bed/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8892925965498646374.bed/.part-00001.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8892925965498646374.bed/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8892925965498646374.bed/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8892925965498646374.bed/.part-00003.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8892925965498646374.bed/part-00001
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8528285880021178378
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1694692137876921211
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite243146537727479319
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3148361444509854025.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3148361444509854025.adam/part-r-00001.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3148361444509854025.adam/.part-r-00002.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3148361444509854025.adam/_header
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3148361444509854025.adam/part-r-00002.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3148361444509854025.adam/part-r-00003.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3148361444509854025.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3148361444509854025.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3148361444509854025.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3148361444509854025.adam/_samples.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3148361444509854025.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3148361444509854025.adam/.part-r-00003.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3148361444509854025.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3148361444509854025.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3148361444509854025.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3148361444509854025.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3148361444509854025.adam/.part-r-00001.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3148361444509854025.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3148361444509854025.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3148361444509854025.adam/._header.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3148361444509854025.adam/._samples.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859993345-0
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859993345-0/test.fa
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859993345-0/test.fa/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859993345-0/test.fa/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859993345-0/test.fa/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859993345-0/test.fa/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/7731180663684039213
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/7731180663684039213/.test.fa.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/7731180663684039213/test.fa
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7668915898293642915reads12.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/chr20.250k.fa.gz7081061271800374883.250k.fa.gz
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/gencode.v7.annotation.trunc10.bed1362585052048761016.v7.annotation.trunc10.bed
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1046306480969115633.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1046306480969115633.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1046306480969115633.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1046306480969115633.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1046306480969115633.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1046306480969115633.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1046306480969115633.adam/part-00000-13f9c7a6-4bc1-48cd-a3cb-deedbc1a6b94-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1046306480969115633.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1046306480969115633.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1046306480969115633.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1046306480969115633.adam/.part-00000-13f9c7a6-4bc1-48cd-a3cb-deedbc1a6b94-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7124991513820604836
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite368455119476883848
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5460145835764301178
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/unordered.sam5010655231826753481.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2010053918277693517
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2010053918277693517/genotypes.lex.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2010053918277693517/genotypes.lex.adam/_header
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2010053918277693517/genotypes.lex.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2010053918277693517/genotypes.lex.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2010053918277693517/genotypes.lex.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2010053918277693517/genotypes.lex.adam/_samples.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2010053918277693517/genotypes.lex.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2010053918277693517/genotypes.lex.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2010053918277693517/genotypes.lex.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2010053918277693517/genotypes.lex.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2010053918277693517/genotypes.lex.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2010053918277693517/genotypes.lex.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2010053918277693517/genotypes.lex.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2010053918277693517/genotypes.lex.adam/._header.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2010053918277693517/genotypes.lex.adam/._samples.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4389020684896398498
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/5627745293777517943
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/5627745293777517943/ordered.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/5627745293777517943/.ordered.sam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6948645603107057581.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6948645603107057581.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6948645603107057581.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6948645603107057581.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6948645603107057581.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6948645603107057581.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6948645603107057581.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6948645603107057581.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6948645603107057581.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6948645603107057581.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6948645603107057581.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6948645603107057581.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6948645603107057581.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6948645603107057581.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6948645603107057581.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6716127820680210309
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5984974855101306499.bed
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5984974855101306499.bed/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5984974855101306499.bed/.part-00002.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5984974855101306499.bed/part-00002
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5984974855101306499.bed/part-00003
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5984974855101306499.bed/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5984974855101306499.bed/.part-00001.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5984974855101306499.bed/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5984974855101306499.bed/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5984974855101306499.bed/.part-00003.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5984974855101306499.bed/part-00001
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859993977-0
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859993977-0/test.fa
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859993977-0/test.fa/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859993977-0/test.fa/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859993977-0/test.fa/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859993977-0/test.fa/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3081570619033500454.bed
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3081570619033500454.bed/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3081570619033500454.bed/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3081570619033500454.bed/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3081570619033500454.bed/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3163150930613348871
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2501711592109678412
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2501711592109678412/artificial.cram
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2501711592109678412/.artificial.cram.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3156377247098739014
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859994586-0
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859994586-0/test.fa
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859994586-0/test.fa/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859994586-0/test.fa/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859994586-0/test.fa/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859994586-0/test.fa/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2953752786838689133
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2953752786838689133/.tag.sam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2953752786838689133/tag.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860262152-0
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860262152-0/contigs.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860262152-0/contigs.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860262152-0/contigs.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860262152-0/contigs.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860262152-0/contigs.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860262152-0/contigs.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860262152-0/contigs.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860262152-0/contigs.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860262152-0/contigs.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860262152-0/contigs.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860262152-0/contigs.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860262152-0/contigs.fa
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860262152-0/contigs.fa/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860262152-0/contigs.fa/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860262152-0/contigs.fa/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860262152-0/contigs.fa/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/5979906379276810856
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/5979906379276810856/ordered.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/5979906379276810856/.ordered.sam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2370767311937830884.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2370767311937830884.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2370767311937830884.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2370767311937830884.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2370767311937830884.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2370767311937830884.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2370767311937830884.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2370767311937830884.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2370767311937830884.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2370767311937830884.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2370767311937830884.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2370767311937830884.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2370767311937830884.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2370767311937830884.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2370767311937830884.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/random.vcf399273272782502160.vcf
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/.TempSuite7331712970395729679.bam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2430472374514365445
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7956410616718491442
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7827571126475862472.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7827571126475862472.sam/part-r-00000.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7827571126475862472.sam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7827571126475862472.sam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7827571126475862472.sam/.part-r-00000.sam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/unordered.sam5822992280421210982.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite122005777026667013
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite7628309428910034086.bed
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite7628309428910034086.bed/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite7628309428910034086.bed/.part-00002.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite7628309428910034086.bed/part-00002
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite7628309428910034086.bed/part-00003
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite7628309428910034086.bed/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite7628309428910034086.bed/.part-00001.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite7628309428910034086.bed/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite7628309428910034086.bed/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite7628309428910034086.bed/.part-00003.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite7628309428910034086.bed/part-00001
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite4939417664859293547
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6874554309635874062.bed
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6874554309635874062.bed/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6874554309635874062.bed/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6874554309635874062.bed/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6874554309635874062.bed/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3094072839204317187.gff3
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3094072839204317187.gff3/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3094072839204317187.gff3/.part-00002.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3094072839204317187.gff3/part-00002
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3094072839204317187.gff3/part-00003
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3094072839204317187.gff3/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3094072839204317187.gff3/.part-00001.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3094072839204317187.gff3/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3094072839204317187.gff3/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3094072839204317187.gff3/.part-00003.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3094072839204317187.gff3/part-00001
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/8078355343916709001
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/8078355343916709001/unordered.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/8078355343916709001/.unordered.sam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1052221159530818471
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8710857844076411340.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8710857844076411340.adam/_header
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8710857844076411340.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8710857844076411340.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8710857844076411340.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8710857844076411340.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8710857844076411340.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8710857844076411340.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8710857844076411340.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8710857844076411340.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8710857844076411340.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8710857844076411340.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8710857844076411340.adam/._header.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7432355653545219126
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1963514925199034921.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1963514925199034921.adam/.part-00000-26dd613f-ffe5-491a-ae4a-7e44d00e3065-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1963514925199034921.adam/_header
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1963514925199034921.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1963514925199034921.adam/_samples.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1963514925199034921.adam/part-00000-26dd613f-ffe5-491a-ae4a-7e44d00e3065-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1963514925199034921.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1963514925199034921.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1963514925199034921.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1963514925199034921.adam/._header.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1963514925199034921.adam/._samples.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8560804825500516614
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite6169772460514909935.gtf
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite6169772460514909935.gtf/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite6169772460514909935.gtf/.part-00002.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite6169772460514909935.gtf/part-00002
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite6169772460514909935.gtf/part-00003
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite6169772460514909935.gtf/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite6169772460514909935.gtf/.part-00001.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite6169772460514909935.gtf/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite6169772460514909935.gtf/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite6169772460514909935.gtf/.part-00003.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite6169772460514909935.gtf/part-00001
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/bqsr1.sam1984842141510524558.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3057523005605485146
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2293602313390110822
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3151554831673345601.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3151554831673345601.adam/part-r-00001.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3151554831673345601.adam/.part-r-00002.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3151554831673345601.adam/part-r-00002.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3151554831673345601.adam/part-r-00003.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3151554831673345601.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3151554831673345601.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3151554831673345601.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3151554831673345601.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3151554831673345601.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3151554831673345601.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3151554831673345601.adam/.part-r-00003.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3151554831673345601.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3151554831673345601.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3151554831673345601.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3151554831673345601.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3151554831673345601.adam/.part-r-00001.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3151554831673345601.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3151554831673345601.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3151554831673345601.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3151554831673345601.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/bqsr12273464368787877981
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/bqsr12273464368787877981/bqsr1.bam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/bqsr12273464368787877981/.bqsr1.bam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2470951895552935953
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4593515456697560054.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4593515456697560054.sam/part-r-00000.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4593515456697560054.sam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4593515456697560054.sam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4593515456697560054.sam/.part-r-00000.sam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5812481832202155341_1.fq
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7217901352964602263.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7217901352964602263.adam/_header
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7217901352964602263.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7217901352964602263.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7217901352964602263.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7217901352964602263.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7217901352964602263.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7217901352964602263.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7217901352964602263.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7217901352964602263.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7217901352964602263.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7217901352964602263.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7217901352964602263.adam/._header.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7253882195481939233.bed
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7253882195481939233.bed/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7253882195481939233.bed/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7253882195481939233.bed/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7253882195481939233.bed/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/adam-cli.TransformFeaturesSuite6355523158116887257.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/adam-cli.TransformFeaturesSuite6355523158116887257.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/adam-cli.TransformFeaturesSuite6355523158116887257.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/adam-cli.TransformFeaturesSuite6355523158116887257.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/adam-cli.TransformFeaturesSuite6355523158116887257.adam/_samples.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/adam-cli.TransformFeaturesSuite6355523158116887257.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/adam-cli.TransformFeaturesSuite6355523158116887257.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/adam-cli.TransformFeaturesSuite6355523158116887257.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/adam-cli.TransformFeaturesSuite6355523158116887257.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/adam-cli.TransformFeaturesSuite6355523158116887257.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/adam-cli.TransformFeaturesSuite6355523158116887257.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/adam-cli.TransformFeaturesSuite6355523158116887257.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/adam-cli.TransformFeaturesSuite6355523158116887257.adam/._samples.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3292467852248581908
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3292467852248581908/.out.bam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3292467852248581908/out.bam_head
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3292467852248581908/.out.bam_head.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3292467852248581908/out.bam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3292467852248581908/out.bam_tail
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3292467852248581908/out.bam_tail/.part-r-00001.bam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3292467852248581908/out.bam_tail/.part-r-00000.bam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3292467852248581908/out.bam_tail/part-r-00002.bam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3292467852248581908/out.bam_tail/part-r-00000.bam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3292467852248581908/out.bam_tail/part-r-00003.bam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3292467852248581908/out.bam_tail/.part-r-00003.bam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3292467852248581908/out.bam_tail/.part-r-00002.bam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3292467852248581908/out.bam_tail/part-r-00001.bam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3292467852248581908/out.bam_tail/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3292467852248581908/out.bam_tail/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8979169816131237534
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6718993637611323209.bed
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6718993637611323209.bed/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6718993637611323209.bed/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6718993637611323209.bed/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6718993637611323209.bed/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/ordered.sam4734119163964415544.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2658672520655123097.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2658672520655123097.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2658672520655123097.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2658672520655123097.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2658672520655123097.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2658672520655123097.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2658672520655123097.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2658672520655123097.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2658672520655123097.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2658672520655123097.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2658672520655123097.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2658672520655123097.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2658672520655123097.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2658672520655123097.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2658672520655123097.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6948645603107057581
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2254868778434424926
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5480753179306858783.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5480753179306858783.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5480753179306858783.adam/part-00000-2948b44d-9a1e-4d1c-9655-1273f748fad5-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5480753179306858783.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5480753179306858783.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5480753179306858783.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5480753179306858783.adam/.part-00000-2948b44d-9a1e-4d1c-9655-1273f748fad5-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5480753179306858783.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5480753179306858783.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5480753179306858783.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5480753179306858783.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite881180420015940199
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/ordered.sam7594716789649167246.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/unordered.sam2267133972192019321.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4410840068830829508
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4410840068830829508/variants.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4410840068830829508/variants.adam/_header
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4410840068830829508/variants.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4410840068830829508/variants.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4410840068830829508/variants.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4410840068830829508/variants.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4410840068830829508/variants.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4410840068830829508/variants.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4410840068830829508/variants.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4410840068830829508/variants.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4410840068830829508/variants.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4410840068830829508/variants.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4410840068830829508/variants.adam/._header.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC5450779577508661336
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC5450779577508661336/testRdd.contig.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC5450779577508661336/testRdd.contig.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC5450779577508661336/testRdd.contig.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC5450779577508661336/testRdd.contig.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC5450779577508661336/testRdd.contig.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC5450779577508661336/testRdd.contig.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC5450779577508661336/testRdd.contig.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC5450779577508661336/testRdd.contig.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC5450779577508661336/testRdd.contig.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC5450779577508661336/testRdd.contig.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC5450779577508661336/testRdd.contig.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/sample1.queryname.sam4374545713633023110.queryname.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite520680730185341195reads12.sam_2
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7774947778234488111.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7774947778234488111.sam/part-r-00000.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7774947778234488111.sam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7774947778234488111.sam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7774947778234488111.sam/.part-r-00000.sam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8976182057958946570
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3858221702785667205
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859129296-0
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859129296-0/test.gvcf.vcf
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859129296-0/.test.gvcf.vcf.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite8119078151201875972
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5548833128523592219.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5548833128523592219.adam/_header
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5548833128523592219.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5548833128523592219.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5548833128523592219.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5548833128523592219.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5548833128523592219.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5548833128523592219.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5548833128523592219.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5548833128523592219.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5548833128523592219.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5548833128523592219.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5548833128523592219.adam/._header.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite492592477759155000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5634299955383704430.bed
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5634299955383704430.bed/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5634299955383704430.bed/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5634299955383704430.bed/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5634299955383704430.bed/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7138922044159286761
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1924425233727981465.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1924425233727981465.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1924425233727981465.adam/.part-00000-cb8cfa56-c516-4fa9-b6ac-ce4982981b01-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1924425233727981465.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1924425233727981465.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1924425233727981465.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1924425233727981465.adam/part-00000-cb8cfa56-c516-4fa9-b6ac-ce4982981b01-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1195252238105702395
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite185804456881528727
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4922578877098411442
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7078473477728331413
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite158300069811781042
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5630305916614475435.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5630305916614475435.adam/_header
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5630305916614475435.adam/.part-00000-1270767d-2963-4dc5-a032-7e100582fd13-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5630305916614475435.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5630305916614475435.adam/_samples.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5630305916614475435.adam/part-00000-1270767d-2963-4dc5-a032-7e100582fd13-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5630305916614475435.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5630305916614475435.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5630305916614475435.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5630305916614475435.adam/._header.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5630305916614475435.adam/._samples.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2861561881066318217
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2861561881066318217/unordered.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2861561881066318217/.unordered.sam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6065547440078820397
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7124991513820604836.bed
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7124991513820604836.bed/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7124991513820604836.bed/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7124991513820604836.bed/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7124991513820604836.bed/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4842652718463068879
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4842652718463068879/test2.fa
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4842652718463068879/test2.fa/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4842652718463068879/test2.fa/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4842652718463068879/test2.fa/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4842652718463068879/test2.fa/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2646655364338048879.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2646655364338048879.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2646655364338048879.adam/.part-00002-04485e2a-d1cd-4792-8bb7-e6d643f3803b-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2646655364338048879.adam/part-00000-04485e2a-d1cd-4792-8bb7-e6d643f3803b-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2646655364338048879.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2646655364338048879.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2646655364338048879.adam/.part-00000-04485e2a-d1cd-4792-8bb7-e6d643f3803b-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2646655364338048879.adam/part-00002-04485e2a-d1cd-4792-8bb7-e6d643f3803b-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2646655364338048879.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2646655364338048879.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2646655364338048879.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2646655364338048879.adam/part-00001-04485e2a-d1cd-4792-8bb7-e6d643f3803b-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2646655364338048879.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2646655364338048879.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2646655364338048879.adam/.part-00001-04485e2a-d1cd-4792-8bb7-e6d643f3803b-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6608627145311071668.fq
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6608627145311071668.fq/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6608627145311071668.fq/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6608627145311071668.fq/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6608627145311071668.fq/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/reads125963094276686575084
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/reads125963094276686575084/reads12.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/reads125963094276686575084/reads12.sam/part-r-00000.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/reads125963094276686575084/reads12.sam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/reads125963094276686575084/reads12.sam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/reads125963094276686575084/reads12.sam/.part-r-00000.sam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite9080959727826653500.gtf
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4640527595657459991
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4640527595657459991/predicate.2.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4640527595657459991/predicate.2.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4640527595657459991/predicate.2.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4640527595657459991/predicate.2.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4640527595657459991/predicate.2.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4640527595657459991/predicate.2.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4640527595657459991/predicate.2.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4640527595657459991/predicate.2.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4640527595657459991/predicate.2.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4640527595657459991/predicate.2.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4640527595657459991/predicate.2.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4640527595657459991/predicate.2.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4640527595657459991/predicate.2.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4640527595657459991/predicate.2.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4640527595657459991/predicate.2.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1664207978267251511
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3969485477984514378.narrowPeak
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3969485477984514378.narrowPeak/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3969485477984514378.narrowPeak/.part-00002.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3969485477984514378.narrowPeak/part-00002
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3969485477984514378.narrowPeak/part-00003
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3969485477984514378.narrowPeak/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3969485477984514378.narrowPeak/.part-00001.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3969485477984514378.narrowPeak/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3969485477984514378.narrowPeak/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3969485477984514378.narrowPeak/.part-00003.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3969485477984514378.narrowPeak/part-00001
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5630305916614475435
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3511882869860431396
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3511882869860431396/artificial.cram
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3511882869860431396/.artificial.cram.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC6319348104492296071
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC6319348104492296071/testRdd.fragment.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC6319348104492296071/testRdd.fragment.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC6319348104492296071/testRdd.fragment.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC6319348104492296071/testRdd.fragment.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC6319348104492296071/testRdd.fragment.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC6319348104492296071/testRdd.fragment.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC6319348104492296071/testRdd.fragment.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC6319348104492296071/testRdd.fragment.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC6319348104492296071/testRdd.fragment.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC6319348104492296071/testRdd.fragment.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC6319348104492296071/testRdd.fragment.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC6319348104492296071/testRdd.fragment.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC6319348104492296071/testRdd.fragment.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC6319348104492296071/testRdd.fragment.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC6319348104492296071/testRdd.fragment.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/sorted-variants.vcf7901109487666061713.vcf
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/5210779071669348850
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/5210779071669348850/unordered.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/5210779071669348850/unordered.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/5210779071669348850/unordered.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/5210779071669348850/unordered.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/5210779071669348850/unordered.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/5210779071669348850/unordered.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/5210779071669348850/unordered.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/5210779071669348850/unordered.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/5210779071669348850/unordered.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/5210779071669348850/unordered.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/5210779071669348850/unordered.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/5210779071669348850/unordered.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/5210779071669348850/unordered.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/5210779071669348850/unordered.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/5210779071669348850/unordered.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite209978853512766658.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite209978853512766658.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite209978853512766658.adam/part-00000-dd21a9b9-c2e9-441a-bb58-df5d0644281c-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite209978853512766658.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite209978853512766658.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite209978853512766658.adam/.part-00000-dd21a9b9-c2e9-441a-bb58-df5d0644281c-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite209978853512766658.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite209978853512766658.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite209978853512766658.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite209978853512766658.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite209978853512766658.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6777014106283394420
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1308091506190461053.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1308091506190461053.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1308091506190461053.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1308091506190461053.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1308091506190461053.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1308091506190461053.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1308091506190461053.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1308091506190461053.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1308091506190461053.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1308091506190461053.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1308091506190461053.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1308091506190461053.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1308091506190461053.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1308091506190461053.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1308091506190461053.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859995204-0
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859995204-0/test.fa
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859995204-0/test.fa/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859995204-0/test.fa/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859995204-0/test.fa/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859995204-0/test.fa/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3877742394132266338.interval_list
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3877742394132266338.interval_list/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3877742394132266338.interval_list/.part-00002.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3877742394132266338.interval_list/part-00002
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3877742394132266338.interval_list/part-00003
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3877742394132266338.interval_list/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3877742394132266338.interval_list/.part-00001.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3877742394132266338.interval_list/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3877742394132266338.interval_list/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3877742394132266338.interval_list/.part-00003.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite3877742394132266338.interval_list/part-00001
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2658672520655123097
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC8623538023418535730
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC8623538023418535730/testRdd.contig.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC8623538023418535730/testRdd.contig.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC8623538023418535730/testRdd.contig.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC8623538023418535730/testRdd.contig.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC8623538023418535730/testRdd.contig.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC8623538023418535730/testRdd.contig.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC8623538023418535730/testRdd.contig.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC8623538023418535730/testRdd.contig.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC8623538023418535730/testRdd.contig.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC8623538023418535730/testRdd.contig.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC8623538023418535730/testRdd.contig.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3027982800651559052.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3027982800651559052.adam/part-00002-13dd1d3c-6667-4317-ace3-7f74ddc98e99-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3027982800651559052.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3027982800651559052.adam/part-00000-13dd1d3c-6667-4317-ace3-7f74ddc98e99-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3027982800651559052.adam/.part-00002-13dd1d3c-6667-4317-ace3-7f74ddc98e99-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3027982800651559052.adam/part-00001-13dd1d3c-6667-4317-ace3-7f74ddc98e99-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3027982800651559052.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3027982800651559052.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3027982800651559052.adam/.part-00000-13dd1d3c-6667-4317-ace3-7f74ddc98e99-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3027982800651559052.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3027982800651559052.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3027982800651559052.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3027982800651559052.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3027982800651559052.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3027982800651559052.adam/.part-00001-13dd1d3c-6667-4317-ace3-7f74ddc98e99-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2902487456986908427
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite7867901034212934466
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite9180476270404545994
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1787075168584215240.interval_list
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1787075168584215240.interval_list/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1787075168584215240.interval_list/.part-00002.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1787075168584215240.interval_list/part-00002
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1787075168584215240.interval_list/part-00003
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1787075168584215240.interval_list/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1787075168584215240.interval_list/.part-00001.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1787075168584215240.interval_list/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1787075168584215240.interval_list/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1787075168584215240.interval_list/.part-00003.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1787075168584215240.interval_list/part-00001
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5139450207015018.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5139450207015018.adam/_header
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5139450207015018.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5139450207015018.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5139450207015018.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5139450207015018.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5139450207015018.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5139450207015018.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5139450207015018.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5139450207015018.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5139450207015018.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5139450207015018.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5139450207015018.adam/._header.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3480247447146420946.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3480247447146420946.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3480247447146420946.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3480247447146420946.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3480247447146420946.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3480247447146420946.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3480247447146420946.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3480247447146420946.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3480247447146420946.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3480247447146420946.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3480247447146420946.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3480247447146420946.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3480247447146420946.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3480247447146420946.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3480247447146420946.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7707177305322426245
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite4939417664859293547.bed
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite4939417664859293547.bed/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite4939417664859293547.bed/.part-00002.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite4939417664859293547.bed/part-00002
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite4939417664859293547.bed/part-00003
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite4939417664859293547.bed/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite4939417664859293547.bed/.part-00001.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite4939417664859293547.bed/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite4939417664859293547.bed/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite4939417664859293547.bed/.part-00003.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite4939417664859293547.bed/part-00001
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite5797943671457776834
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1291218321190428754
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7462432046882076391
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4329949106064921840
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2663346917911458449
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1946615625136405112.interval_list
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1946615625136405112.interval_list/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1946615625136405112.interval_list/.part-00002.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1946615625136405112.interval_list/part-00002
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1946615625136405112.interval_list/part-00003
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1946615625136405112.interval_list/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1946615625136405112.interval_list/.part-00001.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1946615625136405112.interval_list/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1946615625136405112.interval_list/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1946615625136405112.interval_list/.part-00003.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1946615625136405112.interval_list/part-00001
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1728257879157787631
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1728257879157787631/out.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1728257879157787631/.out.sam_head.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1728257879157787631/out.sam_head
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1728257879157787631/.out.sam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1728257879157787631/out.sam_tail
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1728257879157787631/out.sam_tail/.part-r-00002.sam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1728257879157787631/out.sam_tail/part-r-00000.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1728257879157787631/out.sam_tail/part-r-00002.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1728257879157787631/out.sam_tail/part-r-00003.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1728257879157787631/out.sam_tail/.part-r-00001.sam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1728257879157787631/out.sam_tail/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1728257879157787631/out.sam_tail/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1728257879157787631/out.sam_tail/part-r-00001.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1728257879157787631/out.sam_tail/.part-r-00003.sam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1728257879157787631/out.sam_tail/.part-r-00000.sam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859433972-0
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859433972-0/test.fa
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859433972-0/test.fa/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859433972-0/test.fa/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859433972-0/test.fa/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859433972-0/test.fa/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/.FeatureDatasetFunctionsSuite7483562977669695454.bed.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite9156853639527803826
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8009545217193484755
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1190858606613948696
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8634119310302731688.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8634119310302731688.adam/part-r-00001.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8634119310302731688.adam/.part-r-00002.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8634119310302731688.adam/part-r-00002.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8634119310302731688.adam/part-r-00003.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8634119310302731688.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8634119310302731688.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8634119310302731688.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8634119310302731688.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8634119310302731688.adam/.part-r-00003.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8634119310302731688.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8634119310302731688.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8634119310302731688.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8634119310302731688.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8634119310302731688.adam/.part-r-00001.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8634119310302731688.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8634119310302731688.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/8348382600878063023
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/8348382600878063023/unordered.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/8348382600878063023/.unordered.sam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite738806100898496967.narrowPeak
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite738806100898496967.narrowPeak/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite738806100898496967.narrowPeak/.part-00002.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite738806100898496967.narrowPeak/part-00002
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite738806100898496967.narrowPeak/part-00003
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite738806100898496967.narrowPeak/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite738806100898496967.narrowPeak/.part-00001.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite738806100898496967.narrowPeak/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite738806100898496967.narrowPeak/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite738806100898496967.narrowPeak/.part-00003.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite738806100898496967.narrowPeak/part-00001
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4862924871320263916
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4862924871320263916/predicate.1.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4862924871320263916/predicate.1.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4862924871320263916/predicate.1.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4862924871320263916/predicate.1.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4862924871320263916/predicate.1.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4862924871320263916/predicate.1.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4862924871320263916/predicate.1.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4862924871320263916/predicate.1.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4862924871320263916/predicate.1.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4862924871320263916/predicate.1.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4862924871320263916/predicate.1.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4862924871320263916/predicate.1.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4862924871320263916/predicate.1.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4862924871320263916/predicate.1.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4862924871320263916/predicate.1.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/chr20.250k.fa.gz7326987121500257677.250k.fa.gz
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6780393673378368849
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/.TempSuite8566501295837367830.fq.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4556616692193353402
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4437775552196234883
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6475491279741851383
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/946401316523824461
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/946401316523824461/artificial.cram
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/946401316523824461/.artificial.cram.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite784126699312260556.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite784126699312260556.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite784126699312260556.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite784126699312260556.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite784126699312260556.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite784126699312260556.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite784126699312260556.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite784126699312260556.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite784126699312260556.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite784126699312260556.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite784126699312260556.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite784126699312260556.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite784126699312260556.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite784126699312260556.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite784126699312260556.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/small.vcf7740489747951389729.vcf
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1392534500163517808
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1473314135909062842.bed
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1473314135909062842.bed/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1473314135909062842.bed/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1473314135909062842.bed/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1473314135909062842.bed/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1176303993692337325
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4971960969705064210.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4971960969705064210.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4971960969705064210.adam/_samples.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4971960969705064210.adam/._partitionedByStartPos.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4971960969705064210.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4971960969705064210.adam/_partitionedByStartPos
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4971960969705064210.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4971960969705064210.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4971960969705064210.adam/referenceName=1
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4971960969705064210.adam/referenceName=1/positionBin=240
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4971960969705064210.adam/referenceName=1/positionBin=240/part-00002-8ceb39e5-0119-4a64-85db-833e3c6f97f9.c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4971960969705064210.adam/referenceName=1/positionBin=240/.part-00002-8ceb39e5-0119-4a64-85db-833e3c6f97f9.c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4971960969705064210.adam/referenceName=1/positionBin=14
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4971960969705064210.adam/referenceName=1/positionBin=14/.part-00000-8ceb39e5-0119-4a64-85db-833e3c6f97f9.c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4971960969705064210.adam/referenceName=1/positionBin=14/part-00000-8ceb39e5-0119-4a64-85db-833e3c6f97f9.c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4971960969705064210.adam/referenceName=1/positionBin=169
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4971960969705064210.adam/referenceName=1/positionBin=169/.part-00001-8ceb39e5-0119-4a64-85db-833e3c6f97f9.c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4971960969705064210.adam/referenceName=1/positionBin=169/part-00001-8ceb39e5-0119-4a64-85db-833e3c6f97f9.c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4971960969705064210.adam/referenceName=1/positionBin=0
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4971960969705064210.adam/referenceName=1/positionBin=0/.part-00000-8ceb39e5-0119-4a64-85db-833e3c6f97f9.c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4971960969705064210.adam/referenceName=1/positionBin=0/part-00000-8ceb39e5-0119-4a64-85db-833e3c6f97f9.c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4971960969705064210.adam/._samples.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2507281181985615817
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/reads127006813207867002266
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/reads127006813207867002266/reads12.fq
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/reads127006813207867002266/reads12.fq/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/reads127006813207867002266/reads12.fq/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/reads127006813207867002266/reads12.fq/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/reads127006813207867002266/reads12.fq/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3198571885829669387.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3198571885829669387.adam/_header
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3198571885829669387.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3198571885829669387.adam/_samples.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3198571885829669387.adam/._partitionedByStartPos.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3198571885829669387.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3198571885829669387.adam/_partitionedByStartPos
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3198571885829669387.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3198571885829669387.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3198571885829669387.adam/referenceName=1
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3198571885829669387.adam/referenceName=1/positionBin=0
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3198571885829669387.adam/referenceName=1/positionBin=0/part-00000-96fce194-0fbb-47fa-adc7-ae45a379398e.c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3198571885829669387.adam/referenceName=1/positionBin=0/.part-00000-96fce194-0fbb-47fa-adc7-ae45a379398e.c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3198571885829669387.adam/._header.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3198571885829669387.adam/._samples.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/7970620683256244411
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/7970620683256244411/.sorted.lex.vcf.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/7970620683256244411/sorted.lex.vcf
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7974902303987798689.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7974902303987798689.adam/_header
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7974902303987798689.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7974902303987798689.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7974902303987798689.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7974902303987798689.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7974902303987798689.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7974902303987798689.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7974902303987798689.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7974902303987798689.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7974902303987798689.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7974902303987798689.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7974902303987798689.adam/._header.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2569370399936740158
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4556616692193353402.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4556616692193353402.adam/part-00000-f21c662a-cc4a-4ad0-9f72-45f8d40342ac-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4556616692193353402.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4556616692193353402.adam/.part-00000-f21c662a-cc4a-4ad0-9f72-45f8d40342ac-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4556616692193353402.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4556616692193353402.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4556616692193353402.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4556616692193353402.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4556616692193353402.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4556616692193353402.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4556616692193353402.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/small.sam5246793174833757006.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5701785018092993947
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3362207632841949336.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3362207632841949336.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3362207632841949336.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3362207632841949336.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3362207632841949336.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3362207632841949336.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3362207632841949336.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3362207632841949336.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3362207632841949336.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3362207632841949336.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3362207632841949336.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3362207632841949336.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3362207632841949336.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3362207632841949336.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3362207632841949336.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2827796996979387276
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5814910143084326566.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5814910143084326566.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5814910143084326566.adam/_samples.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5814910143084326566.adam/._partitionedByStartPos.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5814910143084326566.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5814910143084326566.adam/_partitionedByStartPos
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5814910143084326566.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5814910143084326566.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5814910143084326566.adam/referenceName=1
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5814910143084326566.adam/referenceName=1/positionBin=240
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5814910143084326566.adam/referenceName=1/positionBin=240/part-00002-e423b21b-46f2-4483-a51d-1628835b6603.c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5814910143084326566.adam/referenceName=1/positionBin=240/.part-00002-e423b21b-46f2-4483-a51d-1628835b6603.c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5814910143084326566.adam/referenceName=1/positionBin=14
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5814910143084326566.adam/referenceName=1/positionBin=14/.part-00000-e423b21b-46f2-4483-a51d-1628835b6603.c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5814910143084326566.adam/referenceName=1/positionBin=14/part-00000-e423b21b-46f2-4483-a51d-1628835b6603.c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5814910143084326566.adam/referenceName=1/positionBin=169
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5814910143084326566.adam/referenceName=1/positionBin=169/.part-00001-e423b21b-46f2-4483-a51d-1628835b6603.c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5814910143084326566.adam/referenceName=1/positionBin=169/part-00001-e423b21b-46f2-4483-a51d-1628835b6603.c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5814910143084326566.adam/referenceName=1/positionBin=0
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5814910143084326566.adam/referenceName=1/positionBin=0/.part-00000-e423b21b-46f2-4483-a51d-1628835b6603.c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5814910143084326566.adam/referenceName=1/positionBin=0/part-00000-e423b21b-46f2-4483-a51d-1628835b6603.c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5814910143084326566.adam/._samples.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/808703482325767770
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/808703482325767770/ctg.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/808703482325767770/ctg.adam/.part-00000-e8204440-cbf1-498b-9931-fbf045e7a966-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/808703482325767770/ctg.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/808703482325767770/ctg.adam/part-00000-e8204440-cbf1-498b-9931-fbf045e7a966-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/808703482325767770/ctg.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/808703482325767770/ctg.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/808703482325767770/ctg.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1306728669153135515
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite55872804424299448.gff3
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite55872804424299448.gff3/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite55872804424299448.gff3/.part-00002.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite55872804424299448.gff3/part-00002
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite55872804424299448.gff3/part-00003
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite55872804424299448.gff3/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite55872804424299448.gff3/.part-00001.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite55872804424299448.gff3/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite55872804424299448.gff3/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite55872804424299448.gff3/.part-00003.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite55872804424299448.gff3/part-00001
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1963514925199034921
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/reads5363648177662284372
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/reads5363648177662284372/reads1.fq
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/reads5363648177662284372/reads1.fq/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/reads5363648177662284372/reads1.fq/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/reads5363648177662284372/reads1.fq/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/reads5363648177662284372/reads1.fq/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/reads5363648177662284372/reads2.fq
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/reads5363648177662284372/reads2.fq/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/reads5363648177662284372/reads2.fq/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/reads5363648177662284372/reads2.fq/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/reads5363648177662284372/reads2.fq/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/.TempSuite2693339472216575189_2.fq.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8560804825500516614.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8560804825500516614.adam/.part-00000-4de1afae-7748-41e6-a6e3-37e49ef81cae-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8560804825500516614.adam/part-00000-4de1afae-7748-41e6-a6e3-37e49ef81cae-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8560804825500516614.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8560804825500516614.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8560804825500516614.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8560804825500516614.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8560804825500516614.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8560804825500516614.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8560804825500516614.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8560804825500516614.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4862549506718656371
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4312671923215660202.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4312671923215660202.adam/.part-00000-474c0b04-1887-40b2-9e59-b386dedc9ceb-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4312671923215660202.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4312671923215660202.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4312671923215660202.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4312671923215660202.adam/part-00000-474c0b04-1887-40b2-9e59-b386dedc9ceb-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4312671923215660202.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4312671923215660202.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4312671923215660202.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4312671923215660202.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4312671923215660202.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859433311-0
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859433311-0/test.fa
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859433311-0/test.fa/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859433311-0/test.fa/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859433311-0/test.fa/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859433311-0/test.fa/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859688972-0
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859688972-0/test_single.vcf
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859688972-0/.test_single.vcf.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859688972-0/test.vcf
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859688972-0/test.vcf/.part-r-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859688972-0/test.vcf/part-r-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859688972-0/test.vcf/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557859688972-0/test.vcf/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6683098202909065257
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7866890253622320963
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite209978853512766658
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5814878995907851331
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1665713592196542875
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2081905680628404870
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2081905680628404870/genotypes.nested-annotations.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2081905680628404870/genotypes.nested-annotations.adam/_header
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2081905680628404870/genotypes.nested-annotations.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2081905680628404870/genotypes.nested-annotations.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2081905680628404870/genotypes.nested-annotations.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2081905680628404870/genotypes.nested-annotations.adam/_samples.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2081905680628404870/genotypes.nested-annotations.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2081905680628404870/genotypes.nested-annotations.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2081905680628404870/genotypes.nested-annotations.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2081905680628404870/genotypes.nested-annotations.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2081905680628404870/genotypes.nested-annotations.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2081905680628404870/genotypes.nested-annotations.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2081905680628404870/genotypes.nested-annotations.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2081905680628404870/genotypes.nested-annotations.adam/._header.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2081905680628404870/genotypes.nested-annotations.adam/._samples.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4672883621334288780
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4672883621334288780/test2.fa
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4672883621334288780/test2.fa/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4672883621334288780/test2.fa/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4672883621334288780/test2.fa/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/4672883621334288780/test2.fa/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1308091506190461053
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8067741458429642522.bed
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8067741458429642522.bed/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8067741458429642522.bed/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8067741458429642522.bed/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8067741458429642522.bed/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6560301745209918608.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6560301745209918608.adam/_header
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6560301745209918608.adam/.part-00001-15628d8a-bcab-499f-9429-a12ebcc4c1d9-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6560301745209918608.adam/part-00002-15628d8a-bcab-499f-9429-a12ebcc4c1d9-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6560301745209918608.adam/.part-00002-15628d8a-bcab-499f-9429-a12ebcc4c1d9-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6560301745209918608.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6560301745209918608.adam/part-00001-15628d8a-bcab-499f-9429-a12ebcc4c1d9-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6560301745209918608.adam/_samples.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6560301745209918608.adam/part-00000-15628d8a-bcab-499f-9429-a12ebcc4c1d9-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6560301745209918608.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6560301745209918608.adam/.part-00000-15628d8a-bcab-499f-9429-a12ebcc4c1d9-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6560301745209918608.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6560301745209918608.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6560301745209918608.adam/._header.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6560301745209918608.adam/._samples.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite91791154806842967.gtf
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite91791154806842967.gtf/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite91791154806842967.gtf/.part-00002.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite91791154806842967.gtf/part-00002
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite91791154806842967.gtf/part-00003
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite91791154806842967.gtf/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite91791154806842967.gtf/.part-00001.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite91791154806842967.gtf/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite91791154806842967.gtf/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite91791154806842967.gtf/.part-00003.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite91791154806842967.gtf/part-00001
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7668915898293642915reads12.sam_2
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6456398354070822860
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3878104028412207135
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1544202722261575817
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/8022347071881845948
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/8022347071881845948/ctg.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/8022347071881845948/ctg.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/8022347071881845948/ctg.adam/referenceName=HLA-DQB1%2A05%3A01%3A01%3A02
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/8022347071881845948/ctg.adam/referenceName=HLA-DQB1%2A05%3A01%3A01%3A02/positionBin=0
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/8022347071881845948/ctg.adam/referenceName=HLA-DQB1%2A05%3A01%3A01%3A02/positionBin=0/.part-00000-f696199f-c1c0-40cd-8d34-d43bebce089c.c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/8022347071881845948/ctg.adam/referenceName=HLA-DQB1%2A05%3A01%3A01%3A02/positionBin=0/part-00000-f696199f-c1c0-40cd-8d34-d43bebce089c.c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/8022347071881845948/ctg.adam/._partitionedByStartPos.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/8022347071881845948/ctg.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/8022347071881845948/ctg.adam/_partitionedByStartPos
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/8022347071881845948/ctg.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/8022347071881845948/ctg.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5927524137104651004
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite7483562977669695454.bed
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/unordered.sam2498233473035560893.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1354913548847206509
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4971960969705064210
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1261755222164969453.2.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1261755222164969453.2.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1261755222164969453.2.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1261755222164969453.2.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1261755222164969453.2.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1261755222164969453.2.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1261755222164969453.2.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1261755222164969453.2.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1261755222164969453.2.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1261755222164969453.2.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1261755222164969453.2.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1261755222164969453.2.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1261755222164969453.2.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1261755222164969453.2.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1261755222164969453.2.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1547750533837601563.bam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1547750533837601563.bam/.part-r-00000.bam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1547750533837601563.bam/part-r-00000.bam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1547750533837601563.bam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1547750533837601563.bam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1556478776622627100
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1046306480969115633
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5852140616873209704
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite331918114272320880.bed
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite331918114272320880.bed/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite331918114272320880.bed/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite331918114272320880.bed/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite331918114272320880.bed/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2599654756165581597
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2599654756165581597/variants.lex.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2599654756165581597/variants.lex.adam/_header
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2599654756165581597/variants.lex.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2599654756165581597/variants.lex.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2599654756165581597/variants.lex.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2599654756165581597/variants.lex.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2599654756165581597/variants.lex.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2599654756165581597/variants.lex.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2599654756165581597/variants.lex.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2599654756165581597/variants.lex.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2599654756165581597/variants.lex.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2599654756165581597/variants.lex.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2599654756165581597/variants.lex.adam/._header.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6465193822871097458.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6465193822871097458.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6465193822871097458.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6465193822871097458.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6465193822871097458.adam/.part-00000-8158bd50-85aa-47fa-bf79-24bd23e4a437-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6465193822871097458.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6465193822871097458.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6465193822871097458.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6465193822871097458.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6465193822871097458.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6465193822871097458.adam/part-00000-8158bd50-85aa-47fa-bf79-24bd23e4a437-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5279823355530459990.bed
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5279823355530459990.bed/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5279823355530459990.bed/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5279823355530459990.bed/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5279823355530459990.bed/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2491581359740817558
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5954672291411585203
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/reads122736910240819242270
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/reads122736910240819242270/reads12.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/reads122736910240819242270/reads12.sam/part-r-00000.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/reads122736910240819242270/reads12.sam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/reads122736910240819242270/reads12.sam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/reads122736910240819242270/reads12.sam/.part-r-00000.sam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1972663397779848065.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1972663397779848065.adam/_header
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1972663397779848065.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1972663397779848065.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1972663397779848065.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1972663397779848065.adam/_samples.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1972663397779848065.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1972663397779848065.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1972663397779848065.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1972663397779848065.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1972663397779848065.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1972663397779848065.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1972663397779848065.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1972663397779848065.adam/._header.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1972663397779848065.adam/._samples.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1120361183520258429
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4397743005589314090.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4397743005589314090.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4397743005589314090.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4397743005589314090.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4397743005589314090.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4397743005589314090.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4397743005589314090.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4397743005589314090.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4397743005589314090.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4397743005589314090.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4397743005589314090.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4397743005589314090.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4397743005589314090.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4397743005589314090.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4397743005589314090.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7631165005663546046
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite188928964965474224.fq
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite188928964965474224.fq/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite188928964965474224.fq/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite188928964965474224.fq/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite188928964965474224.fq/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3358850094084774588
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7253882195481939233
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite2576895744492037716.gtf
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite2576895744492037716.gtf/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite2576895744492037716.gtf/.part-00002.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite2576895744492037716.gtf/part-00002
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite2576895744492037716.gtf/part-00003
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite2576895744492037716.gtf/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite2576895744492037716.gtf/.part-00001.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite2576895744492037716.gtf/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite2576895744492037716.gtf/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite2576895744492037716.gtf/.part-00003.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite2576895744492037716.gtf/part-00001
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1195252238105702395.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1195252238105702395.adam/_header
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1195252238105702395.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1195252238105702395.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1195252238105702395.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1195252238105702395.adam/_samples.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1195252238105702395.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1195252238105702395.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1195252238105702395.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1195252238105702395.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1195252238105702395.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1195252238105702395.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1195252238105702395.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1195252238105702395.adam/._header.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1195252238105702395.adam/._samples.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8636581205135210343
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8281861978930638557.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8281861978930638557.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8281861978930638557.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8281861978930638557.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8281861978930638557.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8281861978930638557.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8281861978930638557.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8281861978930638557.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8281861978930638557.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8281861978930638557.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8281861978930638557.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8281861978930638557.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8281861978930638557.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8281861978930638557.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8281861978930638557.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/7276692643592811274
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/7276692643592811274/ordered.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/7276692643592811274/.ordered.sam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/.TempSuite2163103827326988034.sam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3156377247098739014.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3156377247098739014.adam/_header
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3156377247098739014.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3156377247098739014.adam/_samples.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3156377247098739014.adam/.part-00000-b0e0fca5-4df4-481b-82a3-0b752228f775-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3156377247098739014.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3156377247098739014.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3156377247098739014.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3156377247098739014.adam/part-00000-b0e0fca5-4df4-481b-82a3-0b752228f775-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3156377247098739014.adam/._header.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3156377247098739014.adam/._samples.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/sample_coverage.bed2844086996812909089.bed
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2494319604978023575.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2494319604978023575.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2494319604978023575.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2494319604978023575.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2494319604978023575.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2494319604978023575.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2494319604978023575.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2494319604978023575.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2494319604978023575.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2494319604978023575.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2494319604978023575.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6028287422844963383.bed
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6028287422844963383.bed/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6028287422844963383.bed/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6028287422844963383.bed/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6028287422844963383.bed/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite9180476270404545994.bed
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite9180476270404545994.bed/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite9180476270404545994.bed/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite9180476270404545994.bed/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite9180476270404545994.bed/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1052221159530818471.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1052221159530818471.adam/part-r-00001.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1052221159530818471.adam/.part-r-00002.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1052221159530818471.adam/part-r-00002.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1052221159530818471.adam/part-r-00004.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1052221159530818471.adam/part-r-00003.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1052221159530818471.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1052221159530818471.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1052221159530818471.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1052221159530818471.adam/_samples.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1052221159530818471.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1052221159530818471.adam/.part-r-00003.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1052221159530818471.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1052221159530818471.adam/.part-r-00004.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1052221159530818471.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1052221159530818471.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1052221159530818471.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1052221159530818471.adam/.part-r-00001.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1052221159530818471.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1052221159530818471.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1052221159530818471.adam/._samples.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8375921766304247573
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4593515456697560054
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4450415224309204658.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4450415224309204658.adam/part-00001-fd177c24-450e-4ee4-b457-0278358ae82e-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4450415224309204658.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4450415224309204658.adam/_samples.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4450415224309204658.adam/part-00005-fd177c24-450e-4ee4-b457-0278358ae82e-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4450415224309204658.adam/part-00003-fd177c24-450e-4ee4-b457-0278358ae82e-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4450415224309204658.adam/.part-00003-fd177c24-450e-4ee4-b457-0278358ae82e-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4450415224309204658.adam/.part-00005-fd177c24-450e-4ee4-b457-0278358ae82e-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4450415224309204658.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4450415224309204658.adam/.part-00000-fd177c24-450e-4ee4-b457-0278358ae82e-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4450415224309204658.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4450415224309204658.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4450415224309204658.adam/.part-00001-fd177c24-450e-4ee4-b457-0278358ae82e-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4450415224309204658.adam/part-00000-fd177c24-450e-4ee4-b457-0278358ae82e-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4450415224309204658.adam/._samples.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite7952195531467329421
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC8156632035690079177
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC8156632035690079177/testRdd.fragment.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC8156632035690079177/testRdd.fragment.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC8156632035690079177/testRdd.fragment.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC8156632035690079177/testRdd.fragment.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC8156632035690079177/testRdd.fragment.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC8156632035690079177/testRdd.fragment.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC8156632035690079177/testRdd.fragment.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC8156632035690079177/testRdd.fragment.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC8156632035690079177/testRdd.fragment.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC8156632035690079177/testRdd.fragment.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC8156632035690079177/testRdd.fragment.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC8156632035690079177/testRdd.fragment.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC8156632035690079177/testRdd.fragment.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC8156632035690079177/testRdd.fragment.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC8156632035690079177/testRdd.fragment.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite698898730758571373
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8281861978930638557
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1003197637910673372
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1003197637910673372/readname_sorted.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1003197637910673372/.readname_sorted.sam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5268959297850956249
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite9002424033798475939
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1787075168584215240
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7627538966851131047
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite9205506176139996134
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/9081194313260997373
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/9081194313260997373/ordered.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/9081194313260997373/.ordered.sam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4636241260836416470.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4636241260836416470.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4636241260836416470.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4636241260836416470.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4636241260836416470.adam/part-00000-2499f229-4cf3-43dd-82ac-0de79dbb8ca2-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4636241260836416470.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4636241260836416470.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4636241260836416470.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4636241260836416470.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4636241260836416470.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4636241260836416470.adam/.part-00000-2499f229-4cf3-43dd-82ac-0de79dbb8ca2-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860080525-0
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860080525-0/bamReads.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860080525-0/bamReads.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860080525-0/bamReads.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860080525-0/bamReads.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860080525-0/bamReads.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860080525-0/bamReads.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860080525-0/bamReads.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860080525-0/bamReads.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860080525-0/bamReads.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860080525-0/bamReads.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860080525-0/bamReads.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860080525-0/bamReads.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860080525-0/bamReads.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860080525-0/bamReads.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/1557860080525-0/bamReads.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/artificial.sam5917589859799415852.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4164390631529033628.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4164390631529033628.adam/_header
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4164390631529033628.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4164390631529033628.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4164390631529033628.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4164390631529033628.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4164390631529033628.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4164390631529033628.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4164390631529033628.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4164390631529033628.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4164390631529033628.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4164390631529033628.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4164390631529033628.adam/._header.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite5862741676454220800
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/5446241010481835283
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/5446241010481835283/unordered.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/5446241010481835283/.unordered.sam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6065547440078820397.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6065547440078820397.adam/part-00000-7699fd98-e1d2-4575-bf2f-6655bebeb13e-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6065547440078820397.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6065547440078820397.adam/.part-00000-7699fd98-e1d2-4575-bf2f-6655bebeb13e-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6065547440078820397.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6065547440078820397.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6065547440078820397.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6065547440078820397.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6065547440078820397.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6065547440078820397.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6065547440078820397.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3362207632841949336
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5871735828062677523
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1354913548847206509.gff3
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1354913548847206509.gff3/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1354913548847206509.gff3/.part-00002.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1354913548847206509.gff3/part-00002
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1354913548847206509.gff3/part-00003
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1354913548847206509.gff3/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1354913548847206509.gff3/.part-00001.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1354913548847206509.gff3/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1354913548847206509.gff3/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1354913548847206509.gff3/.part-00003.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite1354913548847206509.gff3/part-00001
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite2782545466197166504
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC639014977383958219
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC639014977383958219/testRdd.coverage.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC639014977383958219/testRdd.coverage.adam/part-r-00001.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC639014977383958219/testRdd.coverage.adam/.part-r-00002.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC639014977383958219/testRdd.coverage.adam/part-r-00002.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC639014977383958219/testRdd.coverage.adam/part-r-00003.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC639014977383958219/testRdd.coverage.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC639014977383958219/testRdd.coverage.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC639014977383958219/testRdd.coverage.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC639014977383958219/testRdd.coverage.adam/_samples.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC639014977383958219/testRdd.coverage.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC639014977383958219/testRdd.coverage.adam/.part-r-00003.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC639014977383958219/testRdd.coverage.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC639014977383958219/testRdd.coverage.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC639014977383958219/testRdd.coverage.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC639014977383958219/testRdd.coverage.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC639014977383958219/testRdd.coverage.adam/.part-r-00001.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC639014977383958219/testRdd.coverage.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC639014977383958219/testRdd.coverage.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/javaAC639014977383958219/testRdd.coverage.adam/._samples.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite4469133296649898972
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7488391331158382304
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite2166516630556429582
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6475491279741851383.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6475491279741851383.adam/_header
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6475491279741851383.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6475491279741851383.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6475491279741851383.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6475491279741851383.adam/_samples.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6475491279741851383.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6475491279741851383.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6475491279741851383.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6475491279741851383.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6475491279741851383.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6475491279741851383.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6475491279741851383.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6475491279741851383.adam/._header.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6475491279741851383.adam/._samples.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8319893865505713916.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8319893865505713916.adam/.part-00002-d558e0cd-1eb1-4012-99b6-14f50c0d5a01-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8319893865505713916.adam/.part-00001-d558e0cd-1eb1-4012-99b6-14f50c0d5a01-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8319893865505713916.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8319893865505713916.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8319893865505713916.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8319893865505713916.adam/part-00002-d558e0cd-1eb1-4012-99b6-14f50c0d5a01-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8319893865505713916.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8319893865505713916.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8319893865505713916.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8319893865505713916.adam/part-00001-d558e0cd-1eb1-4012-99b6-14f50c0d5a01-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8319893865505713916.adam/part-00000-d558e0cd-1eb1-4012-99b6-14f50c0d5a01-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8319893865505713916.adam/.part-00000-d558e0cd-1eb1-4012-99b6-14f50c0d5a01-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8319893865505713916.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8319893865505713916.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite2154637958046331460
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8375921766304247573.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8375921766304247573.adam/.part-00000-86e84121-1a7e-45d2-bd4f-09a766d4f095-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8375921766304247573.adam/part-00000-86e84121-1a7e-45d2-bd4f-09a766d4f095-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8375921766304247573.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8375921766304247573.adam/.part-00002-86e84121-1a7e-45d2-bd4f-09a766d4f095-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8375921766304247573.adam/part-00002-86e84121-1a7e-45d2-bd4f-09a766d4f095-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8375921766304247573.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8375921766304247573.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8375921766304247573.adam/.part-00001-86e84121-1a7e-45d2-bd4f-09a766d4f095-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8375921766304247573.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8375921766304247573.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8375921766304247573.adam/part-00001-86e84121-1a7e-45d2-bd4f-09a766d4f095-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8375921766304247573.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8375921766304247573.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8375921766304247573.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7044360132892707401
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/unsorted.sam117819577640374811.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite123121219675409777.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite123121219675409777.adam/part-r-00001.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite123121219675409777.adam/.part-r-00002.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite123121219675409777.adam/part-r-00002.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite123121219675409777.adam/part-r-00003.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite123121219675409777.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite123121219675409777.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite123121219675409777.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite123121219675409777.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite123121219675409777.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite123121219675409777.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite123121219675409777.adam/.part-r-00003.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite123121219675409777.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite123121219675409777.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite123121219675409777.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite123121219675409777.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite123121219675409777.adam/.part-r-00001.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite123121219675409777.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite123121219675409777.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite123121219675409777.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite123121219675409777.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/6566286900129037230
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/6566286900129037230/chr20.contig.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/6566286900129037230/chr20.contig.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/6566286900129037230/chr20.contig.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/6566286900129037230/chr20.contig.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/6566286900129037230/chr20.contig.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/6566286900129037230/chr20.contig.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/6566286900129037230/chr20.contig.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/6566286900129037230/chr20.contig.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/6566286900129037230/chr20.contig.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/6566286900129037230/chr20.contig.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/6566286900129037230/chr20.contig.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite7952195531467329421.gtf
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7664623647753399046.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7664623647753399046.adam/part-r-00001.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7664623647753399046.adam/.part-r-00002.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7664623647753399046.adam/_header
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7664623647753399046.adam/part-r-00002.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7664623647753399046.adam/part-r-00003.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7664623647753399046.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7664623647753399046.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7664623647753399046.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7664623647753399046.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7664623647753399046.adam/.part-r-00003.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7664623647753399046.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7664623647753399046.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7664623647753399046.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7664623647753399046.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7664623647753399046.adam/.part-r-00001.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7664623647753399046.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7664623647753399046.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7664623647753399046.adam/._header.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite2101891293792842828
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6538546164456060802
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7288751507451066166
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite4186389092608735447.bed
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite4186389092608735447.bed/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite4186389092608735447.bed/.part-00002.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite4186389092608735447.bed/part-00002
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite4186389092608735447.bed/part-00003
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite4186389092608735447.bed/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite4186389092608735447.bed/.part-00001.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite4186389092608735447.bed/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite4186389092608735447.bed/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite4186389092608735447.bed/.part-00003.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite4186389092608735447.bed/part-00001
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/661439743464001472
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/661439743464001472/.sorted-variants.vcf.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/661439743464001472/sorted-variants.vcf
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite109361970004906881.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite109361970004906881.adam/_header
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite109361970004906881.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite109361970004906881.adam/_samples.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite109361970004906881.adam/._partitionedByStartPos.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite109361970004906881.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite109361970004906881.adam/_partitionedByStartPos
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite109361970004906881.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite109361970004906881.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite109361970004906881.adam/referenceName=1
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite109361970004906881.adam/referenceName=1/positionBin=0
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite109361970004906881.adam/referenceName=1/positionBin=0/.part-00000-36ee0d09-cae5-4938-87ed-144c6bac567f.c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite109361970004906881.adam/referenceName=1/positionBin=0/part-00000-36ee0d09-cae5-4938-87ed-144c6bac567f.c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite109361970004906881.adam/._header.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite109361970004906881.adam/._samples.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5709950467103489448
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2569370399936740158.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2569370399936740158.adam/_header
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2569370399936740158.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2569370399936740158.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2569370399936740158.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2569370399936740158.adam/_samples.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2569370399936740158.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2569370399936740158.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2569370399936740158.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2569370399936740158.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2569370399936740158.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2569370399936740158.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2569370399936740158.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2569370399936740158.adam/._header.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2569370399936740158.adam/._samples.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/sample_coverage.bed202846966381905912.bed
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2416969896466714990
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2416969896466714990/.tag.sam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2416969896466714990/tag.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6563417908676614931
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4862549506718656371_1.fq
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4862549506718656371_1.fq/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4862549506718656371_1.fq/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4862549506718656371_1.fq/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite4862549506718656371_1.fq/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3702052386001047706
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3702052386001047706/ordered.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3702052386001047706/.ordered.sam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite486678832199957783
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1924425233727981465
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8293079995909148584_2.fq
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8293079995909148584_2.fq/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8293079995909148584_2.fq/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8293079995909148584_2.fq/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8293079995909148584_2.fq/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite8821440238526072049
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2370767311937830884
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8636581205135210343.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8636581205135210343.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8636581205135210343.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8636581205135210343.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8636581205135210343.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8636581205135210343.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8636581205135210343.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8636581205135210343.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8636581205135210343.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8636581205135210343.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8636581205135210343.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8636581205135210343.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8636581205135210343.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8636581205135210343.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8636581205135210343.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5634299955383704430
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7676521289203470783
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1478770723197774819.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1478770723197774819.adam/_header
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1478770723197774819.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1478770723197774819.adam/referenceName=13
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1478770723197774819.adam/referenceName=13/positionBin=0
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1478770723197774819.adam/referenceName=13/positionBin=0/part-00000-31387e44-63b6-4a3e-ad60-7a3c38a87241.c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1478770723197774819.adam/referenceName=13/positionBin=0/.part-00000-31387e44-63b6-4a3e-ad60-7a3c38a87241.c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1478770723197774819.adam/._partitionedByStartPos.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1478770723197774819.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1478770723197774819.adam/_partitionedByStartPos
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1478770723197774819.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1478770723197774819.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1478770723197774819.adam/referenceName=1
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1478770723197774819.adam/referenceName=1/positionBin=0
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1478770723197774819.adam/referenceName=1/positionBin=0/part-00000-31387e44-63b6-4a3e-ad60-7a3c38a87241.c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1478770723197774819.adam/referenceName=1/positionBin=0/.part-00000-31387e44-63b6-4a3e-ad60-7a3c38a87241.c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1478770723197774819.adam/referenceName=2
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1478770723197774819.adam/referenceName=2/positionBin=0
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1478770723197774819.adam/referenceName=2/positionBin=0/part-00000-31387e44-63b6-4a3e-ad60-7a3c38a87241.c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1478770723197774819.adam/referenceName=2/positionBin=0/.part-00000-31387e44-63b6-4a3e-ad60-7a3c38a87241.c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1478770723197774819.adam/._header.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7627538966851131047.bed
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7627538966851131047.bed/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7627538966851131047.bed/.part-00002.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7627538966851131047.bed/part-00002
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7627538966851131047.bed/part-00003
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7627538966851131047.bed/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7627538966851131047.bed/.part-00001.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7627538966851131047.bed/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7627538966851131047.bed/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7627538966851131047.bed/.part-00003.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7627538966851131047.bed/part-00001
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite2101891293792842828.bed
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/bqsr14892026706015555261
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/bqsr14892026706015555261/bqsr1.sam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/bqsr14892026706015555261/.bqsr1.sam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2507281181985615817.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2507281181985615817.adam/part-r-00001.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2507281181985615817.adam/.part-r-00002.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2507281181985615817.adam/_header
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2507281181985615817.adam/part-r-00002.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2507281181985615817.adam/part-r-00003.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2507281181985615817.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2507281181985615817.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2507281181985615817.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2507281181985615817.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2507281181985615817.adam/.part-r-00003.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2507281181985615817.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2507281181985615817.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2507281181985615817.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2507281181985615817.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2507281181985615817.adam/.part-r-00001.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2507281181985615817.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2507281181985615817.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2507281181985615817.adam/._header.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3839944765146540010
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3839944765146540010/binned.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3839944765146540010/binned.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3839944765146540010/binned.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3839944765146540010/binned.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3839944765146540010/binned.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3839944765146540010/binned.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3839944765146540010/binned.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3839944765146540010/binned.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3839944765146540010/binned.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3839944765146540010/binned.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3839944765146540010/binned.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3839944765146540010/binned.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3839944765146540010/binned.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3839944765146540010/binned.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/3839944765146540010/binned.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3231103164233638681.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3231103164233638681.adam/.part-00000-fb63da17-d6c7-4346-8f07-478ac4d1c54f-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3231103164233638681.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3231103164233638681.adam/part-00000-fb63da17-d6c7-4346-8f07-478ac4d1c54f-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3231103164233638681.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3231103164233638681.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3231103164233638681.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3231103164233638681.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3231103164233638681.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3231103164233638681.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite3231103164233638681.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5780905754979827335.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5780905754979827335.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5780905754979827335.adam/_samples.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5780905754979827335.adam/part-00001-623ce326-2cb9-45e9-b0d5-09b24997df33-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5780905754979827335.adam/.part-00002-623ce326-2cb9-45e9-b0d5-09b24997df33-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5780905754979827335.adam/.part-00000-623ce326-2cb9-45e9-b0d5-09b24997df33-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5780905754979827335.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5780905754979827335.adam/part-00000-623ce326-2cb9-45e9-b0d5-09b24997df33-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5780905754979827335.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5780905754979827335.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5780905754979827335.adam/part-00002-623ce326-2cb9-45e9-b0d5-09b24997df33-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5780905754979827335.adam/.part-00001-623ce326-2cb9-45e9-b0d5-09b24997df33-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite5780905754979827335.adam/._samples.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/FeatureDatasetFunctionsSuite954683661248375351
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1012741365612409896
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6784996246916434719.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6784996246916434719.adam/_header
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6784996246916434719.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6784996246916434719.adam/._common_metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6784996246916434719.adam/_common_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6784996246916434719.adam/part-r-00000.gz.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6784996246916434719.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6784996246916434719.adam/.part-r-00000.gz.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6784996246916434719.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6784996246916434719.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6784996246916434719.adam/._metadata.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6784996246916434719.adam/_metadata
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite6784996246916434719.adam/._header.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2585956034042041307
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2585956034042041307/unordered.bam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/2585956034042041307/.unordered.bam.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2901100879849075151.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2901100879849075151.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2901100879849075151.adam/._readGroups.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2901100879849075151.adam/_readGroups.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2901100879849075151.adam/._partitionedByStartPos.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2901100879849075151.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2901100879849075151.adam/_partitionedByStartPos
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2901100879849075151.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2901100879849075151.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2901100879849075151.adam/_processingSteps.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2901100879849075151.adam/referenceName=1
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2901100879849075151.adam/referenceName=1/positionBin=26
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2901100879849075151.adam/referenceName=1/positionBin=26/.part-00000-ec7e7f25-35f3-4383-a524-6314dce6f757.c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2901100879849075151.adam/referenceName=1/positionBin=26/part-00000-ec7e7f25-35f3-4383-a524-6314dce6f757.c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2901100879849075151.adam/referenceName=1/positionBin=240
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2901100879849075151.adam/referenceName=1/positionBin=240/.part-00000-ec7e7f25-35f3-4383-a524-6314dce6f757.c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2901100879849075151.adam/referenceName=1/positionBin=240/part-00000-ec7e7f25-35f3-4383-a524-6314dce6f757.c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2901100879849075151.adam/._processingSteps.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2901100879849075151.adam/referenceName=2
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2901100879849075151.adam/referenceName=2/positionBin=189
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2901100879849075151.adam/referenceName=2/positionBin=189/.part-00000-ec7e7f25-35f3-4383-a524-6314dce6f757.c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2901100879849075151.adam/referenceName=2/positionBin=189/part-00000-ec7e7f25-35f3-4383-a524-6314dce6f757.c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1041503006539491140.bed
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1041503006539491140.bed/part-00000
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1041503006539491140.bed/.part-00000.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1041503006539491140.bed/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite1041503006539491140.bed/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/8638864521996060477
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/8638864521996060477/.test.fa.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/8638864521996060477/test.fa
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite2836458502253378726
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7232101910569241969.adam
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7232101910569241969.adam/_header
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7232101910569241969.adam/._references.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7232101910569241969.adam/.part-00000-4582f586-0f28-4ff7-9da4-32b0b502baae-c000.snappy.parquet.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7232101910569241969.adam/part-00000-4582f586-0f28-4ff7-9da4-32b0b502baae-c000.snappy.parquet
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7232101910569241969.adam/_samples.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7232101910569241969.adam/_references.avro
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7232101910569241969.adam/._SUCCESS.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7232101910569241969.adam/_SUCCESS
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7232101910569241969.adam/._header.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite7232101910569241969.adam/._samples.avro.crc
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite698581846346522419
/tmp/adamTestMvn74rP5aS/TempSuite8755160448557755233
rm -rf ${ADAM_MVN_TMP_DIR}
+ rm -rf /tmp/adamTestMvn74rP5aS

find . -name pom.xml \
  -exec sed -i.bak \
  -e "s:sun.io.serialization.extendedDebugInfo=true -Djava.io.tmpdir=${ADAM_MVN_TMP_DIR}:sun.io.serialization.extendedDebugInfo=true:g" \
  {} \;
+ find . -name pom.xml -exec sed -i.bak -e 's:sun.io.serialization.extendedDebugInfo=true -Djava.io.tmpdir=/tmp/adamTestMvn74rP5aS:sun.io.serialization.extendedDebugInfo=true:g' '{}' ';'
find . -name "*.bak" -exec rm -f {} \;
+ find . -name '*.bak' -exec rm -f '{}' ';'

if test -n "$(git status --porcelain)"
then
  echo "Applying move_to_xyz script marred a pom.xml file."
  echo "Exiting..."
  exit 1
fi
git status --porcelain
++ git status --porcelain
+ test -n ' M adam-apis/pom.xml
 M adam-assembly/pom.xml
 M adam-cli/pom.xml
 M adam-codegen/pom.xml
 M adam-core/pom.xml
 M adam-distribution/pom.xml
 M adam-python/pom.xml
 M adam-r/pom.xml
 M adam-shade/pom.xml
 M pom.xml'
+ echo 'Applying move_to_xyz script marred a pom.xml file.'
Applying move_to_xyz script marred a pom.xml file.
+ echo Exiting...
Exiting...
+ exit 1
Build step 'Execute shell' marked build as failure
Recording test results
Publishing Scoverage XML and HTML report...
null
Setting commit status on GitHub for https://github.com/bigdatagenomics/adam/commit/3718c8d21eb71b332d4cb15a65a62054d27f210f
Finished: FAILURE